การเข้าใช้งานทีวี

ฟังก์ชันข้อมูลเสียง (Voice Guide) ถูกไฮไลต์อยู่ในหน้าจอปุ่มลัดสำหรับการเข้าใช้งาน ฟังก์ชันข้อมูลเสียง (Voice Guide) ถูกไฮไลต์อยู่ในหน้าจอปุ่มลัดสำหรับการเข้าใช้งาน

วิสัยทัศน์

Voice Guide

Voice Guide ทำให้ทีวีสามารถอ่านข้อความในหน้าจอให้คุณฟัง และช่วยแจ้งคุณเกี่ยวกับระดับเสียง ช่องปัจจุบันที่ชมอยู่ และข้อมูลของรายการออกมาเป็นคำพูดได้ด้วย นอกจากนี้ ยังสามารถอ่านออกเสียงข้อความทั้งหมดในคู่มือรายการอิเล็กทรอนิกส์ (EPG) ได้ Voice Guide สามารถใช้งานได้กับทุก ๆ เมนูในทีวี ซึ่งคุณยังสามารถปรับความแหลมและโทนของเสียงใน Voice Guide ให้ได้ตามที่คุณต้องการได้ด้วย

กล่องคำพูดอธิบายหมายเลขช่องปัจจุบันในจอแสดงผลของทีวีที่จำลองขึ้นมา กล่องคำพูดอธิบายหมายเลขช่องปัจจุบันในจอแสดงผลของทีวีที่จำลองขึ้นมา

เสียงบรรยาย

เสียงบรรยาย (AD) คือบริการที่มีอยู่ในรายการโทรทัศน์หลายรายการของสหราชอาณาจักร ที่ซึ่งจะมีการออกอากาศเสียงเพิ่มเติมที่ช่วยบรรยายลักษณะของฉากต่าง ๆ ออกมาเป็นคำพูดเพื่อช่วยให้เข้าใจได้ดียิ่งขึ้น

กล่องคำพูดอธิบายภาพทิวทัศน์เดียวกันที่ปรากฏในหน้าจอแสดงผลที่จำลองขึ้นมา กล่องคำพูดอธิบายภาพทิวทัศน์เดียวกันที่ปรากฏในหน้าจอแสดงผลที่จำลองขึ้นมา

คอนทราสต์สูง

โหมดคอนทราสต์สูงตั้งค่าการแสดงผลของทีวีให้ทุกเมนูเป็นพื้นหลังสีดำทึบแสงและมีตัวหนังสือเป็นสีขาวหรือสีเหลือง ที่จะช่วยมอบคอนทราสต์ในระดับสูงสุดทำให้คุณมองเห็นได้อย่างชัดเจน ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งหากคุณมีความบกพร่องทางสายตา

หน้าจอเมนูที่เปิดใช้งานคุณสมบัติคอนทราสต์สูงนั้นแสดงผลอยู่ หน้าจอเมนูที่เปิดใช้งานคุณสมบัติคอนทราสต์สูงนั้นแสดงผลอยู่

ขยายให้ชัดขึ้น

โหมดขยายใหญ่ช่วยให้คุณมองเห็นองค์ประกอบสำคัญ ๆ ในหน้าจอได้ใหญ่ขึ้นหรือใช้เอฟเฟกต์ซูมเข้า

หน้าจอเมนูที่เปิดใช้งานคุณสมบัติขยายใหญ่นั้นแสดงผลอยู่ หน้าจอเมนูที่เปิดใช้งานคุณสมบัติขยายใหญ่นั้นแสดงผลอยู่

รีโมทควบคุม
ที่ช่วยสอน

รีโมทควบคุมที่ช่วยการเรียนรู้นั้นเป็นคุณสมบัติใหม่ที่ทีวีจะช่วยสอนคุณเพื่อให้คุณสามารถสัมผัสประสบการณ์การรับชมได้ดีที่สุด ในโหมดนี้ ทีวีช่วยสอนคุณด้วยการบอกคุณว่าแต่ละปุ่มนั้นเอาไว้ทำอะไรในแต่ละครั้งที่คุณกดปุ่มในรีโมทควบคุม ด้วยโหมดนี้ ผู้ใช้ที่มีความบกพร่องหรือพิการทางสายตาสามารถเรียนรู้ตำแหน่งและการทำงานของปุ่มต่าง ๆ ในรีโมทควบคุมได้อย่างรวดเร็วโดยไม่มีผลต่อการทำงานปกติของทีวี

