Khi tôi nhận tin nhắn hoặc email mới, huy hiệu thông báo không xuất hiện trên biểu tượng ứng dụng. Tôi nên làm gì?

Ngày Cập nhật Gần nhất : 25-03-2018

Huy hiệu trên biểu tượng ứng dụng bị ảnh hưởng bởi các giá trị cài đặt bên dưới. Vui lòng kiểm tra xem các cài đặt của bạn đã được đặt đúng hay chưa.

badgenotification1
1 Cài đặt > Thông báo > Mở Huy hiệu biểu tượng ứng dụng
2 Cài đặt > Thông báo > Mở thông báo của ứng dụng bạn muốn nhận thông báo cho tin mới đến
3 Cài đặt > Thông báo > Chọn ứng dụng nào bạn muốn nhận thông báo > Mở Huy hiệu biểu tượng ứng dụng
4 Cài đặt > Ứng dụng > Nhiều hơn > Truy cập đặc biệt > Truy cập thông báo > Mở Samsung Experience Home
5 Kiểm tra cài đặt thông báo trong chính ứng dụng đó

Nếu các huy hiệy xuất hiện trên biểu tượng ứng dụng trong trang Ứng dụng thay vì trên Màn hình chờ, vui lòng xóa biểu tượng ứng dụng ở Màn hình chờ và thêm lại.

Cảm ơn phản hồi của bạn

Không tìm thấy nội dung bạn tìm kiếm? Chúng tôi ở đây để trợ giúp bạn

Trực tuyến

24 giờ, 7 ngày trong tuần

Kết nối Dịch vụ Trò chuyện (Chat) nhanh hơn với ứng dụng Samsung Members trên điện thoại di động

Thư điện tử

Gửi phản hồi đến Samsung Việt Nam

Ban Giám đốc

Gửi phản hồi đến Ban Giám đốc Samsung Việt Nam

Gọi điện thoại

Sản phẩm di động

1800-588-855

24 giờ, 7 ngày trong tuần
miễn cước phí

Các sản phẩm khác

1800-588-889

24 giờ, 7 ngày trong tuần
miễn cước phí

* Để biết thêm thông tin về máy in, vui lòng truy cập trang web của HP .

Trung tâm bảo hành

Thông tin trung tâm bảo hành Samsung

Tìm kiếm địa chỉ trung tâm bảo hành gần nhất

Liên hệ