เพิ่มและจัดการอุปกรณ์และเครื่องใช้ใน SmartThings

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 2022-03-22

ด้วยจำนวนอุปกรณ์อัจฉริยะและเครื่องใช้ในบ้านของคุณที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ คุณจึงต้องมีวิธีติดตามอุปกรณ์เหล่านี้ทั้งหมด คุณรู้หรือไม่ว่ามีแอพที่ให้คุณควบคุมอุปกรณ์อัจฉริยะของคุณได้จากโทรศัพท์ของคุณ? ถูกต้อง, แอพ SmartThings ช่วยให้คุณเพิ่มและจัดการอุปกรณ์อัจฉริยะทั้งหมดของคุณได้จากที่เดียว

หมายเหตุ: หากคุณกำลังเพิ่มอุปกรณ์ Z-Wave ที่เชื่อมต่อไว้ก่อนหน้านี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ลบหรือยกเว้นอุปกรณ์ดังกล่าวแล้วก่อนที่จะเพิ่มลงในฮับใหม่

บนโทรศัพท์ Galaxy ของคุณ

เมื่อคุณพร้อมที่จะควบคุมอุปกรณ์อัจฉริยะทั้งหมดของคุณ เพียงใช้แนวทางต่อไปนี้ แต่ก่อนอื่น คุณควรตรวจสอบอีกครั้งว่าอุปกรณ์ของคุณใช้งานร่วมกันได้

ขั้นตอนที่ 1. ไปที่และเปิดแอพ SmartThings บนโทรศัพท์ของคุณ
ขั้นตอนที่ 2. แตะแท็บ อุปกรณ์ แตะไอคอน หน้าแรก จากนั้นเลือกตำแหน่งที่คุณต้องการสำหรับอุปกรณ์e.
ขั้นตอนที่ 3. แตะ เพิ่ม (เครื่องหมายบวก) จากนั้นแตะ เพิ่มอุปกรณ์
ขั้นตอนที่ 4. หากอุปกรณ์ใช้ บลูทูธ ให้แตะ สแกนในบริเวณใกล้เคียง  และหากอุปกรณ์ของคุณปรากฏขึ้น ให้เลือกชื่ออุปกรณ์e.

Add device on a Galaxy phone

ขั้นตอนที่ 5. หากตรวจไม่พบอุปกรณ์ของคุณ คุณสามารถเพิ่มได้ด้วยตนเอง หากเป็นผลิตภัณฑ์ Samsung ให้แตะ ตามประเภทอุปกรณ์ เพื่อเลือกประเภทของอุปกรณ์ เช่น ฮับ, ทีวี ฯลฯ หากไม่ใช่ ให้แตะ ตามยี่ห้อ (Samsung, SmartThings เป็นต้น) คุณยังสามารถค้นหาอุปกรณ์ของคุณในแถบค้นหาได้อีกด้วย
ขั้นตอนที่ 6. จากนั้น อ่านคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณกับ SmartThings
ขั้นตอนที่ 7. เมื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์อัจฉริยะของ Samsung คุณอาจต้องกดปุ่มบนอุปกรณ์เพื่อเปิดฟีเจอร์อัจฉริยะและทำการเชื่อมต่อให้เสร็จสิ้น ซึ่งคล้ายกับการยอมรับเงื่อนไขการใช้ฟีเจอร์อัจฉริยะ

บน iPhone ของคุณ

คุณสามารถเพิ่มอุปกรณ์ของคุณโดยใช้ iPhone ของคุณได้เช่นกัน แต่ก่อนอื่น คุณควรตรวจสอบอีกครั้งว่า อุปกรณ์ของคุณเข้ากัน ได้หรือไม่

ขั้นตอนที่ 1. ไปที่และเปิดแอพ SmartThings
ขั้นตอนที่ 2. แตะแท็บ อุปกรณ์ จากนั้นแตะไอคอน หน้าแรก จากนั้นเลือกตำแหน่งที่คุณต้องการสำหรับอุปกรณ์
ขั้นตอนที่ 3. แตะ เพิ่ม (เครื่องหมายบวก) หากอุปกรณ์ใช้บลูทูธ คุณสามารถแตะ "สแกนบริเวณใกล้เคียง" ที่ด้านล่างเพื่อค้นหาได้ด้วย
ขั้นตอนที่ 4. คุณสามารถเพิ่มได้ด้วยตนเองโดยแตะ ตามประเภทอุปกรณ์หรือ ตามยี่ห้อ จากนั้นเลือกอุปกรณ์จากรายการ หรือแตะไอคอน ค้นหา เพื่อค้นหา 