รีโมทสามชิ้นแสดงอยู่ในหน้าต่างรีโมทควบคุมที่ช่วยสอนที่จำลองขึ้นมา ทางด้านขวามีภาพคำแนะนำที่แสดงถึงวิธีการใช้ปุ่มต่าง ๆ รีโมทสามชิ้นแสดงอยู่ในหน้าต่างรีโมทควบคุมที่ช่วยสอนที่จำลองขึ้นมา ทางด้านขวามีภาพคำแนะนำที่แสดงถึงวิธีการใช้ปุ่มต่าง ๆ

เรียนรู้หน้าจอเมนู

เรียนรู้เมนูต่าง ๆ ในหน้าจอทีวี ทีวีจะบอกคุณเกี่ยวกับโครงสร้างและคุณสมบัติต่าง ๆ ของเมนูที่คุณเลือกเมื่อคุณเปิดใช้งานโหมดนี้

ปุ่มแนวทางการเข้าใช้งานถูกไฮไลต์ในหน้าจอคู่มืออิเล็กทรอนิกส์ ปุ่มแนวทางการเข้าใช้งานถูกไฮไลต์ในหน้าจอคู่มืออิเล็กทรอนิกส์

สีขาวดำ

คุณสามารถเปลี่ยนโทนสีของทีวีให้เป็นสีขาวดำได้ เพื่อทำให้ขอบที่ดูไม่ชัดเจนด้วยสีต่าง ๆ นั้นดูคมชัดขึ้นมาได้

โทนสีขาวดำถูกใช้กับทั้งหน้าต่างการตั้งค่าภาพที่เปิดอยู่ และรายการทีวีที่แสดงอยู่ในหน้าจอแสดงผลที่จำลองขึ้นมา โทนสีขาวดำถูกใช้กับทั้งหน้าต่างการตั้งค่าภาพที่เปิดอยู่ และรายการทีวีที่แสดงอยู่ในหน้าจอแสดงผลที่จำลองขึ้นมา

การสับเปลี่ยนสี

คุณสามารถสับเปลี่ยนสีของตัวหนังสือและฉากหลังที่แสดงอยู่ในหน้าจอทีวีเพื่อให้สามารถอ่านได้ง่ายขึ้นได้

หน้าจอเมนูแสดงผลด้วยสีที่สลับกันเพื่อให้อ่านข้อความได้ง่ายขึ้น หน้าจอเมนูแสดงผลด้วยสีที่สลับกันเพื่อให้อ่านข้อความได้ง่ายขึ้น

See Colors

แอป SeeColors ทำให้ผู้ที่มีความบกพร่องด้านตาบอดสีสามารถมองเห็นสีได้ทุกสีในหน้าจอทีวี QLED ของ Samsung

* ภาพของผลิตภัณฑ์อาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ

หน้าจอเริ่มต้นของแอป SeeColors นั้นเปิดอยู่ หน้าจอเริ่มต้นของแอป SeeColors นั้นเปิดอยู่

* ภาพของผลิตภัณฑ์อาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ

การได้ยิน

เอาต์พุตเสียงหลายช่องทาง

เอาต์พุตเสียงหลายช่องทางช่วยให้คุณมีความยืดหยุ่นในการตั้งค่าเอาต์พุตเสียงของโทรทัศน์เมื่อเชื่อมต่อหูฟัง Bluetooth หลาย ๆ ตัวเข้ากับทีวี คุณสามารถเลือกที่จะส่งสัญญาณเสียงไปยังอุปกรณ์หลายชิ้นโดยสามารถปรับระดับเสียงของอุปกรณ์แต่ละตัวได้ หากสมาชิกในครอบครัวของคุณมีความบกพร่องด้านการได้ยินและต้องรับฟังเสียงผ่านหูฟังของตนเองแล้ว เอาต์พุตเสียงหลายช่องทางช่วยแก้ปัญหานี้ได้โดยไม่ตัดเสียงจากลำโพงของทีวีโดยอัตโนมัติแต่อย่างใด

ฟังก์ชันเอาต์พุตเสียงหลายช่องทางถูกไฮไลต์อยู่ในหน้าจอปุ่มลัดสำหรับการเข้าใช้งาน ฟังก์ชันเอาต์พุตเสียงหลายช่องทางถูกไฮไลต์อยู่ในหน้าจอปุ่มลัดสำหรับการเข้าใช้งาน

คำบรรยายใต้ภาพ

คำบรรยายใต้ภาพนั้นมีให้ในแทบทุกรายการทีวีของสหราชอาณาจักร ที่ซึ่งบทสนทนาต่าง ๆ จะแสดงเป็นข้อความอยู่ในหน้าจอทีวี

