Možnosti inštalácie QLED televízora Samsung

Okrem štandardného stojanu dodávaného s televízorom Samsung, sú k dispozícii ďalšie možnosti inštalácie Vášho nového televízora Samsung. Predstavíme si držiak pre bezmedzerovú inštaláciu na stenu a Studio stand pre postavenie televízora samostatne v miestnosti. Držiak pre montáž na stenu je dostupný vo viacerých verziách, ktoré sa líšia podľa uhlopriečky Vášho televízora. V oboch prípadoch budete na montáž potrebovať krížový skrutkovač, na montáž na stenu, naviac ešte potrebujete Vašu vŕtačku, ceruzku a vodováhu.

Možnosti inštalácie QLED televízora Samsung Možnosti inštalácie QLED televízora Samsung

Ako namontovať QLED TV Samsung na stenu? 

Začnite položením televízora na stôl, obrazovkou nadol. Aby ste predišli poškodeniu obrazovky, doporučujeme ju podložiť mäkkou látkou. Pomocou skrutkovača odnímte tento kryt na zadnej strane televízora.Pripevnite zadný plát držiaka pomocou štyroch dodaných skrutiek. Pomerajte a zakreslite si potrebné otvory na stenu, kde chcete televízor zavesiť. Skontrolujte, že sú značky vodorovne, priložením vodováhy. Teraz vyvŕtajte príslušné otvory do steny a vložte do nich priložené hmoždinky. Dodanými skrutkami pripevnite držiak na stenu. Teraz už môžete zavesiť televízor na pripravený držiak, tento úkon doporučujeme vykonávať dvomi osobami. Tak a máte hotovo, teraz sa poďme pozrieť na montáž na Samsung Studio Stand.

Ako namontovať QLED TV Samsung na Studio stand?

Začnite opäť s televízorom podloženým mäkkou látkou na stole a zo zadnej strany odnímte kryt závesu. Najskôr zostavte základnú trojnožku stojanu, stačí vždy vložiť nohu do pripravenej pozície a zaistiť ju dodanými skrutkami. Postavte stojan na nohy, tým rýchlo overíte, že máte všetko zostavené správne. Do pozície uprostred vložte záves na televízor a zaistite ho skrutkami. Dvaja televízor zdvihnite a zaveste ho na pripravený stojan, zatiaľ čo jeden z Vás televízor pridŕža, druhý ho zaistí na mieste pomocou štyroch pripravených skrutiek. Pripojte všetky potrebné káble a potiahnite ich drážkou v stojane. Nakoniec umiestnite na svoje miesta kryt trojnožky, kryt káblov v nohe a kryt závesu na zadnej strane televízora.

Ďakujeme vám za vašu reakciu