Galaxy Buds+ tipy a upozornenia týkajúce sa nabíjania

Bez ohľadu na Vaše obľúbené koníčky, profesiu alebo životný štýl, je vždy skvelé mať batériu Vašich slúchadiel nabitú tak, aby vydržala celý deň. Poskytneme Vám niekoľko tipov ohľadne nabíjania batérie a kroky, ktoré by ste mali urobiť, aby ste z batérie získali maximum a zároveň zabránili poškodeniu slúchadiel. Preskúmajte metódy využitia batérie slúchadiel a nabíjacieho púzdra.

Skôr ako vyskúšate nižšie uvedenú funkciu, skontrolujte, či je softvér zariadenia aktualizovaný na najnovšiu verziu. Ďalšie informácie s podporou Samsung o tom 'Ako sa pripojiť a aktualizovať Galaxy Buds+ s Galaxy Smartphonom' nájdete tu. 

Nechajte batériu úplne nabiť

●    Pred prvým použitím slúchadiel alebo po dlhšej dobe ich nepoužívania sa doporučuje batériu nabiť úplne. Pri prvom nabíjaní, alebo pri úplnom vybití batérie, je k jej spusteniu potrebné minimálne 30 minútové nabíjanie.

●    Ak chcete slúchadlá nabiť, vložteich do príslušných slotov a pripojte nabíjačku.

●    Nabíjacie púzdro, ktoré má vstavanú batériu sa nabíja spoločne so slúchadlami, ktoré vložíte do púzdra. Nabíjacie púzdro sa nemusí správne dovrieť, pokiaľ nástavce slúchadiel vložíte nesprávnym smerom.

image

Poznámka: Z dôvodov úspory energie odpojte nabíjačku, pokiaľ ju nepoužívate. Nabíjačka nemá vypínač, takže pokiaľ ju nepoužívate, musíte ju vypojiť z elektrickej zásuvky. Týmto predídete zbytočnej strate energie. Nabíjačka by mala počas nabíjania zostať v blízkosti zásuvky a byť ľahko dostupná.

 

Skontrolujte svetelnú kontrolku slúchadiel aj púzdra

Stav slúchadiel a nabíjacieho púzdra môžete skontrolovať pomocou kontrolky batérie. Púzdro je možné nabíjať bez slúchadiel vo vnútri, po vložení sa slúchadlá a púzdro budú nabíjať súčasne.

 

Kontrolka slúchadiel

●     Nepretržite červená: Nabíjanie.

●     Nepretržite zelená: Úplnenabitá.

●     Bliká červenou: Nabíjanie blokované z dôvodu neobvyklých teplôt.

obrazek

Kontrolka nabíjacieho púzdra:

●     Nepretržite červená: Nabíjanie.

●     Nepretržite zelená: Úplne nabitá.

●     Bliká červená (zvyšujúca sa teplota): Nabíjanie blokované z dôvodu neobvyklých teplôt.

●     Bliká červená (bliká po zatvorení púzdra): Batéria je nízka (menej ako 10 %).

●     Červená (po zatvorení púzdra zostane po dobu piatich sekúnd svietiť): Batéria je nízka (menej ako 30 %)

●     Žltá (po zatvorení púzdra zostane po dobu piatich sekúnd svietiť): Batéria je mierne nabitá (medzi 30 % až 60 %).

●     Zelená (po zatvorení púzdra zostane po dobu piatich sekúnd svietiť): Batéria je nabitá (viac ako 60 %).

obrazek

Poznámka: Pokiaľ kontrolky batérie nefungujú podľa popisu, odpojte nabíjačku od púzdra a znova ju pripojte. 

 

Tipy a pokyny k nabíjaniu batérií:

Starajte sa o svoje slúchadlá tým, že budete dodržovať tieto postupy a opatrenia ohľadne nabíjania.

 

●     Pokiaľ je na nabíjacích kontaktoch pot alebo kvapalina, môže v Galaxy Buds+ dôjsť ku korózii. Ak je na kontaktoch alebo slúchadlách pot či kvapalina, očistite ich pred zasunutím do nabíjacieho púzdra.

●     Použitím iného zdroja napájania, ako je nabíjačka, napríklad počítača, môže mať za následok nižšiu rýchlosť nabíjania z dôvodu nižšieho elektrického prúdu.

●     Počas nabíjania sa môžu slúchadlá a nabíjacie púzdro zahriať. Je to normálne a nemalo by to mať vplyv na životnosť alebo výkonnosť. Pokiaľ sa batéria zahreje viac ako obvykle, nabíjačka môže prestať nabíjať. Pokiaľ k tomu dôjde počas bezdrôtového nabíjania, odpojte Galaxy Buds+ z nabíjačky a nechajte ich schladiť. Neskôr ich znova nabite.

●     Pokiaľ nabíjate Galaxy Buds+, zatiaľ čo je nabíjací port mokrý, môžu sa slúchadlá poškodiť. Preto pred nabíjaním dôkladne osušte port nabíjačky.

●     Vyhnite sa ohýbaniu USB kábla. Mohlo by dôjsť k poškodeniu alebo k skráteniu životnosti. Nikdy nepoužívajte poškodený kábel USB.

 

Ďalšie tipy na zníženie spotreby batérie

Vedieť, ako ušetriť energiu batérie slúchadiel je veľmi užitočné. Vyžaduje to totiž len niekoľko úprav. 

Tip 1. Pokiaľ slúchadlá nepoužívate, uložte ich do nabitéhonabíjacieho púzdra so zatvoreným krytom.

Tip 2. Nastavenie oznámení môžete zmeniť v aplikácii Galaxy Wearable na pripojenom telefóne. Pokiaľ používate iOS, môžete upraviť nastavenie oznámení v aplikácii Galaxy Buds+.

Poznámka:

●     Používajte len nabíjacie zariadenie a príslušenstvo schválené spoločnosťou Samsung. Príslušenstvo Samsung je navrhnuté priamo pre Vaše zariadenie, aby sa
maximalizovala výdrž batérie.

●     Snímky obrazovky a menu sa môžu líšiť v závislosti na modeli zariadenia a verzii softvéru.

Ďakujeme vám za vašu reakciu