Nová aplikácia Samsung Poznámky pre najlepší zážitok z písania na zariadení Galaxy Note20 I Note20 Ultra

Vyskúšajte úplne nové Samsung Poznámky, ktoré ponúkajú tie najlepšie podmienky pre tvorbu a vašu prácu. Pozrime sa na novo pridané funkcie, ktoré vám uľahčia prácu a poskytnú bezproblémové prepojenie zariadení v reálnom čase.

Bezproblémové zdieľanie nápadov na rôznych zariadeniach

Keď svoje nápady zapíšete do Samsung Poznámok, budú sa bez problémov zdieľať medzi zariadeniami. Nezáleží na tom, či používate smartfón, tablet alebo počítač. Máte prístup k automaticky synchronizovaným poznámkam a pohodlne ich tiež môžete upravovať.

Automatická synchronizácia Samsung Poznámok

 

Vaše poznámky sa automaticky uložia a synchronizujú na Galaxy Note20 a Note20 Ultra, tablete, a počítači prostredníctvom Samsung Cloudu. Na automatickú synchronizáciu smartfónu, tabletu a počítača nie je potrebné stlačiť tlačidlo uloženia. Vaše poznámky je možné písať a spravovať v automatickej synchronizácii na všetkých vašich zariadeniach.

Príklad automatickej synchronizácie naprieč zariadeniami
Ako aktivovať automatickú synchronizáciu Samsung Poznámok

Automatická synchronizácia je k dispozícii prostredníctvom služby Samsung Cloud založenej na účte Samsung, a automatickú synchronizáciu je možné zapnúť/vypnúť cez nastavenia používateľa.

Krok 1. Prejdite na nastavenia Samsung Poznámok.

Krok 2. Ťuknite na Synchronizovať prostredníctvom Samsung Cloudu, a zapnite alebo vypnite automatickú synchronizáciu.

Úpravy a konverzie súborov bez akýchkoľvek prekážok

Môžete ľahko importovať rôzne typy súborov vrátane formátu PDF, ktorý bol novo pridaný do Samsung Poznámok. Importované súbory môžete upravovať pridaním poznámok, vkladaním obrázkov alebo nahrávaním hlasu. Vaše poznámky môžete exportovať v rôznych formátoch, ako je súbor aplikácie Samsung Poznámky, PDF, Word, obrázky, text a PPT. Zjednodušená úprava a konverzia súborov zvýši vašu produktivitu.

1. Importovanie súborov PDF


Súbory PDF môžete ľahko upraviť počas prednášky alebo práce. Na úpravy nepotrebujete samostatnú aplikáciu ani program. Do Samsung Poznámok môžete pridávať súbory PDF a poznámky pomocou pera S Pen. Okrem toho sa pomocou vyhľadávacej funkcie stránky dostanete na požadovanú stránku bez zbytočného strácania času.

Príklad importu PDF
Ako importovať súbory PDF

Krok 1. Spustite aplikáciu Samsung Poznámky, ťuknite na PDF+.

Krok 2. Vyberte súbor PDF.

Ako importovať súbor PDF

2. Konverzia súborov s formátom Microsoft PPT


Teraz môžete exportovať poznámky do súborov PPT a ručne písané poznámky do snímok PPT. Formáty, ktoré sa dajú exportovať: Samsung Poznámky, PDF, Word, obrázok, textové súbory, a najnovšie pribudla aj konverzia PPT. Keď exportujete Samsung Poznámky do súborov PPT, poznámka sa skonvertuje horizontálne, text sa skonvertuje na text a rukopis sa skonvertuje na obrázok.

Novo pridaná konverzia PPT

Pozor: MS Word Export je k dispozícii na zariadení Galaxy Note10.

Ako exportovať do Microsoft PPT

Krok 1. Vyberte poznámku, ktorú chcete exportovať do PPT, a ťuknite na Ďalšie možnosti (tri zvislé bodky).

Krok 2. Ťuknite na Zdieľať alebo Uložiť ako súbor, a potom na súbor s formátom Microsoft PowerPoint.

Ako exportovať súbor s formátom Microsoft PowerPoint

Umenie organizovania

Svoje myšlienky a nápady si môžete zaznamenať organizovaným spôsobom. Audio záložka vám umožní zorganizovať vaše poznámky pomocou synchronizovanej hlasovej nahrávky. Šablóny poznámok, ktoré sa dajú použiť pri rôznych príležitostiach, vám nielen zlepšia praktické využitie vašich poznámok, ale ušetria vám aj čas.