Add device on a iPhone

ขั้นตอนที่ 5. เมื่อคุณเลือกอุปกรณ์ของคุณแล้ว ให้ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อตั้งค่าให้เสร็จสิ้นและเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณ
ขั้นตอนที่ 6. เมื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์อัจฉริยะของ Samsung คุณอาจต้องกดปุ่มบนอุปกรณ์เพื่อเปิดฟีเจอร์อัจฉริยะและทำการเชื่อมต่อให้เสร็จสิ้น ซึ่งคล้ายกับการยอมรับเงื่อนไขการใช้ฟีเจอร์อัจฉริยะ

หมายเหตุ: 

  • การควบคุมที่ใช้ได้อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับอุปกรณ์

คุณได้เพิ่มอุปกรณ์สมาร์ทของคุณแล้ว - อะไรนะ? คุณสามารถตรวจสอบและควบคุมได้อย่างง่ายดายจากแอพ คุณยังสามารถ ใช้โทรศัพท์ของคุณเป็นรีโมต ทีวีผ่าน SmartThings ได้อีกด้วย

บนโทรศัพท์ Galaxy ของคุณ

ขั้นตอนที่ 1. ไปที่และเปิดแอพ SmartThings แตะแท็บ อุปกรณ์ จากนั้นแตะไอคอน หน้าแรก
ขั้นตอนที่ 2. เลือกตำแหน่งที่คุณต้องการด้วยอุปกรณ์ที่คุณต้องการจัดการ แล้วแตะ เมนูแบบเลื่อนลง, แตะ อุปกรณ์ทั้งหมด ที่นี่คุณสามารถดู ตรวจสอบ และควบคุมอุปกรณ์ที่ลงทะเบียนทั้งหมดสำหรับตำแหน่งที่คุณเลือก 

หมายเหตุ: 

  • หากต้องการเลือกตำแหน่งอื่น ให้แตะไอคอน หน้าแรก แล้วแตะตำแหน่งที่คุณต้องการ แตะ เมนูแบบเลื่อนลง จากนั้นแตะ อุปกรณ์ทั้งหมด อีกครั้ง
Control devices on a Galaxy phone

ขั้นตอนที่ 3. เลือกอุปกรณ์ที่คุณต้องการและใช้การตั้งค่าที่มีเพื่อดำเนินการตามที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4. สำหรับอุปกรณ์บางเครื่อง คุณอาจได้รับแจ้งให้แตะ ดาวน์โหลด เพื่อให้คุณสามารถดาวน์โหลดตัวควบคุมของอุปกรณ์ได้

บน iPhone ของคุณ

คุณสามารถควบคุมอุปกรณ์อัจฉริยะของคุณบน iPhone ได้เช่นกัน

ขั้นตอนที่ 1. ไปที่และเปิดแอพ SmartThings แตะแท็บ อุปกรณ์ จากนั้นแตะไอคอน หน้าแรก
ขั้นตอนที่ 2. เลือกตำแหน่งที่คุณต้องการด้วยอุปกรณ์ที่คุณต้องการจัดการ จากนั้นแตะไอคอน หน้าหลัก อีกครั้งแล้วแตะ อุปกรณ์ทั้งหมด
ขั้นตอนที่ 3. แตะ อุปกรณ์ ที่คุณต้องการเพื่อใช้การตั้งค่าที่มี

Control devices on a iPhone

หมายเหตุ: 

  • คุณไม่สามารถแก้ไขรายละเอียดสำหรับอุปกรณ์ Bluetooth ได้

หากจำเป็น, คุณสามารถเปลี่ยนชื่อหรือตำแหน่งของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อได้ ตัวอย่างเช่น, คุณอาจมีหลอดไฟอัจฉริยะหลายอันที่เพิ่มเข้ามา และต้องการตั้งชื่อให้แตกต่างกันเพื่อให้แยกความแตกต่างได้ หรือบางทีคุณอาจย้ายอุปกรณ์ไปที่ห้องใหม่ในบ้านของคุณและต้องการเปลี่ยนในแอพด้วย ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อเปลี่ยนชื่อหรือตำแหน่งของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

