Prečo moje domáce kino hlási PROTECTION na displeji?

Ak Vaše domáce kino zobrazí na displeji nápis: „Protection“ znamená to, že sa zariadenie prehrieva a bude automaticky vypnuté s cieľom predísť poškodeniu. Toto sa môže stať, ak sú na domácom kine postavená ďalšie zariadenia, ktoré zabraňujú správnej funkcii chladenia. Aby sa prehrievaniu predišlo, je potrebné domáce kino premiestniť do otvorenejšieho priestoru. 
 

Ak domáce kino hlási „Protection“ pri každom zapnutí, bez ohľadu na umiestnenie zariadenia, je potrebné servisné kontroly. Môžete kontaktovať Zákaznícku linku Samsung 0800 726 786, alebo priamo navštíviť servis. V oboch prípadoch je potrebné poznať modelové a sériové číslo zariadenia.

Ďakujeme vám za vašu reakciu