1. Záložka Audio


Svoje poznámky si môžete lepšie usporiadať synchronizáciou hlasovej nahrávky s poznámkou. Pri prehrávaní nahraného hlasu sa zvýrazňuje to, čo ste napísali v každej sekcii. Okrem toho, keď je zvolený konkrétny rukopis, prehrá sa aj zaznamenaná hlasová časť. Synchronizované hlasové nahrávky a rukopis uľahčia pochopenie vašich poznámok.

Príklad zvukovej záložky
Ako nahrať hlas do poznámok

Krok 1. Spustite aplikáciu Samsung Poznámky a ťuknite na +.

Krok 2. Na obrazovke vytvárania poznámok ťuknite na Pridať ikonu.

Ako nahrať hlas do poznámok

Krok 3. Ťuknite na Hlasové nahrávky a vytvorte poznámku.

Krok 4. Vyberte si zo zoznamu poznámku a prehrajte nahrávku ťuknutím na tlačidlo Prehrať. Obsah, ktorý ste vytvorili počas nahrávania, sa zobrazí na obrazovke spolu s nahrávkou.

Ako prehrať Hlasové nahrávky

2. Nové šablóny na rôzne účely


Nové šablóny sú k dispozícii pre rôzne príležitosti. Môžete si vybrať z 12 rôznych druhov titulných strán pre zoznam úloh, pre záľuby atď. Je tiež možné pridať vlastné šablóny použitím obrázkov z vašej galérie.

Nové šablóny na rôzne účely

Širšia škála funkcií na zvýšenie vašej produktivity

Aplikácia Samsung Poznámky má funkcie, ktoré zvýšia vašu produktivitu. Funkcia úpravy založená na UI zarovná váš rukopis tak, aby vyzeral lepšie. Integrácia režimu textu a písania rukou vám umožní písať poznámky efektívnejšie. Usporiadanie poznámok, ktoré nadobudli štruktúru stránky a štruktúru priečinkov, vám pomôže rýchlejšie nájsť to, čo hľadáte.

1. Zarovnajte svoje písmo


Úpravy pomocou UI: umelá inteligencia deteguje nerovné písmo a úhľadne ho zarovnáva. Rukopis a kresby môžete zarovnať horizontálne výberom oblasti alebo automatického zarovnania. Táto funkcia založená na UI zlepší organizáciu vašich písomných poznámok.

Zarovnajte príklad svojho písma
Ako zarovnať písmo

Selektívne zarovnanie

Krok 1. Na paneli s nástrojmi ťuknite na Vybrať režim.

Krok 2. Vyberte oblasť, ktorú chcete zarovnať, a ťuknite na Zarovnanie.

Ako použiť selektívne zarovnanie

Automatické zarovnanie

Krok 1. Na paneli s nástrojmi ťuknite na Zarovnanie. Vaše písmo na obrazovke sa automaticky zarovná.

Krok 2. Upravte oblasť, ktorú chcete zarovnať.

Ako použiť automatické zarovnanie

2. Integrácia textu písaného na klávesnici a rukopisu


K dispozícii je aj integrácia textového režimu a režimu písania rukou. K textom písaným na klávesnici a obrázkom môžete pridať rukopis, ktorý umožňuje zvýrazniť konkrétne časti v prednáške alebo časti, ktoré treba zdôrazniť. To vám umožní vytvárať štruktúrovanejšie poznámky.

Príklad integrácie digitálneho textu a rukopisu

3. Zorganizujte si svoje poznámky


Organizácia poznámok sa zjednoduší vďaka oddeleniu priečinkov a stránok. Informácie nájdete rýchlo a účinne. Štruktúra stránky vám umožní rýchlo niečo nájsť bez nutnosti skrolovania a štruktúra priečinka vám umožní spravovať veľké množstvo poznámok organizovaným spôsobom.

  • Štruktúra stránky: Ak išlo o dlhšiu poznámku, predtým ste museli pokračovať v skrolovaní, aby ste sa presunuli zhora na požadované miesto. Ale s podporou štruktúry stránky pre zariadenia Galaxy Note20 a Note20 Ultra je možné prejsť na požadované miesto jedným kliknutím.
Príklad štruktúry stránky

Štruktúra priečinka: Podporovaná je štruktúra priečinkov, ktorá je rovnaká ako v systéme MS Windows.

Príklad štruktúry priečinka

Poznámka: Snímky obrazovky a ponuka zariadenia sa môžu líšiť v závislosti od modelu zariadenia a verzie softvéru.

Ďakujeme vám za vašu reakciu