Samsung Account
giúp bạn kết nối với
hệ sinh thái
dịch vụ và ưu
đãi rộng khắp từ Samsung

Tài khoản Samsung Account của bạn
sẽ tự động đăng nhập trên toàn bộ các ứng
dụng sử dụng tài khoản này
trên các
thiết bị bạn sử dụng.

Samsung Pay

An toàn thanh toán
& quản lý thẻ thành viên

Samsung Member

Hỗ trợ trực tiếp từ
trung tâm
chăm sóc khách hàng

Samsung Cloud

Lưu trữ mọi dữ liệu,
quản lý mọi nơi

Samsung Galaxy Gifts

Nhận ưu đãi riêng
cho người dùng Galaxy

Find My Samsung

Biện pháp cần thiết
khi đánh mất điện thoại

Samsung Health

Theo dõi vận động
& tình trạng sức khỏe

Smart Switch

Chuyển đổi dữ liệu
nhanh chóng & đơn giản

ĐĂNG KÝ NGAY ĐĂNG KÝ

Có ngay
Samsung Account
qua 2 bước đơn giản:

Bước 1

Điền thông tin đăng ký

Bước 2

Xác nhận qua Email

ĐĂNG KÝ NGAY ĐĂNG KÝ