Cách để cài phần mềm quản lý Gear IconX trên PC

Ngày cập nhật gần nhất : 07-06-2022
1

Gear IconX Manager sẽ giúp bạn thêm và sắp xếp trực tiếp nhạc trên Gear IconX của bạn trên máy tính. Bạn có thể cài đặt phần mềm này trên cả Windows™ và Mac™ chỉ cần làm theo các bước dưới đây.

Gear IconX Manager đã được cài đặt sẵn trên tai nghe của bạn nên bạn chỉ cần kết nối hộp tai nghe đến máy tính để cài đặt. Trường hợp bạn cần tải phần mềm này về, vui lòng tham khảo mục trợ giúp của sản phẩm này trên trang web Samsung

Phương pháp cài đặt Gear IconX Manager

1 Cho cả 2 bên tai nghe vào hộp chứa và kết nối hộp đến máy tính thông qua cáp USB.
2 Mở cửa sổ Windows Explorer hoặc Finder trên máy tính, tìm ổ đĩa tên IconX R hoặc IconX L, và chọn thư mục TOOLS.
3 Nhấp 2 lần vào tập tin cài đặt Gear_IconX_****

Lưu ý: **** - Phiên bản phần mềm sẽ khác nhau (bạn sẽ được yêu cầu cập nhật nếu có bản cập nhật mới hơn sau khi hoàn tất cài đặt). Với Windows, nhấp chuột 2 lần vào file .exe. Với MacOS, mở file .dmg để cài đặt.

4 Làm theo các bước trên màn hình để hoàn tất cài đặt.
5 Khi đã hoàn tất cài đặt, khởi chạy phần mềm Gear IconX Manager. Chọn Update (nếu có) để chắc chắn rằng bạn đang có phiên bản mới nhất của phần mềm này.

Cảm ơn phản hồi của bạn