Cập nhật phần mềm mới cho Galaxy Fit

Ngày cập nhật gần nhất : 16-09-2020

Galaxy Fit có thể được cập nhật trực tiếp lên phiên bản phần mềm mới nhất thông qua dịch vụ firmware over-the-air (FOTA) trên ứng dụng Galaxy Wearable.

1 Mở ứng dụng Galaxy Wearable trên thiết bị di động.
2 Chọn Trang chính --> Thông tin vòng đeo --> Cập nhật phần mềm vòng đeo.
3 Chọn Tải về và cài đặt để cài đặt phiên bản phần mềm mới nhất từ điện thoại.
4 Đọc thông tin trên màn hình và chọn CÀI ĐẶT NGAY.

Cảm ơn phản hồi của bạn