Pokiaľ nie sú k dispozícii mobilné dáta a telefónna sieť, skontrolujte Kartu SIM

Pokiaľ náhle prestane fungovať odosielanie správ, hovorov a mobilné dáta, môže to byť spôsobené Kartou SIM. Pri výmene telefónu často môžu nastať problémy kvôli nesprávne nainštalovanej Karte SIM. Ďalšie informácie o tom, ako skontrolovať Kartu SIM, nájdete nižšie. 

Skôr ako vyskúšate nižšie uvedené doporučenia, nezabudnite skontrolovať, či je softvér vášho zariadenia aktualizovaný na najnovšiu verziu. Ak chcete aktualizovať softvér svojho mobilného zariadenia, postupujte takto:

Krok 1. Prejdite do Nastavenia > Aktualizácia softvéru.

Krok 2. Klepnite na Stiahnuť a nainštalovať.

Krok 3. Pokračujte podľa pokynov na obrazovke.

Kontrola 1. Skontrolujte, či nie je Karta SIM opotrebovaná

Pri prechode na nový telefón sa Karta SIM, použitá v predchádzajúcom telefóne, často používa znova a znova. Keďže je aj Karta SIM spotrebným dielom, môže mať pri dlhšom používaní vady.

Najskôr vyberte slot Karty SIM z telefónu a skontrolujte, či nie je kovový priečinok Karty SIM opotrebovaný alebo skorodovaný. Pokiaľ je vaša Karta SIM poškodená vymeňte ju za novú.

Kontrola 2. Skontrolujte, či je Karta SIM správne nainštalovaná

Pokiaľ nie je Karta SIM správne vložená do priečinku a ten do telefónu, Karta SIM nemusí byť rozpoznaná. V takom prípade vyberte priečinok a skontrolujte, či je karta správne nainštalovaná. Je obzvlášť dôležité zabezpečiť, aby rohy Karty SIM boli dobre zarovnané.

Pri vkladaní priečinka na Kartu SIM si všimnite smer montáže Karty SIM, pretože sa môže na každom modeli líšiť. Napríklad v prípade série S21 sú navrhnuté tak, aby kovová zásuvka smerovala nahor a séria S20 bola navrhnutá tak, aby kovová zásuvka smerovala nadol. Viď príklady obrázkov nižšie.

Pokyny k sim karte.

① Séria S21     ② Séria S20

Poznámka: Smer montáže Karty SIM sa môže líšiť podľa zariadenia a modelu.

Kontrola 3. Karta SIM

Pokiaľ ste skôr používali kartu mikro SIM a potom ju orezali na veľkosť karty nano SIM, ktorú chcete ďalej používať v novom telefóne, musíte sa ubezpečiť, že rohové výrezy sú dobre zarovnané. Doporučujeme zakúpiť a používať novú kartu nano SIM, pretože odobratá Karta SIM nemusí byť dobre rozpoznaná a môžu sa vyskytnúť chyby pri telefónnych hovoroch, odosielaní a prijímaní správ a mobilných dátach.

  • Mikro SIM: Stredne veľká Karta SIM, obľúbená v predchádzajúcich modeloch. 
  • Nano SIM: Najmenšia veľkosť Karty SIM a používa ju väčšina nových telefónov.
Veľkosť sim karty.

① Mikro SIM     ② Nano SIM

 

Pokiaľ máte problémy s mobilným telefónom, tabletom alebo nositeľným zariadením Samsung, môžete nám poslať dotaz v aplikácii Samsung Members.

To nám umožní pozrieť sa bližšie na to, čo sa deje. Údaje sú anonymizované a uchovávané len po dobu vyšetrovania problémov. Zistite viac o tom, ako odoslať chybové hlásenie tu: Ako používať aplikáciu Samsung Members.

Ďakujeme vám za vašu reakciu