* รายการที่ออกอากาศอาจแตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาค
* บริการคำบรรยายใต้ภาพที่มีอาจแตกต่างกันไปตามบริษัทผู้ออกอากาศรายต่าง ๆ

คำบรรยายใต้ภาพของรายการทีวีแสดงอยู่ในหน้าจอแสดงผลที่จำลองขึ้นมา คำบรรยายใต้ภาพของรายการทีวีแสดงอยู่ในหน้าจอแสดงผลที่จำลองขึ้นมา

* รายการที่ออกอากาศอาจแตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาค
* บริการคำบรรยายใต้ภาพที่มีอาจแตกต่างกันไปตามบริษัทผู้ออกอากาศรายต่าง ๆ

Sign Language Zoom

Sign Language Zoom สามารถตรวจจับและขยายบริเวณที่มีการใช้ภาษามือได้โดยอัตโนมัติสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องด้านการได้ยิน คุณสามารถระบุบริเวณที่มีการใช้ภาษามือและปรับการขยายได้ นอกจากนี้ ผู้ชมที่มีความบกพร่องด้านสายตาก็ยังสามารถใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อซูมเข้าไปยังบริเวณที่เฉพาะเจาะจงได้ด้วย

รายการข่าวออกอากาศสดแสดงอยู่ในทีวี โดยมีนักแปลภาษามือกำลังแปลข่าวที่ออกอากาศอยู่ หน้าต่างของนักแปลในหน้าจอถูกขยายโดยอัตโนมัติเพื่อให้ผู้ชมสามารถมองเห็นนักแปลได้ชัดเจนขึ้น รายการข่าวออกอากาศสดแสดงอยู่ในทีวี โดยมีนักแปลภาษามือกำลังแปลข่าวที่ออกอากาศอยู่ หน้าต่างของนักแปลในหน้าจอถูกขยายโดยอัตโนมัติเพื่อให้ผู้ชมสามารถมองเห็นนักแปลได้ชัดเจนขึ้น

ผู้มีความบกพร่อง_ทางร่างกาย

การตั้งค่าใช้ปุ่มรีโมทซ้ำ

กดปุ่มรีโมทควบคุมค้างไว้เพื่อสั่งการแบบต่อเนื่องและลดความเร็วลง คุณสมบัตินี้มีประโยชน์ในการลดความเร็วของการสั่งการช่องรายการ/ระดับเสียงแบบต่อเนื่อง หรือลดความเร็วของการเคลื่อนที่ในแนวนอนและแนวตั้งของรายชื่อต่าง ๆ

หน้าต่างการตั้งค่าใช้ปุ่มรีโมทซ้ำเปิดขึ้นในทีวีที่จำลองขึ้นมาว่ากำลังฉายรายการทีวีอยู่ การใช้ปุ่มซ้ำเพื่อให้ช้าลงสามารถเปิดปิดการใช้งานได้จากเมนู ช่วงเวลาในการใช้ปุ่มซ้ำสามารถปรับได้ในเมนูย่อย หน้าต่างการตั้งค่าใช้ปุ่มรีโมทซ้ำเปิดขึ้นในทีวีที่จำลองขึ้นมาว่ากำลังฉายรายการทีวีอยู่ การใช้ปุ่มซ้ำเพื่อให้ช้าลงสามารถเปิดปิดการใช้งานได้จากเมนู ช่วงเวลาในการใช้ปุ่มซ้ำสามารถปรับได้ในเมนูย่อย

ทั่วไป

ปุ่มลัดสำหรับการเข้าใช้งาน

ปุ่มลัดสำหรับการเข้าใช้งานนั้นคือวิธีง่าย ๆ ที่สั่งการด้วยสัมผัสเดียวผ่านเมนูในหน้าจอ เพื่อให้คุณสามารถดูหรือปรับสถานะของคุณสมบัติการเข้าใช้งานต่าง ๆ ของทีวีได้ คุณสามารถเปิดใช้งานคุณสมบัติการเข้าใช้งานของทีวีแทบทุกชนิดได้จากรีโมทอัจฉริยะหรือเมนูการเข้าใช้งานที่อยู่ภายในการตั้งค่าระบบ

เมนูปุ่มลัดสำหรับการเข้าใช้งานแสดงคุณสมบัติการเข้าใช้งานต่าง ๆ เมนูปุ่มลัดสำหรับการเข้าใช้งานแสดงคุณสมบัติการเข้าใช้งานต่าง ๆ