เงื่อนไขการซื้อสินค้าภายใต้ แคมเปญ บัดดี้เรื่องเรียนด้วยสินค้า Samsung ที่ samsung.com

 • เฉพาะนักเรียนนักศึกษา (ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษา ถึงระดับชั้นมหาวิทยาลัย-ปริญญาเอก) ,บุคลากรด้านการศึกษาและผู้ปกครอง รับสิทธิ์ส่วนลดสูงสุด 30% เพื่อซื้อ สินค้าประเภทโทรศัพท์มือถือ , แท็บเล็ต , อุปกรณ์เสริม , และ อุปกรณ์สวมใส่ที่ร่วมรายการ ที่ Samsung.com (https://shop.samsung.com/th/offer/students) ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2564 – 30 เมษายน 2564
 • ลูกค้าจะต้องทำการลงทะเบียนเพื่อรับรหัสส่วนลด (Discount Code) ที่ https://student-onlineb2c.thsamsungcampaign.com/ ตามวิธีการที่ระบุพร้อมทั้งแนบบัตรประชาชนและบัตรนักศึกษา,บัตรบุคลากรทางการศึกษาหรือบัตรผู้ปกครองที่ยังไม่หมดอายุ เพื่อให้บริษัทฯ ตรวจสอบสิทธิของท่าน ในการนี้ ชื่อที่ทำการลงทะเบียนต้องตรงกับชื่อที่ระบุในบัตรประชาชนและบัตรนักศึกษา, บัตรบุคลากรทางการศึกษาหรือบัตรผู้ปกครอง บริษัทฯ จะแจ้งผลการตรวจสอบสิทธิให้ท่านทราบทางอีเมล์ที่ท่านทำการลงทะเบียน
  • กรณีลงทะเบียนวันจันทร์-ศุกร์ (ไม่รวมวันหยุดนักขัตฤกษ์)
   • ระหว่างเวลา 9.00 – 18.00 น. ท่านจะได้รับอีเมลแจ้งผลภายใน 5 นาที
   • หลังเวลา 18.00 น. – 8.59 น. ท่านจะได้รับอีเมลล์แจ้งผลภายใน 10.00 น. ของวันถัดไป
  • กรณีลงทะเบียนวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ท่านจะได้รับอีเมลแจ้งผลภายใน 10.00 น. ของวันทำการถัดไป
 • ลูกค้าสามารถใช้รหัสส่วนลดในการซื้อสินค้าภายใต้โปรโมชั่น บัดดี้เรื่องเรียน ในขั้นตอนการชำระค่าสินค้า ภายใน วันที่ 30 เมษายน 2564 หากไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทฯ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ และบริษัทฯ จะไม่ออกรหัสส่วนลดและชดเชยค่าเสียหายใดๆ ให้แก่ท่าน
 • จำกัดสิทธิ์รับส่วนลด 1 ท่าน ต่อ 1 สิทธิ์ และใช้ซื้อสินค้าที่ร่วมรายการได้เพียง 1 เครื่องเท่านั้น
 • เมื่อท่านได้ทำการลงทะเบียนรับสิทธิตามโปรโมชั่นนี้ถือว่าท่านยินยอมให้บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด (บริษัทฯ) เก็บรวบรวมใช้ เปิดเผย โอน และจัดเก็บข้อมูลของข้าพเจ้าและส่งข้อมูลข่าวสารผ่านทาง SMS และ Email ที่ได้ลงทะเบียนไว้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของซัมซุง รายละเอียดระบุไว้ที่ https://www.samsung.com/th/info/privacy/
 • หากบริษัทฯ ตรวจพบว่ามีการทุจริตหรือทำผิดเงื่อนไข จะถือว่าท่านหมดสิทธิในการเข้าร่วมแคมเปญ อีกทั้งบริษัทฯมีสิทธิเรียกค่าเสียหายจากท่าน
 • หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเกี่ยวกับโปรโมชั่นสามารถสอบถามได้ที่ Live Chat