Sử dụng một bên tai nghe Galaxy EarBuds/EarBuds+

Ngày cập nhật gần nhất : 04-07-2022

Bạn hoàn toàn có thể sử dụng một bên của tai nghe EarBuds/EarBuds+ để nghe nhạc hay đàm thoại.

Bạn lấy ra khỏi hộp sạc bên tai nghe mong muốn, thiết bị Galaxy sẽ tự tìm thấy và kết nối.

Bạn chọn bên tai nghe muốn sử dụng (trái hay phải đều được hỗ trợ). Để tránh làm mất, hao pin hay không hoạt động, vui lòng đặt bên còn lại vào hộp sạc. 

Cảm ơn phản hồi của bạn