เงื่อนไขและข้อกำหนดของโปรโมชั่นทีวี 4K และ Sound Tower ราคาพิเศษสำหรับร้าน Sub-Dealer ภายใต้แคมเปญ Roadshow: “เปลี่ยนเก่าเป็นใหม่ รักสุดใจ มาย 4K”

1. โปรโมชั่นทีวี 4K และ Sound Tower ราคาพิเศษสำหรับร้าน Sub-Dealer มีระยะเวลาระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 30 เมษายน 2565 เฉพาะร้านค้าที่ร่วมรายการตามที่ระบุในเงื่อนไขนี้ โดยในช่วงวันที่ 2 เมษายน 2565 – 3 เมษายน 2565 และ 9 เมษายน 2565 - 10 เมษายน 2565 จะมีการจัดแคมเปญ Roadshow: “เปลี่ยนเก่าเป็นใหม่ รักสุดใจ มาย 4K” (“แคมเปญฯ”) สำหรับโปรโมชั่นดังกล่าวขึ้น ณ บริเวณร้านค้าที่ร่วมรายการตามที่ระบุในเงื่อนไขนี้
2. เงื่อนไขและข้อกำหนดนี้ใช้เฉพาะร้านค้าที่ร่วมการตามที่ระบุในเงื่อนไขนี้เท่านั้น ร้านค้าที่ร่วมรายการ ได้แก่

3. เงื่อนไขโปรโมชั่นทีวี 4K ราคาพิเศษ มีดังนี้
3.1 สินค้าทีวี 4K ที่ร่วมรายการ ได้แก่ ทีวีรุ่น 43AU7002, 50AU7002, 55AU7002 และ 65AU7002
3.2 เงื่อนไขการผ่อนชำระของสินค้าทีวี 4K คือ ลูกค้าสามารถผ่อนชำระ 0% 6 เดือน ได้เฉพาะบัตรเครดิตในเครือกรุงศรีและบัตรเฟริ์สช้อยเท่านั้น
3.3 ลูกค้าจะต้องโพสต์รูปทีวีรุ่นเก่าที่ลูกค้าใช้งานอยู่บน Facebook Page ของร้านค้าที่ร่วมรายการ และติด Hashtag คำว่า #ShowPicGetDiscount ภายในวันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 30 เมษายน 2565 เพื่อรับส่วนลดของทีวี 4K ที่ร่วมรายการ ดังนี้

3.4 ลูกค้าจะต้องโพสต์รูปทีวีของตนเท่านั้น และจะต้องไม่กระทำการใดๆ ที่ละเมิดสิทธิ์ส่วนบุคคล ลิขสิทธิ์ สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา หรือสิทธิ์ใดๆ ของบุคคลอื่น และหากมีข้อความใดในโพสต์ ต้องเป็นถ้อยคำที่สุภาพเท่านั้น ห้ามไม่ให้ใช้คำ หรือ ข้อความที่หยาบคาย ขัดต่อศีลธรรมอันดี และกฎหมาย หรืออาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง หรือหมิ่นประมาทบุคคลใด หรือมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม หากพบคำหรือข้อความที่บริษัทฯ หรือร้านค้าที่ร่วมรายการเห็นว่ามีลักษณะดังกล่าวบริษัทฯ และร้านค้าที่ร่วมรายการขอสงวนสิทธิ์ที่จะลบโพสต์ดังกล่าวในทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และสงวนสิทธิ์ไม่ให้ลูกค้าดังกล่าวรับสิทธิตามกิจกรรมนี้
3.5 ลูกค้าที่ต้องการรับส่วนลดต้องติดต่อไปยังร้านค้าที่ร่วมรายการ แสดงโพสต์รูปทีวีบน Facebook ให้ร้านค้า และไปซื้อสินค้าที่ร้านค้าดังกล่าวเท่านั้น

4. เงื่อนไขโปรโมชั่น Sound Tower ราคาพิเศษ มีดังนี้
4.1 สินค้า Sound Tower ที่ร่วมรายการ ได้แก่ MX-T70/XT และ MX-T50/XT
4.2 เงื่อนไขการผ่อนชำระของสินค้า Sound tower คือ ลูกค้าสามารถผ่อนชำระ 0% 6 เดือน ได้เฉพาะบัตรเครดิตในเครือกรุงศรี บัตรเฟริ์สช้อย บัตรเครดิตธนาคารไทยพานิชย์ บัตรเครดิตธนาคารกสิกร บัตรเครดิตธนาคารกรุงไทย และบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ
4.3 เมื่อลูกค้าซื้อ Sound tower ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 30 เมษายน 2565 สามารถรับส่วนลด Sound Tower ในราคาพิเศษ ลดสูงสุด 3,700 บาท ดังนี้

5. การขนส่งและติดตั้งสินค้าที่ร่วมรายการเป็นไปตามเงื่อนไขที่ร้านค้าที่ร่วมรายการกำหนด
6. บริการตรวจซ่อมถึงที่ สำหรับทีวีขนาด 32 นิ้วขึ้นไป โดยให้บริการวันจันทร์ – อาทิตย์เฉพาะพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล ให้บริการวันจันทร์ – เสาร์ สำหรับพื้นที่อื่นๆ ในเวลาทำการ โดยลูกค้าสามารถจองคิวเพื่อใช้บริการได้ ผ่านคอลเซ็นเตอร์ โทร 1282
7. รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่น ซื้อขาย หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด ส่วนลด หรือสิ่งของอื่นได้
8. รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนดนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การพิจารณาและการตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
10. หากบริษัทฯ ตรวจพบว่ามีการทุจริตหรือทำผิดเงื่อนไข จะถือว่าท่านหมดสิทธิ์ในการได้รับสิทธิ์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ทั้งสิ้น หรือหากบริษัทฯ ได้มีการให้สิทธิ์แก่ท่านแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกค่าเสียหายจากท่าน
11. กรณีมีข้อพิพาทให้ถือว่าคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด
12. หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขายนี้ กรุณาติดต่อร้านค้าที่ร่วมรายการได้ตามรายละเอียดด้านล่าง