Cách kích hoạt thẻ SIM hoặc USIM trên Galaxy J7

Ngày cập nhật gần nhất : 22-06-2022

Bước 1: Trên màn hình chờ, chạm vào Ứng dụng.

Bước 2: Chạm vào Cài đặt.

Bước 3: Chạm vào Quản lý SIM.

Bước 4: Chạm vào một hoặc cả hai công tắc cho thẻ SIM hoặc USIM để kích hoạt.

active 2 SIM

 

Cảm ơn phản hồi của bạn