แช่เย็นหรือแช่แข็งอาหารได้อย่างรวดเร็ว

หากคุณจำเป็นต้องแช่เย็นเครื่องดื่มหรือแช่แข็งไอศกรีมแบบทันทีแล้ว Power Cool กับ Power Freeze ในตู้เย็นของคุณสามารถช่วยคุณได้ด้วยการแตะเพียงปุ่มเดียว

ลองเลย:
1. หากต้องการเปิดใช้งาน กดปุ่ม Power Cool หรือ Power Freeze ค้างไว้ 3 วินาทีจนกว่าไฟจะเปิดขึ้นมา
2. หากต้องการปิดการใช้งาน กดปุ่ม Power Cool หรือ Power Freeze อีกครั้งค้างไว้ 3 วินาที