Na čo slúži režim ohnutia na zariadeniach Galaxy Z Flip4 a Galaxy Z Fold4?

Jednou z najvýraznejších výhod skladacích smartfónov Samsung je možnosť pracovať v režime viacerých obrazoviek, ktorý vám umožní pokryť všetky vaše potreby pomocou jedného zariadenia. Ak sa chcete o tejto funkcii dozvedieť viac, čítajte ďalej.

Zobrazenie modelu ohnutia na zariadení Galaxy Z Fold4.

Ak si aktivujete režim ohnutia, keď je telefón zložený a vo vzpriamenej polohe, používané aplikácie sa zobrazia v hornej časti zariadenia. Panel s dodatočnými ovládacími prvkami sa zobrazí v spodnej časti obrazovky.

Upozornenie: Niektoré aplikácie ponúkajú v režime ohnutia vlastné rozloženie. V týchto prípadoch sa panel v režime ohnutia nezobrazí.

Ak chcete na svojom skladacom zariadení nastaviť režim ohnutia, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

Zobrazenie obrazovky Nastavenia s ťuknutím na položku „Pokročilé funkcie“. Zobrazenie obrazovky Nastavenia s ťuknutím na položku „Pokročilé funkcie“.

Krok 1. V ponuke Nastavenia ťuknite na položku „Pokročilé funkcie“.

Zobrazenie obrazovky „Pokročilé funkcie“ s ťuknutím na položku „Labs“. Zobrazenie obrazovky „Pokročilé funkcie“ s ťuknutím na položku „Labs“.

Krok 2. Vyberte možnosť „Labs“.

Zobrazenie obrazovky „Labs“ so zvýraznenou možnosťou „Panel v režime ohnutia“. Zobrazenie obrazovky „Labs“ so zvýraznenou možnosťou „Panel v režime ohnutia“.

Krok 3. Ťuknite na položku „Panel v režime ohnutia“.

Zobrazenie obrazovky „Panel v režime ohnutia“, kde môžete vybrať aplikácie, ktoré aktivujú režim ohnutia. Zobrazenie obrazovky „Panel v režime ohnutia“, kde môžete vybrať aplikácie, ktoré aktivujú režim ohnutia.

Krok 4. Ťuknutím na prepínač na tejto obrazovke vyberte, ktoré aplikácie aktivujú Panel v režime ohnutia.

Zobrazenie obrazovky Poznámky Samsung s aktivovaným režimom ohnutia. Hlavná obrazovka aplikácie bude na hornej obrazovke a dotyková plocha na dolnej obrazovke. Zobrazenie obrazovky Poznámky Samsung s aktivovaným režimom ohnutia. Hlavná obrazovka aplikácie bude na hornej obrazovke a dotyková plocha na dolnej obrazovke.

Krok 5. Otvorte vybranú aplikáciu, prepnite ju do preloženého stavu a užívajte si režim ohnutia, v ktorom sa vybraná aplikácia zobrazí na hornej obrazovke a dotykový panel režimu ohnutia na dolnej obrazovke.

Na dolnej obrazovke sa nachádzajú nasledujúce ikony:

  • Panel s oznámeniami dole.
  • Zachytenie snímky obrazovky.
  • Ovládanie jasu.
  • Ovládanie hlasitosti.
  • Zapnutie/vypnutie dotykového panela.

 

Na dotykovom paneli môžete vykonávať tieto činnosti:

  • Akcia kliknutia 1 prstom.
  • Otvorenie ponuky dotykom 2 prstov (pravé kliknutie).
  • Rolovanie nahor a nadol 2 prstami, doľava a doprava potiahnutím 2 prstami.
  • Priblíženie/oddialenie pohybom 2 prstov od seba/k sebe.

Ďakujeme vám za vašu reakciu