บนโทรศัพท์ Galaxy ของคุณ

ขั้นตอนที่ 1. ในการแก้ไขรายละเอียดของอุปกรณ์ ให้เปิดแอพ SmartThings แตะแท็บ อุปกรณ์ จากนั้นแตะไอคอน หน้าแรก

ขั้นตอนที่ 2. เลือกตำแหน่งที่คุณต้องการ จากนั้นปัดผ่านห้องต่างๆ เพื่อค้นหาอุปกรณ์ที่คุณต้องการแก้ไข

ขั้นตอนที่ 3. เลือกอุปกรณ์ แตะตัวเลือก เพิ่มเติม (จุดแนวตั้งสามจุด) จากนั้นแตะ แก้ไข คุณสามารถปรับสิ่งต่อไปนี้:

Edit devices details on a Galaxy phone
  • ชื่ออุปกรณ์: แก้ไขชื่ออุปกรณ์
  • ตำแหน่ง: เปลี่ยนตำแหน่งของอุปกรณ์
  • ห้อง: เลือกห้องที่อุปกรณ์อยู่
  • ตั้งเป็นรายการโปรด: ตั้งค่าเครื่องเป็นอุปกรณ์โปรด
  • เพิ่มไปที่หน้าจอหลัก: สร้างทางลัดสำหรับอุปกรณ์บนหน้าจอหลักของโทรศัพท์ของคุณ
  • ลบอุปกรณ์: ลบอุปกรณ์ออกจากบัญชี SmartThings ของคุณ

เมื่อคุณแก้ไขอุปกรณ์เสร็จแล้ว ให้แตะ บันทึก

บน iPhone ของคุณ

คุณสามารถแก้ไขรายละเอียดโดยใช้ iPhone ของคุณได้เช่นกัน

ขั้นตอนที่ 1. ไปที่และเปิดแอพ SmartThings แตะแท็บ อุปกรณ์ จากนั้นแตะไอคอน หน้าแรก

ขั้นตอนที่ 2. เลือกตำแหน่งที่คุณต้องการ จากนั้นปัดผ่านห้องต่างๆ เพื่อค้นหาอุปกรณ์

ขั้นตอนที่ 3. เลือกอุปกรณ์ จากนั้นแตะ ตัวเลือกเพิ่มเติม (จุดแนวตั้งสามจุด)

ขั้นตอนที่ 4. แตะ แก้ไข เพื่อปรับรายละเอียดของอุปกรณ์

Edit devices details on a iPhone

หากคุณเพิ่งได้ทีวีเครื่องใหม่และต้องการลบทีวีเครื่องเก่าออกจาก SmartThings ก็ทำได้ง่ายๆ

บนโทรศัพท์ Galaxy ของคุณ

ขั้นตอนที่ 1. ไปที่และเปิดแอพ SmartThings
ขั้นตอนที่ 2. แตะแท็บ อุปกรณ์ จากนั้นแตะไอคอน หน้าแรก จากนั้นเลือกตำแหน่งที่คุณต้องการ ปัดผ่านห้องต่างๆ และเลือกอุปกรณ์ที่คุณต้องการนำออก
ขั้นตอนที่ 3. แตะอุปกรณ์ จากนั้นแตะตัวเลือกเพิ่มเติม (จุดแนวตั้งสามจุด) แตะ แก้ไข
ขั้นตอนที่ 4. แตะ ลบอุปกรณ์ จากนั้นแตะ ลบ เพื่อยืนยัน 

Remove devices on your Galaxy phone

บน iPhone ของคุณ

หากคุณไม่ได้ใช้อุปกรณ์อีกต่อไป คุณสามารถลบอุปกรณ์ออกจาก iPhone ได้เช่นกัน

ขั้นตอนที่ 1. ไปที่และเปิดแอพ SmartThings แตะแท็บอุปกรณ์ จากนั้นแตะไอคอน หน้าแรก.
ขั้นตอนที่ 2. เลือกตำแหน่งที่คุณต้องการ จากนั้นปัดผ่านห้องต่างๆ เพื่อค้นหาอุปกรณ์ที่คุณต้องการนำออก
ขั้นตอนที่ 3. แตะอุปกรณ์ จากนั้นแตะ ตัวเลือกเพิ่มเติม (จุดแนวตั้งสามจุด).
ขั้นตอนที่ 4. แตะ แก้ไข จากนั้นแตะ ลบอุปกรณ์ ที่ด้านล่าง แตะ ลบ เพื่อยืนยัน .

Remove devices on your iPhone

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