Chọn vị trí và ngôn ngữ của bạn.

Galaxy Z Flip4 | Bespoke Edition

Thu cũ đổi mới nhiều thiết bị, áp dụng cho các thương hiệu khác nhau

* Liên hệ nhân viên tư vấn để nhận thêm ưu đãi hấp dẫn

Chốt deal ngay, ưu đãi chỉ còn

Buying Tool

Thiết bị

Vui lòng chọn thiết bị

Bộ nhớ

Màu sắc

Vui lòng chọn màu thiết bị

Galaxy Z Flip4 | Bespoke Edition

We recommend to set as below to see optimized screen

  • Option 01

    Rotate the device until it is horizontal to view the screen in landscape mode.

  • Option 02

    Tab on desktop version in the browser.