“ประสบการณ์ต่าง ๆ
ที่ฉันได้รับจาก
Samsung ได้ทำให้ฉัน
กลายเป็นฉันในทุกวันนี้”

“ประสบการณ์ต่าง ๆ
ที่ฉันได้รับจาก
Samsung ได้ทำให้ฉัน
กลายเป็นฉันในทุกวันนี้”

Mutiara Ramadhani, หัวหน้าแผนกกลยุทธ์และการวางแผนการค้าปลีก,
Samsung Electronics Indonesia (SEIN)

Mutiara Ramadhani, หัวหน้าแผนกกลยุทธ์และการวางแผนการค้าปลีก,
Samsung Electronics Indonesia (SEIN)

ช่วงเวลาที่น่าภูมิใจที่สุดของฉันที่ Samsung ก็คือช่วงที่ฉันได้มีโอกาสได้ทำงานต่างประเทศในฐานะส่วนหนึ่งของโครงการการโยกย้ายพนักงานที่สำนักงานส่วนภูมิภาคของ Samsung ในสิงคโปร์เป็นเวลาหนึ่งปี พร้อมกับโอกาสในการทำงานกับอีกแผนกหนึ่งเป็นเวลาเพิ่มเติมอีกหนึ่งเดือน

ฉันได้รับมอบหมายหน้าที่ในการบริหารจัดการโปรเจ็กต์ใหญ่ 2 อย่าง ซึ่งฉันรู้สึกขอบคุณเนื่องจากประสบการณ์ต่าง ๆ ของฉันนั้นได้มาจากการเดินทางครั้งนี้ ซึ่งทำให้ฉันกลายเป็นฉันในทุกวันนี้ได้

การได้ควบคุมโปรเจ็กต์เหล่านี้และการได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมที่ทำให้โปรเจ็กต์ดังกล่าวบรรลุผลได้นั้นเป็นอะไรที่ทำให้รู้สึกพอใจได้เป็นอย่างยิ่ง มันเป็นแรงบันดาลใจให้ฉันอยู่เสมอเมื่อฉันมองย้อนกลับไป และทำให้ฉันได้รู้ว่าฉันได้ช่วยพัฒนาความพยายามต่าง ๆ ที่ได้นำไปใช้ในสำนักงานระดับภูมิภาคต่าง ๆ ซึ่งหลายสิ่งหลายอย่างที่ฉันทำนั้นก็ยังคงใช้กันมาจนถึงทุกวันนี้

“มีผู้ให้คำปรึกษายอดเยี่ยมมากมายที่ Samsung ผู้ซึ่งเราสามารถขอคำแนะนำและช่วยให้เราเติบโตได้”

ฉันมีผู้ให้คำปรึกษาที่ยอดเยี่ยมและเพื่อนร่วมงานอันน่าทึ่งผู้ซึ่งสนับสนุนไอเดียต่าง ๆ ของฉันอย่างเต็มที่ในช่วงเวลานั้น แม้แต่ชีวิตการทำงานและสิ่งแวดล้อมในระหว่างช่วงเวลาสั้น ๆ ของฉันที่สำนักงานระดับภูมิภาคนั้นก็ยังเป็นช่วงเวลาที่ดี แม้ว่าจะเป็นการยากที่จะเอาชนะอุปสรรคในแต่ละวันของช่วงเวลานั้น แต่ฉันก็ให้คุณค่ากับประสบการณ์และการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่ฉันได้จาก Samsung แห่งนี้อย่างแท้จริง เนื่องจากสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดทำให้ฉันมีทุกวันนี้ได้

ฉันเชื่ออย่างบริสุทธิ์ใจว่าการมีแนวคิดและทัศนคติที่เปิดกว้างต่องาน เช่น การเปิดกว้างต่อการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ นั้นเป็นค่านิยมที่ดีที่ควรมีเมื่อทำงานที่ Samsung

จงเอาชนะขีดจำกัดของคุณ ไขว่คว้าหาสิ่งท้าทายใหม่ ๆ และเดินหน้าค้นหาคำแนะนำ, ข้อมูลเชิงลึก และการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง เพราะว่ามีผู้ให้คำปรึกษายอดเยี่ยมมากมายที่ Samsung ผู้ซึ่งเราสามารถขอคำแนะนำและช่วยให้เราเติบโตได้

ฉันเริ่มต้นงานของฉันที่ Samsung ในฐานะผู้จัดการฝึกหัด หลังจากนั้นฉันก็ได้ทำงานในฝ่ายการตลาดผลิตภัณฑ์ จากนั้นก็เป็นฝ่ายช่องทางการตลาด และฝ่ายการตลาดค้าปลีกในขณะนี้ ฉันไม่เคยเสียใจและฉันเชื่อมั่นว่าฉันได้ทำการตัดสินใจที่ดีเยี่ยมในการเข้าร่วมกับ Samsung นับตั้งแต่วันแรก!