Đã có cải thiện tình trạng khuôn mặt bị biến dạng khi chụp camera trước chưa?

Ngày cập nhật gần nhất : 16-09-2020

Chúng tôi từng hỗ trợ selfie góc rộng 90° và dùng phần mềm để khắc phục méo hình ở Note 5.

 

Tuy nhiên, đã có một vài thông báo từ người dùng về hiện tượng khuôn mặt bị biến dạng và để khắc phục vấn đề này, góc độ camera trước của Galaxy S8/S8+ đã được thay đổi thành 80° và có hỗ trợ tính năng khắc phục méo ảnh bằng phần mềm tăng cường.

Cảm ơn phản hồi của bạn