อุปกรณ์ที่ลงทะเบียนใน SmartThings Find ถูกจัดว่าสูญหาย

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 2022-06-29
SmartThings Find that cannot get a device location.

อุปกรณ์ถูกจัดประเภทว่าสูญหายใน SmartThings Find ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้:

อุปกรณ์มือถือ

  • หากอุปกรณ์ถูกตัดการเชื่อมต่อหรือถูกบล็อกจาก Wi-Fi หรือเครือข่ายข้อมูลมือถือเป็นเวลา 30 นาทีหรือนานกว่านั้น

อุปกรณ์สวมใส่

  • Watch: หากอุปกรณ์ถูกตัดการเชื่อมต่อหรือถูกบล็อกจาก Wi-Fi หรือเครือข่ายข้อมูลมือถือ หรือตัดการเชื่อมต่อจากโทรศัพท์มือถือของคุณเป็นเวลา 30 นาทีหรือนานกว่านั้น

  • Buds: หาก Buds ถูกตัดการเชื่อมต่อจากอุปกรณ์ที่ลงทะเบียนไว้เป็นเวลา 30 นาทีหรือนานกว่านั้น (หาก Buds อยู่นอกเคส) .

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