Snímač vzdialenosti nefunguje očakávaným spôsobom

Keď rozprávate do telefónu so zariadením priloženým k uchu, displej sa automaticky vypne. Ide o prirodzenú reakciu snímača vzdialenosti. Ak je snímač vzdialenosti niečím blokovaný, dotyková obrazovka sa automaticky zamkne (obrazovka sa vypne) a odomkne sa až po odblokovaní. Tým sa zabráni nechcenej interakcii počas telefonického hovoru, pričom sa šetrí energia batérie.

Skôr ako vyskúšate odporúčania uvedené nižšie, uistite sa, že softvér zariadenia a súvisiace aplikácie sú aktualizované na najnovšiu verziu. Ak chcete aktualizovať softvér mobilného zariadenia, postupujte takto:

1. krok. Prejdite na položky Nastavenia > Aktualizácia softvéru.

2. krok. Ťuknite na položku Stiahnuť a inštalovať.

3. krok. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Princíp a umiestnenie snímača vzdialenosti

Snímač vzdialenosti sa skladá zo súčasti vysielajúcej svetlo a prijímajúcej svetlo. Infračervené lúče zo súčasti vysielajúcej svetlo analyzujú svetlo odrazené od fyzických predmetov a merajú vzdialenosť medzi predmetom a zariadením.

Hoci je každý model iný, snímač vzdialenosti sa najčastejšie nachádza v hornej časti obrazovky vpredu. Rad Galaxy S21 je vybavený displejom Infinity Display s minimalizovaným rámom. Snímač vzdialenosti sa preto nachádza v hornej vnútornej časti displeja.

Poznámka: V prípade modelov so snímačom vzdialenosti umiestneným na zadnej vnútornej strane displeja môže aktivovaný snímač vzdialenosti vydávať blikajúce svetlo, ktoré sa môže slabo zobrazovať v hornej časti obrazovky. Nejde o chybu displeja ani výkonu.

snímač vzdialenosti

Ak snímač vzdialenosti nefunguje

Snímače vzdialenosti v modeloch novších od radu Galaxy S5 sa nedajú zapnúť ani vypnúť. Ak snímač vzdialenosti nefunguje očakávaným spôsobom, použite postupy nižšie.

1. možnosť Nastavenie funkcie Zapnúť obraz. dvojitým ťuknutím

Ak sa obrazovka počas hovorov alebo po ich skončení nezapína, vypnite funkciu Zapnúť obraz. dvojitým ťuknutím.

nastavenia pokročilých funkcií nastavenia pokročilých funkcií

1. krok: Otvorte ponuku Nastavenia a prejdite na položku Pokročilé funkcie.

nastavenia pohybov a gest nastavenia pohybov a gest

2. krok: Vyberte položku Pohyby a gestá.

prepínač zapnutia obrazovky dvojitým ťuknutím prepínač zapnutia obrazovky dvojitým ťuknutím

3. krok: Vypnite prepínač Zapnúť obraz. dvojitým ťuknutím.

2. možnosť Očistenie snímača mäkkou handričkou

Snímač vzdialenosti sa nachádza v hornej časti telefónu, hoci presné umiestnenie sa líši v závislosti od modelu. Čistou mäkkou handričkou očistite prednú stranu zariadenia.

Poznámka:

  • Snímač vzdialenosti nemusí pracovať správne pre statickú elektrinu spôsobenú vlasmi alebo príslušenstvom, ako sú napríklad chrániče obrazovky.
  • Ak sa rozprávate cez reproduktor alebo cez slúchadlá Bluetooth, snímač vzdialenosti sa deaktivuje. Funkcia zamknutej obrazovky (vypnutia displeja) nebude aktívna, takže počas hovoru môžete používať displej. Snímač vzdialenosti funguje počas hovorov, pri ktorých sa nepoužíva reproduktor ani Bluetooth.

3. možnosť Diagnostika problémov so snímačom vzdialenosti prostredníctvom aplikácie Samsung Members

získať pomoc v aplikácii Samsung Members získať pomoc v aplikácii Samsung Members

1. krok: Otvorte aplikáciu Samsung Members a vyberte položku pomoc v dolnej časti obrazovky.

Diagnostika Diagnostika

2. krok: Ťuknite na tlačidlo Zobraziť testy v časti Diagnostika.

rozpoznanie priblíženia rozpoznanie priblíženia

3. krok: Výberom položky Rozpoznanie priblíženia sa automaticky spustí diagnostika.

rozpoznanie priblíženia, zakrytie dlaňou rozpoznanie priblíženia, zakrytie dlaňou

4. krok: Postupujte podľa pokynov na obrazovke a priložte dlaň čo najbližšie k hornej časti obrazovky bez toho, aby ste sa jej dotkli.

rozpoznanie priblíženia, výsledky rozpoznanie priblíženia, výsledky

5. krok: Po dokončení diagnostiky môžete na obrazovke ihneď skontrolovať výsledky stavu zariadenia.

4. možnosť Odstránenie všetkého príslušenstva

Ochranné fólie, púzdra, nálepky alebo chrániče skla obrazovky od iných výrobcov môžu blokovať snímač a mali by sa odstrániť. Odporúča sa používať len príslušenstvo, ktoré autorizovala spoločnosť Samsung.

5. možnosť Reštartovanie telefónu

Keď sa hovor skončí, reštartujte telefón. Potiahnutím dvomi prstami nadol od horného okraja telefónu otvorte panel Rýchleho nastavenia. Ťuknite na ikonu vypnutia. Ťuknite na položku Reštartovať a potom znova na položku Reštartovať.

Poznámka: Snímky obrazovky zariadenia a ponuky sa môžu líšiť v závislosti od modelu zariadenia a verzie softvéru.

Návod na používanie aplikácie Samsung Members

Ak sa pri používaní mobilného telefónu, tabletu alebo nositeľného zariadenia Samsung vyskytujú problémy, môžete nám odoslať otázku v aplikácii Samsung Members. Prečítajte si, ako odoslať správu o chybe.

Ďakujeme vám za vašu reakciu