Mua Galaxy J4+ Nhận Ưu Đãi Hấp Dẫn

Có giá trị từ 07-09-2018 đến 31-12-2018 Đã hết hạn
Mua Galaxy J4+ Nhận Ưu Đãi Hấp Dẫn
ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG ×
  • Điều kiện áp dụng cho vé xem phim
  • Điều kiện áp dụng cho voucher Highlands Coffee
  • Điều kiện áp dụng ưu đãi Fim+
(1)    Điều kiện áp dụng cho vé xem phim
Thời gian áp dụng từ 24/09 – 31/12/2018
Chỉ áp dụng cho dòng điện thoại Samsung Galaxy J4+ được sản xuất và phân phối chính thức tại thị trường Việt Nam.
- Áp dụng bắt đầu từ 8:30 các ngày thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật hàng tuần (bao gồm các ngày lễ).
- Tổng số mã ưu đãi được xác thực: không giới hạn.
- Số lượng mã code phát ra trong ngày: không giới hạn.
- Thời gian tồn tại của Mã ưu đãi là 180 phút.
- Số lượng mã ưu đãi được xác thực tối đa trong 01 ngày: 2.000 mã ưu đãi; tương ứng 2.000 mã được kích hoạt thành công.
- Chỉ áp dụng cho khách hàng đến xác thực 2.000 mã ưu đãi tại cửa hàng sớm nhất (không phải là 2.000 mã được lấy sớm nhất).
- Sau khi đủ 2.000 mã được kích hoạt trong ngày, chương trình sẽ tự động hủy tất cả những mã chưa được kích hoạt (kể cả những mã đang còn thời gian tồn tại).

*Lưu ý: nhân viên tại cửa hàng sẽ ngừng phục vụ ngay sau khi không còn mã ưu đãi hiển thị trên thiết bị của khách hàng.
- Mã ưu đãi chỉ được áp dụng mua vé trong ngày.
- Một mã ưu đãi chỉ áp dụng cho 01 vé.
- Mỗi máy Samsung được sử dụng tối đa 4 mã ưu đãi được kích hoạt thành công trong toàn bộ chương trình.
- Mã ưu đãi không có giá trị khi chưa kích hoạt và sử dụng dịch vụ.
- Mã ưu đãi chỉ có giá trị khi được nhân viên LOTTE Cinema kích hoạt thành công.
- Khách hàng bắt buộc phải có mã ưu đãi trên thiết bị Samsung mới được sử dụng dịch vụ, các trường hợp khác nhân viên tuyệt đối không áp dụng cho khách hàng.
- Sau khi mã ưu đãi đầu tiên Xác thực, 1 phút sau được lấy mã ưu đãi tiếp theo.
- Không áp dụng với các chương trình khuyến mãi khác của Lotte Cinema.
(2)    Điều kiện áp dụng cho voucher Highlands Coffee
Thời gian áp dụng từ 24/09 – 31/12/2018
Chỉ áp dụng cho dòng điện thoại Samsung Galaxy J4+ được sản xuất và phân phối chính thức tại thị trường Việt Nam.
- Áp dụng bắt đầu từ 8:00 các ngày thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật hàng tuần (bao gồm các ngày lễ).
- Tổng số mã ưu đãi được xác thực: không giới hạn.
- Số lượng mã code phát ra trong ngày: không giới hạn.
- Thời gian tồn tại của Mã ưu đãi là 180 phút.
- Số lượng mã ưu đãi được xác thực tối đa trong 01 ngày: 2.000 mã ưu đãi; tương ứng 2.000 mã được kích hoạt thành công.
- Chỉ áp dụng cho khách hàng đến xác thực 2.000 mã ưu đãi tại cửa hàng sớm nhất (không phải là 2.000 mã được lấy sớm nhất).
- Sau khi đủ 2.000 mã được kích hoạt trong ngày, chương trình sẽ tự động hủy tất cả những mã chưa được kích hoạt (kể cả những mã đang còn thời gian tồn tại).

*Lưu ý: nhân viên tại cửa hàng sẽ ngừng phục vụ ngay sau khi không còn mã ưu đãi hiển thị trên thiết bị của khách hàng.
- Mỗi máy Samsung được sử dụng tối đa 4 mã ưu đãi được kích hoạt thành công trong toàn bộ chương trình.
- Mã ưu đãi không có giá trị khi chưa kích hoạt và sử dụng dịch vụ.
- Mã ưu đãi chỉ có giá trị khi được nhân viên Highlands Coffee kích hoạt thành công.
- Khách hàng bắt buộc phải có mã ưu đãi trên thiết bị Samsung mới được sử dụng dịch vụ, các trường hợp khác nhân viên tuyệt đối không áp dụng cho khách hàng.
- Sau khi mã ưu đãi đầu tiên Xác thực, 5 phút sau được lấy mã ưu đãi tiếp theo.
- Không áp dụng với các chương trình khuyến mãi khác của Highlands Coffee
(3)    Điều kiện áp dụng ưu đãi Fim+
Thời gian áp dụng từ 07/09 – 31/12/2018
- Chỉ áp dụng cho các dòng điện thoại và máy tính bảng Samsung Galaxy được sản xuất và phân phối chính thức tại thị trường Việt Nam.
- Danh sách điện thoại và máy tính bảng thỏa điều kiện tham gia chương trình: TabA, TabS4, J4+, J6+, A7.
- Tổng số thiết bị được xác thực: không giới hạn.
- Số lượng thiết bị được xác thực trong ngày: không giới hạn.

*Lưu ý:

- Để tham dự Chương Trình và nhận được Gói Dịch Vụ, Khách Hàng phải đăng ký tài khoản mới để sử dụng Dịch Vụ mới thông qua ứng dụng Fim+ và đồng ý cho Ứng Dụng gửi số IMEI của điện thoại về hệ thống của Fim+ để kích hoạt Dịch Vụ. Sau khi kích hoạt thành công Gói Dịch Vụ trên điện thoại và máy tính bảng Samsung Galaxy đã mua thì Khách Hàng có thể sử dụng tài khoản đã đăng kí cho tối đa 5 thiết bị, trong đó tối đa 2 thiết bị được sử dụng cùng một lúc.
- Khách Hàng dùng số điện thoại đã đăng ký tài khoản sử dụng Dich Vụ từ trước, hoặc thông qua Ứng Dụng truy cập tài khoản sử dụng Dịch Vụ đã có từ trước sẽ không được tham dự Chương Trình.
- Khách Hàng đăng ký tài khoản mới nhưng kích hoạt Dịch Vụ sau thời hạn kích hoạt quy định đối với Gói Dịch Vụ sẽ không được tham dự Chương Trình.
- Gói Dịch Vụ không phải là tiền và không có giá trị quy đổi ra tiền mặt