Боротьба зі зміною клімату

Боротьба зі зміною клімату

Діяти зараз
заради сталого
майбутнього

Діяти зараз заради сталого майбутнього

Двоє чоловіків і дві жінки в повсякденному одязі збирають щось із дерева та посміхаються. Двоє чоловіків і дві жінки в повсякденному одязі збирають щось із дерева та посміхаються.

Зміна клімату, викликана глобальним потеплінням, зокрема через різке збільшення використання викопного палива, є серйозною проблемою, яка зачіпає весь світ. У компанії Samsung Electronics усвідомили реальність кризи й продовжили роботу за кількома напрямками. З-поміж іншого, це включає розробку продуктів із високою енергоефективністю, установлення обладнання з мінімальними викидами парникових газів і використання нових і поновлюваних джерел енергії.

КПЕ протидії зміні клімату

Сукупне зниження викидів парникових газів для фази використання

301 млн тонн

* Сукупні дані за 2009–2020 рр.

Сукупне зниження викидів парникових газів для фази використання продукту

A graph showing use of renewable energy in the United States, Europe, and China; Renewable energy conversion rate is expected to be 100% in 2020. A graph showing use of renewable energy in the United States, Europe, and China; Renewable energy conversion rate is expected to be 100% in 2020.

* Одиниця: використання відновлюваних
джерел енергії (%)

Використання відновлюваних джерел енергії в США, Європі й Китаї

Заходи проти зміни клімату

Щоб ефективно реагувати на зміну клімату, ми аналізуємо пов’язані ризики й перспективи та розробляємо ефективні стратегії протидії. Це включає розгляд різних сценаріїв для визначення впливу зміни клімату на наш бізнес із плином часу. Ризики й перспективи, пов’язані зі зміною клімату, впливають практично на всі аспекти нашого бізнесу — від наших продуктів і послуг до виробничих процесів, ланцюжків поставок, досліджень та розробок, а також іншої торгової діяльності.

Наш план дій

Зниження викидів парникових газів на виробничих об’єктах

ㆍЕксплуатація спеціальних установок для скорочення викидів фторвмісних газів у процесі виробництва напівпровідників.
ㆍКерування проектами з енергозбереження й підвищення енергоефективності.

Розширення управління енергоспоживанням на виробничих об’єктах

ㆍУстановка систем управління енергоспоживанням на всіх виробничих об’єктах і проведення сертифікації.

Зниження викидів парникових газів на етапі використання продукту

ㆍРозробка і запуск продуктів із високою енергоефективністю.

Управління викидами інших парникових газів

ㆍУправління викидами парникових газів у сферах логістики продукції, організації відряджень тощо.

Підтримка постачальників

ㆍМоніторинг викидів парникових газів постачальниками.
ㆍІнформування й залучення постачальників до ланцюжка поставок CDP.

Наша оцінка й процес реагування

 • 01

  Визначення явищ і проблем, пов’язаних зі зміною клімату.

 • 02

  Аналіз впливу, ризиків і перспектив.

  Критерії аналізу ризиків і перспектив


  Інтерес зацікавлених сторін / тенденції в галузі / вплив на бізнес / внутрішні можливості / імовірність виникнення

 • 03

  Визначення стратегій реагування.

 • 04

  Упровадження та моніторинг проектів.

 • 05

  Аналіз результатів і оцінювання на відповідність меті.

Ризики й перспективи, пов’язані зі зміною клімату

Проблеми
регулювання
Ризики Наш підхід Перспективи
Вуглецевий податок Розробка холодоагентів із низьким потенціалом глобального потепління. Упровадження на виробничих об’єктах механізмів екологічно чистого розвитку (CDM)1) для економії вуглецевих квот. Торгівля квотами на викиди Створення системи скорочення викидів і торгівлі квотами на викиди.
Використання відновлюваної енергії Укладення договорів на закупівлю відновлюваної енергії, реєстрація для отримання «зелених тарифів», придбання сертифікатів, що підтверджують вироблення відновлюваної енергії. Розширення використання відновлюваних джерел енергії, скорочення викидів парникових газів.
Норми, що регулюють енергетичну ефективність продукції Розробка енергоефективних продуктів. Отримання екологічних сертифікатів і маркування енергоефективності.
Фізичні
проблеми
Ризики Наш підхід Перспективи
Циклон і повінь Вкладення додаткових інвестицій в об’єкти для мінімізації та усунення наслідків стихійних лих. Сприяння впровадженню програм із боротьби зі зміною клімату в місцевих спільнотах і їх забезпечення відповідними технологіями.
Пилові буріdust Розробка сценаріїв мінімізації й усунення наслідків стихійних лих та інвестиції в системи обігріву, вентиляції й кондиціонування повітря. Пошук нових перспективних напрямків діяльності у сфері виробництва побутової техніки, такої як очищувачі та осушувачі повітря.
Інше
Ризики Наш підхід Перспективи
Корпоративна репутація Посилення внутрішньої діяльності у сфері сталого розвитку й зміцнення зовнішньої комунікації. Покращення репутації бренду.
Зміна поведінки споживачів Дослідження вподобань споживачів і розробка нових екологічно безпечних продуктів. Активне реагування на споживчий попит на екологічно безпечні продукти.

