Làm thế nào để kích hoạt thẻ SIM hoặc USIM trên máy Galaxy J7?

Ngày cập nhật gần nhất : 24-11-2020

Bước 1: Trên màn hình chờ, chạm vào Ứng dụng.

Bước 2: Chạm vào Cài đặt.

Bước 3: Chạm vào Quản lý SIM.

Bước 4: Chạm vào một hoặc cả hai công tắc cho thẻ SIM hoặc USIM để kích hoạt.

active 2 SIM

 

Cảm ơn phản hồi của bạn

RC01_Static Content : This text is only displayed on the editor page