Hướng dẫn tháo thẻ SIM trên thiết bị Galaxy J7

Ngày cập nhật gần nhất : 24-06-2022

Để tháo thẻ SIM ra khỏi thiết bị Samsung Galaxy J7, bạn vui lòng thao tác những bước sau:

1 Tháo nắp lưng bằng cách dựa vào rãnh nhỏ bên cạnh thân máy.
Làm thế nào để tháo thẻ SIM trên máy Galaxy J7?
2 Lấy pin ra khỏi thiết bị.
Làm thế nào để tháo thẻ SIM trên máy Galaxy J7?
3 Lấy thẻ SIM hoặc USIM ra theo chiều như mũi tên hướng dẫn.

Mẫu máy hai SIM

Làm thế nào để tháo thẻ SIM trên máy Galaxy J7?

Mẫu máy một SIM

Làm thế nào để tháo thẻ SIM trên máy Galaxy J7?

Cảm ơn phản hồi của bạn