Cách làm sạch ngăn chứa bột giặt và nước xả vải

Ngày cập nhật gần nhất : 03-06-2022

Cách vệ sinh ngăn chứa bột giặt, nước xả vải:

Mở ngăn chứa bột giặt.

Làm thế nào để làm sạch ngăn chứa bột giặt và nước xả vải?

Nhấn vào chốt mở [A] bên trong ngăn chứa bột giặt.

Làm thế nào để làm sạch ngăn chứa bột giặt và nước xả vải?

Kéo ngăn chứa ra và đồng thời vẫn giữ nút A.

Làm thế nào để làm sạch ngăn chứa bột giặt và nước xả vải?

Gỡ bỏ ngăn chia hóa chất làm mềm nước cứng và hộp chất tẩy rửa lỏng (tùy chọn) khỏi ngăn bột giặt.

Làm thế nào để làm sạch ngăn chứa bột giặt và nước xả vải?

Vệ sinh tất cả các thành trong vòi nước chảy.

Làm thế nào để làm sạch ngăn chứa bột giặt và nước xả vải?

Làm sạch các khe của ngăn với một bàn chải đánh răng đã qua sử dụng.

Làm thế nào để làm sạch ngăn chứa bột giặt và nước xả vải?

Lắp lại các ngăn chia hóa chất làm mềm nước và hộp chất tẩy rửa lỏng (tùy chọn) bằng cách ấn chặt chúng vào ngăn chứa.

Làm thế nào để làm sạch ngăn chứa bột giặt và nước xả vải?

Lắp lại ngăn chứa vào đúng chỗ.

Lưu ý: Để vệ sinh sạch dư bột giặt còn lại, hãy cho máy thực hiện chu kỳ xả mà không có đồ giặt nào bên trong.

Vui lòng nhấn nút Gửi để phản hồi ý kiến. Cảm ơn bạn đã dành thời gian tham khảo nội dung!

Cảm ơn phản hồi của bạn