ฟังก์ชั่นการลงชื่อเข้าใช้ Google คืออะไร?

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 2022-08-09

Samsung นำเสนอฟังก์ชั่นในการใช้บัญชี Google เพื่อลงชื่อเข้าใช้บัญชี Samsung ของคุณได้อย่างง่ายดายและสะดวก เพื่อให้คุณสามารถมีหนึ่งบัญชีสำหรับสองแอปพลิเคชันที่แตกต่างกัน

View of the screen of the Samsung account with the Google account logo.

หากคุณต้องการลงชื่อเข้าใช้บัญชี Samsung โดยใช้บัญชี Google ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

Step 1. Tap on "Sign in with Google option on your Samsung account screen. Step 1. Tap on "Sign in with Google option on your Samsung account screen.

ขั้นตอนที่ 1. เรียกใช้บัญชี Samsung ของคุณและในหน้าจอการเข้าสู่ระบบ ให้แตะ "ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Google"

Step 2. At the pop-up menu, select wich Google account you want to sign in. Step 2. At the pop-up menu, select wich Google account you want to sign in.

ขั้นตอนที่ 2. เลือกบัญชี Google ที่คุณต้องการใช้เพื่อลงชื่อเข้าใช้

Step 3. Make a "Two-step verification" and just use your Google account. Step 3. Make a "Two-step verification" and just use your Google account.

ขั้นตอนที่ 3. คุณจะต้องทำ "การยืนยันแบบสองขั้นตอน" โดยใช้รหัสที่คุณจะได้รับทางหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ จากนั้นคุณสามารถใช้บัญชี Google กับบัญชี Samsung ของคุณได้

หากคุณลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Samsung แล้ว แต่ต้องการลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

Step1. On your "Settings" screen, tap on "Google" option. Step1. On your "Settings" screen, tap on "Google" option.

ขั้นตอนที่ 1. เรียกใช้เมนู "การตั้งค่า" และแตะที่ตัวเลือก "Google"

Step 2. Tap into your Google account and click on the arrow icon. Step 2. Tap into your Google account and click on the arrow icon.

ขั้นตอนที่ 2. ในหน้าจอนี้ ให้แตะปุ่ม “ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google ของคุณ”

Step 3. Select the Google account you want to use. Step 3. Select the Google account you want to use.

ขั้นตอนที่ 3 เลือกบัญชี Google ที่คุณต้องการใช้

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