ทำอย่างไรถ้าทีวีที่ลงทะเบียนในแอป SmartThings หายไป?

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 2022-06-29

หากทีวีหรืออุปกรณ์อื่นที่ลงทะเบียนในแอพ SmartThings หายไปและไม่ปรากฏให้เห็น มีบางสิ่งที่คุณสามารถลองได้ก่อนที่จะลงทะเบียนอีกครั้ง ทำตามคำแนะนำด้านล่างเนื่องจากอาจมีการแก้ไขที่ง่าย

tv smartthings connection

ตรวจสอบสถานะเครือข่ายไร้สาย

 

การรับข้อมูลอาจช้า หรือการหยุดชะงักชั่วคราวอาจเกิดขึ้นเมื่อโหลดแอพ หากเราท์เตอร์และทีวีอยู่ห่างกัน การสื่อสารอาจไม่ราบรื่นและการลงทะเบียนอาจล้มเหลว

tap settings on your phone tap settings on your phone

ขั้นตอนที่ 1. แตะ การตั้งค่า บนสมาร์ทโฟนของคุณ

select connections select connections

ขั้นตอนที่ 2. แตะ การเชื่อมต่อ

select Wi Fi select Wi Fi

ขั้นตอนที่ 3. แตะ Wi-Fi

turn on data usage turn on data usage

ขั้นตอนที่ 4. แตะ การใช้ข้อมูล และตั้งค่า ข้อมูลมือถือ เป็นเปิด

หมายเหตุ: หากมีอุปกรณ์เชื่อมต่อกับเราเตอร์มากกว่า 10 เครื่อง การลงทะเบียนอาจล้มเหลว

ตรวจสอบรายการที่จะแสดง

 

หากคุณไม่พบทีวีของคุณบนหน้าจอแม้ว่าการลงทะเบียนในแอพ SmartThings จะเสร็จสมบูรณ์ ให้เปลี่ยนตำแหน่งและตรวจสอบรายการอุปกรณ์ทั้งหมด

choose a location to search choose a location to search

ขั้นตอนที่ 1. แตะ อุปกรณ์ ที่เมนูด้านล่างแล้วแตะชื่อตำแหน่ง

searching for all devices searching for all devices

ขั้นตอนที่ 2. เมื่อป๊อปอัปปรากฏขึ้น ให้เลือก อุปกรณ์ทั้งหมด

check the device list check the device list

ขั้นตอนที่ 3. ตรวจสอบรายการอุปกรณ์ทั้งหมด

press home icon to change a location press home icon to change a location

ขั้นตอนที่ 4. หากทีวีของคุณไม่อยู่ในรายการ ให้แตะไอคอนหน้าแรกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง

changing location changing location

ขั้นตอนที่ 5. เลือกตำแหน่งอื่นเพื่อค้นหาทีวีของคุณ

tv appeared on the screen tv appeared on the screen

ขั้นตอนที่ 6. พบว่าอุปกรณ์ปรากฏบนหน้าจอ

choose all devices to search choose all devices to search

ขั้นตอนที่ 7. เลือก อุปกรณ์ทั้งหมด

check the registered device list check the registered device list

ขั้นตอนที่ 8. ค้นหาทีวีของคุณในรายการ

ตรวจสอบการอัพเดตซอฟต์แวร์

 

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์บนสมาร์ทโฟนและแอพ SmartThings เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด และหากจำเป็น ให้อัพเดตเฟิร์มแวร์ของทีวีของคุณด้วย

หมายเหตุ: แอพ SmartThings ใช้งานได้กับโทรศัพท์ที่ใช้ Android 8.0 ขึ้นไป และ iOS 12.0 ขึ้นไป

select the three horizontal lines select the three horizontal lines

ขั้นตอนที่ 1. แตะ เมนู (เส้นแนวนอนสามเส้น)

tap the smartthings settings tap the smartthings settings

ขั้นตอนที่ 2. แตะ การตั้งค่า SmartThings

check the smartthings version check the smartthings version

ขั้นตอนที่ 3. ปัดและแตะ เกี่ยวกับ SmartThings

check the software update check the software update

ขั้นตอนที่ 4. หากมีการอัพเดต ให้แตะ อัพเดต

ขั้นตอนที่ 1. กดปุ่ม โฮม บนรีโมทแล้วไปที่ การตั้งค่า

tv settings home

ขั้นตอนที่ 2. เลือก การสนับสนุน > การอัพเดตซอฟต์แวร์

select software update

ขั้นตอนที่ 3. เลือก อัพเดตทันที

select update now

หมายเหตุ: 

  • หากคุณประสบปัญหากับ Samsung Smart TV คุณควรตรวจสอบอยู่เสมอว่ามีการอัพเดตซอฟต์แวร์หรือไม่ เนื่องจากอาจมีวิธีแก้ไขปัญหาของคุณ
  • ภาพหน้าจอและเมนูของอุปกรณ์อาจแตกต่างกันไปตามรุ่นอุปกรณ์และเวอร์ชันของซอฟต์แวร์

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