Làm thế nào để đăng ký chế độ khóa vân tay trên máy Galaxy A7 (2016)?

Ngày cập nhật gần nhất : 16-09-2020

Để đăng ký, hãy làm theo các bước dưới đây: 

1 Trên màn hình chọn "Cài Đặt”, chọn “Khóa màn hình và bảo mật”.
2 Chọn Vân tay.
3 Chọn Thêm dấu vân tay.
4 Đọc bảng thông báo và chọn Xác nhận.
5 Đặt ngón tay trên phím Trang chính.
Làm thế nào để đăng ký chế độ khóa vân tay trên máy Galaxy A7 (2016)?
6 Nhấc ngón tay lên khỏi thiết bị khi thiết bị rung, và sau đó tháo tác lại bước 5.
7 Lặp lại thao tác của bước 5 cho đến khi vân tay được đăng ký.
8 Chọn Tiếp Tục.
9 Sau khi thao tác quét vân tay, màn hình sẽ tiếp tục hiển thị yêu cầu đăng ký mật khẩu để sao lưu, nhập mật khẩu sao lưu, và sau đó Chọn TIẾP TỤC.
Làm thế nào để đăng ký chế độ khóa vân tay trên máy Galaxy A7 (2016)?
10 Nhập mật khẩu sao lưu một lần nữa để xác nhận, và sau đó Chọn OK. Người sử dụng có thể sử dụng mật khẩu sao lưu thay thế cho quét vân tay.
11 Khi một cửa sổ pop-up hiển thị nhập mật khẩu bằng vân tay, chọn OK. Người sử dụng có thể sử dụng vân tay để mở khóa màn hình.
12 Màn hình đã được kích hoạt khóa bằng chế độ Quét vân tay.

Để mở khóa màn hình khóa, đặt ngón tay đã đăng ký lên phím Trang chính.

Làm thế nào để đăng ký chế độ khóa vân tay trên máy Galaxy A7 (2016)?
13 Ngoài ra, người sử dụng có thể nhập lại mật khẩu khi chức năng nhận dạng vân tay Quét tạm thời không hiển thị. Chọn Mật mã sao lưu.
14 Nhập mật khẩu.
15 Chọn “H.tất”.
Làm thế nào để đăng ký chế độ khóa vân tay trên máy Galaxy A7 (2016)?

Cảm ơn phản hồi của bạn

RC01_Static Content : This text is only displayed on the editor page