Làm thế nào để tháo thẻ SIM trên máy Galaxy J7?

Ngày Cập nhật Gần nhất : 2017-12-28
1 Lấy pin ra.
Làm thế nào để tháo thẻ SIM trên máy Galaxy J7?
2 Lấy pin ra.
Làm thế nào để tháo thẻ SIM trên máy Galaxy J7?
3 Lấy thẻ SIM hoặc USIM ra.

Mẫu máy hai SIM

Làm thế nào để tháo thẻ SIM trên máy Galaxy J7?

Mẫu máy một SIM

Làm thế nào để tháo thẻ SIM trên máy Galaxy J7?

Không tìm thấy nội dung bạn tìm kiếm? Chúng tôi ở đây để trợ giúp bạn

Trực tuyến

24 giờ, 7 ngày trong tuần

Email

Chúng tôi sẽ phản hồi trong vòng 24 giờ từ khi nhận được yêu cầu của bạn

Email CEO

Gửi phản hồi đến CEO Samsung Việt Nam

Gọi điện thoại

1800-588-855sản phẩm di động

24 giờ, 7 ngày trong tuần
miễn cước phí

1800-588-889các sản phẩm khác

24 giờ, 7 ngày trong tuần
miễn cước phí

* Để biết thêm thông tin về máy in, vui lòng truy cập trang web của HP .

Hỗ trợ trực tiếp

Trung tâm bảo hành Samsung

Tìm hiểu thêm về trợ giúp trực tiếp

Liên hệ