“อย่ากลัวที่จะร้องขอ
ไม่ว่าจะเป็นโอกาส
ด้านการเรียนรู้หรือแค่
การขอความช่วยเหลือ”

“อย่ากลัวที่จะร้องขอ
ไม่ว่าจะเป็นโอกาส
ด้านการเรียนรู้หรือแค่
การขอความช่วยเหลือ”

Valerie Lim ฝ่ายการตลาดผลิตภัณฑ์
Samsung Electronics Singapore (SESP)

Valerie Lim ฝ่ายการตลาดผลิตภัณฑ์
Samsung Electronics Singapore (SESP)

การทำงานร่วมกับทีมเพื่อเปิดตัว QuickDrive 2020 สู่ตลาดสิงคโปร์ได้สำเร็จนั้นถือเป็นไฮไลต์ของชีวิตการทำงานของฉันที่ Samsung มันน่าตื่นเต้นที่ได้เห็นไอเดียสร้างสรรค์ต่าง ๆ ของฉันกลายเป็นจริงขึ้นมาได้ และถูกนำไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การตลาดของเรา การได้รู้ว่าลูกค้าของคุณสามารถจำข้อความที่คุณตั้งใจสื่อให้ลูกค้าได้นั้นเป็นเครื่องยืนยันความสำเร็จของแคมเปญการตลาด ซึ่งเป็นเรื่องตื่นเต้นสำหรับนักการตลาดทุกคน

ผู้ให้คำปรึกษาของฉันนั้นมีส่วนช่วยให้ฉันเติบโตในหน้าที่การงาน ซึ่งคอยให้คำแนะนำและช่วยฉันค้นหาจุดแข็งในตัวของฉัน โอกาสในการได้เป็นส่วนหนึ่งในแคมเปญ QuickDrive 2020 ของเราในทุกระดับตั้งแต่การคิดออกแบบไปจนถึงการนำเสนอในร้านค้านั้นเป็นประสบการณ์ที่ทำให้เข้าใจอะไรต่อมิอะไรได้แบบสุด ๆ

ขณะที่เรียนรู้จากทีมงานการตลาดผลิตภัณฑ์ในระหว่างที่ทำงานในตำแหน่งแรกเป็นพนักงานฝึกงานอยู่นั้น ฉันได้รับความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และเปลี่ยนมันให้เป็นการสื่อสารทางการตลาดที่มีความหมายในระหว่างการหมุนเวียนไปทำงานด้านการตลาดของแบรนด์ หลังจากนั้น สิ่งนี้ยังคอยช่วยฉันในขณะที่ฉันทำงานในส่วนค้าปลีก

“ผู้ให้คำปรึกษาของฉันนั้นมีส่วนช่วยให้ฉันเติบโตในหน้าที่การงาน ซึ่งคอยให้คำแนะนำและช่วยฉันค้นหาจุดแข็งในตัวของฉัน”

สำหรับผู้ที่กำลังมองหาความเป็นเลิศในฐานะส่วนหนึ่งของทีมที่ Samsung แห่งนี้ อย่ากลัวที่จะร้องขอ! ไม่ว่าจะเป็นโอกาสด้านการเรียนรู้หรือแค่การขอความช่วยเหลือในเรื่องงานก็ตาม Samsung ได้มอบแพลตฟอร์มที่จะช่วยให้ฉันได้เติบโตและเป็นเลิศในฐานะพนักงานคนหนึ่ง

---

เกี่ยวกับ Valerie

พบกับ @Valerie Lim เรื่องราวความสำเร็จแท้จริงที่ Samsung Electronics Singapore ของผู้ซึ่งเติบโตอย่างก้าวกระโดดทั้งในด้านประสบการณ์และความสำเร็จผ่านโครงการพนักงานฝึกงานของเรา
ด้วยความช่วยเหลือจากผู้ให้คำปรึกษาของเธอและการหมุนเวียนตำแหน่งหลาย ๆ ตำแหน่ง เธอจึงสามารถแปลงความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ของเธอให้กลายเป็นการสื่อสารด้านการตลาดที่มีความหมายได้ ไฮไลต์สำคัญอย่างหนึ่งเลยก็คือการมีส่วนร่วมของเธอที่เปี่ยมไปด้วยความสร้างสรรค์และกลยุทธ์เพื่อช่วยให้เปิดตัว QuickDrive 2020 ได้เป็นที่สำเร็จ ที่ซึ่งเธอยังรู้สึกพึงพอใจเป็นการส่วนตัวเมื่อลูกค้าสามารถจำข้อความที่สื่อไปหาพวกเขาได้