Riešenie problémov s aplikáciou Fotoaparát

Ak sa na obrazovke zobrazí upozornenie Fotoaparát zlyhal, prípadne zariadenie pri používaní aplikácie Fotoaparát zamŕza alebo je pomalé, návod na riešenie problému nájdete v sprievodcovi nižšie.

Skôr ako vyskúšate odporúčania uvedené nižšie, uistite sa, že softvér zariadenia a súvisiace aplikácie sú aktualizované na najnovšiu verziu. Ak chcete aktualizovať softvér mobilného zariadenia, postupujte takto:

1. krok. Prejdite na položky Nastavenia > Aktualizácia softvéru.

2. krok. Ťuknite na položku Stiahnuť a inštalovať.

3. krok. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Vynulovanie aplikácie Fotoaparát

 

Ak pri pokuse o nasnímanie obrázkov alebo videí pomocou aplikácie Fotoaparát aplikácia zlyháva alebo sa na obrazovke zobrazuje upozornenie Fotoaparát zlyhal, problém možno vyriešiť vynulovaním aplikácie Fotoaparát. Použite postup nižšie.

 

Otvorte nastavenia fotoaparátu Otvorte nastavenia fotoaparátu

1. krok: Otvorte aplikáciu Fotoaparát a vyberte ikonu Nastavenia.

Vynulujte nastavenia aplikácie Fotoaparát Vynulujte nastavenia aplikácie Fotoaparát

2. krok: Vyberte položku Vynulovať nastavenia.

Vynulujte nastavenia aplikácie Fotoaparát Vynulujte nastavenia aplikácie Fotoaparát

3. krok: Ťuknutím na položku Vynulovať vynulujte aplikáciu Fotoaparát.

Vynútenie reštartovania zariadenia

 

Ak je zariadenie stále pomalé alebo zamŕza aj po vynulovaní aplikácie Fotoaparát, skúste problém vyriešiť tak, že vynútite reštartovanie zariadenia.

Pridržaním tlačidla zníženia hlasitosti a bočného tlačidla vypnite zariadenie Pridržaním tlačidla zníženia hlasitosti a bočného tlačidla vypnite zariadenie

1. krok: Vypnite zariadenie tak, že podržíte tlačidlo zníženia hlasitosti a bočné tlačidlo a potom vyberiete položku Vypnúť zariadenie.

Pridržte tlačidlo zníženia hlasitosti a bočné tlačidlo Pridržte tlačidlo zníženia hlasitosti a bočné tlačidlo

2. krok: Keď sa vypne obrazovka, pridržte tlačidlo zníženia hlasitosti a bočné tlačidlo.

Pusťte tlačidlá Pusťte tlačidlá

3. krok: Keď sa na obrazovke zobrazí logo Samsung, pusťte obidve tlačidlá.

Poznámka:

  • Ak vynútite vypnutie zariadenia, vaše údaje a súbory zostanú zachované.
  • Umiestnenie tlačidiel hlasitosti a bočného tlačidla sa môže líšiť v závislosti od modelu zariadenia.
  • Snímky obrazovky zariadenia a jednotlivé ponuky sa môžu líšiť v závislosti od modelu zariadenia a verzie softvéru.

Návod na používanie aplikácie Samsung Members

Ak sa pri používaní mobilného telefónu, tabletu alebo nositeľného zariadenia Samsung vyskytujú problémy, môžete nám odoslať otázku v aplikácii Samsung Members. Prečítajte si, ako odoslať správu o chybe.

Ďakujeme vám za vašu reakciu