Có dấu chấm than xuất hiện trên màn hình Samsung Galaxy Fit?

Ngày cập nhật gần nhất : 25-07-2022

Màn hình AMOLED đầy màu sắc cung cấp cho bạn thông tin theo thời gian thực về sức khỏe của bạn. Tuy nhiên, có một trường hợp màn hình hiển thị dấu chấm than và không hết. Tham khảo cách khắc phục bên dưới.

Trước khi bạn thử các đề xuất bên dưới, hãy chắc chắn kiểm tra xem phần mềm và ứng dụng liên quan của thiết bị đã được cập nhật với phiên bản mới nhất chưa. Vui lòng kiểm tra cách cập nhật phần mềm của thiết bị di động theo thứ tự sau.
 
Bước 1. Chuyển đến Cài đặt Cập nhật phần mềm.
Bước 2. Nhấn vào Tải xuống và cài đặt.
Bước 3. Thực hiện theo các hướng dẫn trên màn hình.

Dấu chấm than là gì?

Biểu tượng '!' (dấu chấm than) hiển thị khi cập nhật phần mềm không thành công bằng kết nối Bluetooth giữa Galaxy Fit và điện thoại di động.

exclamation mark appeared on Galaxy Fit

Cách cập nhật thiết bị Galaxy Fit
 
Galaxy Fit có thể được cập nhật trực tiếp lên phần mềm mới nhất bằng dịch vụ phần mềm không dây (FOTA) thông qua ứng dụng Galaxy Wear. Bạn có thể thử lại trên điện thoại di động được kết nối thông qua ứng dụng Galaxy Wear.
 
Bước 1. Mở ứng dụng Galaxy Wear và kết nối lại điện thoại di động.
Bước 2. Để tải xuống và cài đặt phần mềm, hãy nhấn Home > Cập nhật phần mềm > Tải xuống và cài đặt.
Bước 3. Thực hiện theo các hướng dẫn trên màn hình.
Bước 4. Galaxy Fit sẽ tự động khởi động lại để hoàn thành cập nhật phần mềm.

How to update band software

Lưu ý: 

  • Giữ điện thoại của bạn gần với Galaxy Fit trong khi cập nhật để tránh mất kết nối với điện thoại.
  • Ảnh chụp màn hình thiết bị và menu có thể khác nhau tùy thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ không dây, kiểu máy và phiên bản phần mềm.

Nếu bạn gặp lỗi hay cần tư vấn, bạn có thể gửi cho chúng tôi qua ứng dụng Samsung Members.
 
Tìm hiểu thêm về việc gửi báo cáo lỗi với 'Hướng dẫn sử dụng ứng dụng Samsung Members'.

Cảm ơn phản hồi của bạn