คำแนะนำการสั่งซื้อสำหรับผู้เข้าชม

แม้ว่าคุณจะไม่มี Samsung Account คุณก็ยังสามารถซื้อผลิตภัณฑ์ของเราได้ในฐานะผู้เข้าชม อย่างไรก็ตามเมื่อคุณทำการสั่งซื้อในฐานะผู้เข้าชม
คุณจำเป็นต้องป้อนข้อมูลของลูกค้าให้ถูกต้องเพื่อที่จะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับข้อมูลคำสั่งซื้อของคุณ ผลิตภัณฑ์บางรายการอาจไม่สามารถสั่งซื้อได้โดยผู้เข้าชม อาจมีข้อจำกัดสำหรับการใช้รหัสโปรโมชันและคูปองลดราคาต่างๆ

เนื้อหามีประโยชน์หรือไม่?

ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่เราสามารถช่วยเหลือคุณได้ ความคิดเห็นของคุณช่วยให้เราพัฒนาบริการให้ดีขึ้น