Poradca s problémami pri sťahovaní v Obchod Play

Nedarí sa Vám stiahnuť aplikáciu z Obchod Play alebo sa zobrazuje náhodná chybová správa? To je pravdepodobne najčastejší problém, s ktorým sa používatelia Androidu stretávajú. Aj napriek tomu sa nemusíte obávať, tu je niekoľko metód, ako jednoducho vyriešiť problémy súvisiace s Obchod Play.

Skôr ako vyskúšate nižšie uvedené riešenia problémov, skontrolujte, či sú Vaše aplikácie aj softvér zariadenia aktualizované na najnovšiu verziu. V nasledujúcom
poradí skontrolujte, ako aktualizovať softvér svojho mobilného zariadenia.


Krok 1. Prejdite do Nastavenia > Aktualizácia softvéru.
Krok 2. Kliknite na Stiahnuť a nainštalovať.
Krok 3. Riaďte sa inštrukciami na obrazovke.

Najskôr skontrolujte internetové pripojenie

Chyby obchodu Google Play sú väčšinou spôsobené prerušovaným alebo pomalým internetovým pripojením. Pokiaľ používate mobilné dáta, skúste zariadenie pripojiť k sieti Wi-Fi so silným signálom. Pokiaľ ste pripojení k Wi-Fi sieti so silným signálom a problém stále pretrváva, budete zrejme musieť vyriešiť problémy s Wi-Fi sieťou. Všeobecným pravidlom je zabezpečiť, aby mal Váš telefón stabilné pripojenie na internet, kým začnete niečo sťahovať z aplikácie Obchod Play.


Ako skontrolovať internetové pripojenie

Pokiaľ ste pripojení v sieti Wi-Fi, môžete na lište nájsť stav Wi-Fi, či má silný alebo slabý signál. Pokiaľ používate mobilné dáta, musíte sa uistiť, že ste povolili
mobilné dáta prostredníctvom Rýchleho panela. Postupujte podľa nasledujúcich krokov pre kontrolu mobilného dátového pripojenia.

Krok 1. Prejdite prstom zhora obrazovky smerom nadol pre zobrazenie Rýchleho panela.
Krok 2. Zapnite Mobilné dáta

image

Poznámka: Obchod Play nesťahuje viac aplikácií súčasne. Ak sa sťahuje alebo aktualizuje iná aplikácia, počkajte dokonca, alebo sťahovanie pozastavte.

Nastavenie 1. Skontrolujte dostatok miesta na úložisku

Ak nie je dostatočná kapacita úložiska, nebude možné sťahovať. Skontrolujte kapacitu úložiska tak, ako je uvedené nižšie.

Krok 1. Prejdite do Nastavenia > vyberte Starostlivosť o zariadenie.
Krok 2. Vyhľadajte a vyberte Úložisko > klepnite na Rozšírené v spodnej časti obrazovky.
Krok 3. Skontrolujte, či je voľná kapacita k dispozícii.


Pokiaľ má Vaše zariadenie k dispozícii menej ako 1 GB úložisko, budete musieť nejaké miesto uvoľniť. Môžete napríklad zálohovať obrázky a videá na cloud, a potom ich vymazať, alebo môžete nechcené aplikácie odstrániť, aby ste získali viac miesta.


Nastavenie 2. Vymazanie údajov a medzipamäti Obchodu Play

Odstránenie údajov a medzipamäti Obchodu Google Play môže pomôcť vyriešiť problémy so sťahovaním. Ak chcete vymazať údaje a medzipamäť, postupujte podľa nižšie uvedených krokov. 

Krok 1. Prejdite do Nastavenia a vyberte Aplikácie.
Krok 2. Zo zoznamu aplikácií vyberte Obchod Google Play.
Krok 3. Kliknite na Úložisko > Vymazať údaje alebo Vymazať vyrov. pamäť.

image

Nastavenie 3. Odobrať a nastaviť konto Google

Skúste sa prihlásiť do konta Google podľa nasledujúcich krokov.


Krok 1. Prejdite do Nastavenia > Kontá a zálohovanie.
Krok 2. Klepnite na Kontá > Konto Google.
Krok  3. Kliknite na Odstrániť konto

image

Krok 4. Pridajte konto > Prihláste sa do Google pomocou konta Google a hesla.

Nastavenie 4. Reštartujte zariadenie
Zariadenie môžete reštartovať výberom jednej z nižšie uvedených metód.


Metóda 1. Stlačte a podržte tlačidlo Napájanie >  Z miestnej ponuky vyberte možnosť Reštartovať.
Metóda 2. Prejdite nadol, posuňte ponuky a stlačte tlačidlo Napájanie > Klepnite na Reštartovať v rozbalovacích ponukách.


Pokiaľ ste používateľom S20, môžete ho vypnúť pomocou súčasného “Stlačiť a podržať” bočného tlačidla a tlačidla pre zníženie hlasitosti.

Poznámka: Snímky obrazovky a menu sa líšia v závislosti na modeli zariadenia a verzii softvéru.

Ďakujeme vám za vašu reakciu