Đồng bộ hóa dữ liệu Samsung Health Monitor với ứng dụng Samsung Health

Ngày cập nhật gần nhất : 26-05-2022

Trong “Menu > Dữ liệu”, hãy đảm bảo rằng quyền “Cho phép ghi” vào Samsung Health được bật trong phần “Quyền dữ liệu”. Nếu quyền ghi đã được đặt trong Samsung Health, quyền đó sẽ được đồng bộ hóa với Samsung Health ngay sau khi đo. Nếu không được đồng bộ hóa tự động, bạn có thể chuyển bằng cách nhấn nút Đồng bộ.

Samsung Health Monitor and Samsung Health icons.

Tôi có thể gửi dữ liệu đến Samsung Health không?

Bước 1: Chuyển đến menu ở trên cùng bên trái và nhấn vào “Dữ liệu”. Bước 1: Chuyển đến menu ở trên cùng bên trái và nhấn vào “Dữ liệu”.

Bước 1. Vào menu ở phía trên bên trái và nhấn vào “Dữ liệu”.

Bước 2: Chọn “Samsung Health”. Bước 2: Chọn “Samsung Health”.

Bước 2. Chọn “Samsung Health”.

Bước 3: Cho phép “Tất cả các quyền”. Bước 3: Cho phép “Tất cả các quyền”.

Bước 3. Cho phép “Tất cả các quyền”.

Cảm ơn phản hồi của bạn