Moje zariadenie je rozbité a na obrazovke je prasklina

Padlo vám zariadenie? Vystavenie zariadenia náhlemu fyzickému nárazu môže spôsobiť poškodenie, napríklad prasknutie alebo rozbitie obrazovky alebo zadného krytu (zadného skla) zariadenia. Typ a miera poškodenia sú rôzne a môžu viesť k rôznym problémom. Ak chcete zistiť, ako poškodenie odstrániť, navštívte najbližšie servisné centrum Samsung.

1. možnosť Príčiny poškodenia obrazovky

Prasknutá obrazovka

Ak je zariadenie vystavené priamej fyzickej sile, bežne sa stáva, že jeho sklenená obrazovka sa rozbije alebo praskne. Poškodenie môže čiastočne obmedziť puzdro alebo chránič obrazovky, poškodené zariadenie však pravdepodobne bude nutné opraviť, a to čo najskôr.

Prasknutá obrazovka zariadenia Galaxy

Čierna škvrna na obrazovke

Čierna škvrna, ktorá pripomína škvrnu od atramentu, sa môže zobraziť na displejoch, ktorých sklenená obrazovka nie je poškodená, ale vnútornú časť mechanizmov obrazovky poškodil dlhšie trvajúci súvislý tlak.

Čierna škvrna na obrazovke zariadenia Galaxy

Pixel bleeding

K tzv. pixel bleedingu vo všeobecnosti dochádza, ak je zariadenie vystavené priamemu nárazu. To môže spôsobiť, že sa zobrazia čierne alebo farebné línie v radoch alebo stĺpcoch pixelov.

Pixel bleeding na zariadení Galaxy

2. možnosť Typy opravy obrazovky

Servisné centrá spoločnosti Samsung Electronics používajú pri oprave obrazoviek len originálne súčasti schválené spoločnosťou Samsung. Keď technik v servisnom centre dôkladne skontroluje rozsah poškodenia, budete informovaní o spôsobe opravy a súvisiacich nákladoch. Existujú dva typy opráv obrazovky: úplná výmena obrazovky a čiastočná oprava.

Úplná výmena obrazovky

Pri tomto spôsobe opravy sa vymieňa celá obrazovka. Tento proces sa uskutoční, keď technik v servisnom centre spoločnosti Samsung Electronics rozhodne, že sa vyžaduje úplná výmena obrazovky. Celkové náklady na opravu môžu závisieť od záruky, poistenia a modelu zariadenia. Odhadovanú cenu výmeny obrazovky príslušného modelu zariadenia môžete zistiť na lokalite podpory pre zákazníkov spoločnosti Samsung Electronics.

Čiastočná oprava

Obrazovka predstavuje jednu súčasť, ktorú tvorí panel displeja, tvrdené sklo a predný kryt. Pri čiastočnej oprave sa nevymieňa celá obrazovka, ale len potrebné súčasti, napríklad panel displeja alebo tvrdené sklo, pričom predný kryt sa bude používať naďalej. Náklady na opravu tak budú nižšie než pri úplnej výmene obrazovky. Tento typ opravy je možný len pri niektorých modeloch a v závislosti od závažnosti poškodenia zariadenia nemusí byť k dispozícii.

(Dostupné modely sú Galaxy Z Fold3, Z Flip3, S21, S21+, S21 Ultra, Z Flip 5G, Z Flip, Z Fold2, Fold, Note20, Note20 Ultra, S20, S20+, S20 Ultra, Note10, Note10+)

Poznámka:

  • Skôr ako navštívite servisné centrum, kontaktujte centrum podpory pre zákazníkov spoločnosti Samsung Electronics a uistite sa, že požadovaný náhradný diel je na sklade.
  • Ak ste si zaregistrovali poistenie alebo program ochrany, nezabudnite požiadať o potvrdenku a odovzdať ju svojej poisťovni.

3. možnosť Poškodenie zadného krytu (zadného skla)

Pojmom zadné sklo sa označuje zadný kryt zariadenia, ktorý je vyrobený zo skla. Ak dôjde k poškodeniu zadného krytu v dôsledku fyzického nárazu alebo pádu, kryt sa môže vymeniť v servisnom centre spoločnosti Samsung Electronics. Cena a spôsob opravy tiež môžu závisieť od modelu a od toho, či okrem výmeny vonkajšieho zadného krytu nie je nutné preskúmať vnútorné poškodenie. Podrobné informácie o cenách získate v servisom centre spoločnosti Samsung Electronics.

Poškodené zadné sklo zariadenia Galaxy

Poznámka: Snímky obrazovky zariadenia a ponuky sa môžu líšiť v závislosti od modelu zariadenia a verzie softvéru.

Návod na používanie aplikácie Samsung Members

Ak sa pri používaní mobilného telefónu, tabletu alebo nositeľného zariadenia Samsung vyskytujú problémy, môžete nám odoslať otázku v aplikácii Samsung Members. Prečítajte si, ako odoslať správu o chybe.

Ďakujeme vám za vašu reakciu