Làm thế nào để thay dây đeo cho Gear S2?

Ngày cập nhật gần nhất : 16-09-2020

Hãy tháo dây đeo từ Gear để thay thế nó bằng dây đeo mới.

1 Bấm nút ở điểm mà phần thân của Gear và dây đeo tiếp xúc với nhau.
Làm thế nào để thay dây đeo cho Gear S2?
2 Trong khi bấm nút, kéo dây đeo lên phía trên và tháo dây đeo.
Làm thế nào để thay dây đeo cho Gear S2?
3 Lắp chốt dây đeo mới vào trong khe trên phần thân của Gear.
Làm thế nào để thay dây đeo cho Gear S2?
4 Đẩy dây đeo vào phần thân của Gear cho đến khi dây đeo khớp vào đúng vị trí.

Cảm ơn phản hồi của bạn

RC01_Static Content : This text is only displayed on the editor page