1) CDM — Clean Development Mechanism

Зниження викидів парникових газів на всіх рівнях

Для рішення проблем потрібна точна інформація. Щоб точно виміряти й контролювати викиди парникових газів, ми розділили їх на три категорії залежно від їхнього зв’язку з комерційною й виробничою діяльністю відповідно до протоколу регулювання викидів. Точне визначення точки викиду на кожному рівні є основою для оптимального контролю викидів парникових газів. До категорії 1 належать парникові гази, що виділяються під час виробництва продукції на об’єктах Samsung Electronics, а до категорії 2 — непрямі викиди, пов’язані з купівлею ресурсів для виробництва електроенергії та пари. Категорія 3 охоплює викиди поза виробничими об’єктами, пов’язані, наприклад, з логістичною діяльністю, відрядженнями, нашим ланцюгом поставок і використанням нашої продукції. Ми застосовуємо цей аналіз для систематичного контролю всіх викидів (прямих або непрямих), пов’язаних із роботою наших виробничих об’єктів і постачальників, а також використанням наших продуктів.

Категорія 1

Прямі викиди парникових газів

Категорія 2

Непрямі викиди (виробництво електроенергії, пари тощо)

Категорія 3

Усі інші непрямі викиди, пов’язані з логістикою, роботою постачальників, використанням продуктів тощо

Ми використовуємо передові технології для підвищення енергоефективності

Компанія Samsung Electronics розвиває свої передові технології виробництва, прагнучи підвищити екологічну відповідальність і комфортність життя. Для досягнення цієї мети на рівні всієї компанії Samsung двічі на рік проводяться наради консультаційної групи з питань екологічного управління. Під час цих нарад експерти із захисту довкілля, які представляють різні підрозділи компанії Samsung, діляться інформацією про екологічні вимоги й розвиток інноваційних технологій, а також ведеться обговорення результатів дослідження енергозберігаючих технологій для розробки продуктів із високою енергоефективністю. У 2019 році ми знизили річне споживання енергії на 42% в порівнянні з 2008 роком за рахунок упровадження компресорів для холодильників і теплообмінників для кондиціонерів із високою енергоефективністю.

Ліворуч зображений кондиціонер Samsung із позначенням класу енергоефективності над ним. Праворуч - сучасне офісне приміщення із письмовим столом, стільцем та рослинами. Ліворуч зображений кондиціонер Samsung із позначенням класу енергоефективності над ним. Праворуч - сучасне офісне приміщення із письмовим столом, стільцем та рослинами.

Приклад застосування технології Інтернету речей на міжнародному виробничому об’єкті

Компанія Samsung Electronics прагне досягти енергоефективності не лише завдяки своїм продуктам, але й за допомогою технічного оснащення виробничих об’єктів. Ми впровадили систему моніторингу й середовище активного контролю на основі технології Інтернету речей для систем обігріву, вентиляції та кондиціонування повітря в Навчальному центрі Йонгдок (Корея) і на виробничому об’єкті в м. Хошимін (В’єтнам). Використовуючи технологію Інтернету речей, ми також розробили алгоритм енергозбереження, який враховує зовнішні кліматичні умови, навантаження на систему обігріву, вентиляції та кондиціонування повітря й потужність пристрою, що дає змогу оптимально управляти обладнанням інфраструктури. У результаті на підприємстві компанії Samsung Electronics в м. Хошимін вдалося знизити споживання енергії на 12,4%. Ми плануємо застосовувати цю технологію на наших виробничих майданчиках у Кореї, США й Південно-Східній Азії.

Великий робочий об’єкт Samsung із численними, акуратно облаштованими білими будівлями на тлі синього неба з невеликими хмарами. Великий робочий об’єкт Samsung із численними, акуратно облаштованими білими будівлями на тлі синього неба з невеликими хмарами.

Компанія Samsung Electronics постійно розширює сферу використання відновлюваної енергії

Панорамне зображення робочого об’єкта Samsung на тлі синього неба, - показана лише верхня частина будівель. Панорамне зображення робочого об’єкта Samsung на тлі синього неба, - показана лише верхня частина будівель.

Підтримка наших постачальників у використанні відновлюваних джерел енергії

Щоб допомогти постачальникам перейти на відновлювані джерела енергії, у 2019 році компанія Samsung Electronics приєдналася до ланцюжка поставок CDP. З того часу ми робимо свій внесок в оздоровлення довкілля, закликавши 200 провідних постачальників (залежно від обсягу закупівель) установлювати цілі з використання відновлюваних джерел енергії. Ми організували навчання із заповнення анкети зі зміни клімату CDP, а також провели дослідження обсягу викидів парникових газів і використання відновлюваних джерел енергії для постачальників, які отримують 80% доходів від співпраці з компанією Samsung Electronics. Багато постачальників надали відповіді на запитання в анкеті, а ті, що добровільно встановили цілі щодо скорочення викидів парникових газів, отримали заохочення. Компанія Samsung Electronics продовжить надавати підтримку постачальникам і тісно співпрацювати з ними, щоб продемонструвати переваги екологічно чистої економіки та спільних зусиль.

Наші проекти спрямовано на протидію глобальній зміні клімату

Група дітей африканського походження товпиться навколо чоловіка, який демонструє науковий процес за допомогою газового пальника. Група дітей африканського походження товпиться навколо чоловіка, який демонструє науковий процес за допомогою газового пальника.