Màn hình Galaxy Fit không sáng khi nhấc tay lên

Ngày cập nhật gần nhất : 07-06-2022

Đầu tiên, bạn vui lòng kiểm tra xem các chế độ bên dưới có đang được mở trên Galaxy Fit hay không?

Nếu có, thao tác đánh thức sẽ tự động được tắt.

 

Chế độ Không làm phiền: Tắt âm tất cả thông báo trừ báo thức và màn hình sẽ không sáng lên khi có thông báo đến.

Chế độ Khóa nước:  Màn hình cảm ứng và tính năng thao tác đánh thức sẽ được tự động tắt. Nhấn và giữ phím cạnh cho đến khi vòng tròn biến mất để tắt chế độ này.

Chế độ ngủ ngon: Tất cả thông báo trừ báo thức đều được tắt âm và màn hình sẽ không sáng lên khi có thông báo đến trong lúc bạn đang ngủ. Bên cạnh đó, thao tác đánh thức cũng sẽ được tự động tắt.

Đồng bộ Không làm phiền với điện thoại: Galaxy Fit sẽ tự động mở “chế độ không làm phiền” khi chế độ này được mở trên thiết bị di động.

Cảm ơn phản hồi của bạn