Làm thế nào để kết nối S Pen và Note9?

Ngày cập nhật gần nhất : 21-09-2020

Bạn có thể tận dụng tối đa ưu điểm của Note9 thông qua việc sử dụng điều khiển từ xa S Pen hỗ trợ khoảng cách tối đa lên đến 10m.

 

Bút S Pen đi kèm sản phẩm Note9 đã được kết nối với thiết bị rồi nên nên bạn không cần thiết lập kết nối Bluetooth thủ công.

 

Trong trường hợp bạn muốn kết nối bút S Pen khác vào thiết bị của mình, có thể tiến hành kết nối bút thông qua Bluetooth và tận hưởng đầy đủ các chức năng của bút.

Vui lòng chú ý: Bạn chỉ có thể kết nối những bút S Pen chính hạng Samsung có hỗ trợ kết nối Bluetooth năng lượng thấp (BLE).

Kết nối bút S Pen khác
1 Gắn S Pen vào khe cắm để bắt đầu kết nối.
2 Mở bảng thông báo bằng cách vuốt xuống từ trên đỉnh của thiết bị.
3 Mở rộng các tuỳ chọn trong bảng thông báo.
Mở rộng các tuỳ chọn trong bảng thông báo
4 Vuốt bảng thông báo về phía bên trái.
Vuốt bảng thông báo về phía bên trái
5 Chạm nhẹ vào mục ĐK từ xa S Pen.
Chạm nhẹ vào mục ĐK từ xa S Pen
6 Chạm nhẹ vào đó lần nữa để tái kích hoạt.

Biểu tượng S Pen trên thanh trạng thái sẽ nhấp nháy và có thể cần một vài phút để kết nối hoàn tất.

Biểu tượng S Pen

Khi S Pen đã được kết nối, biểu tượng S Pen trên thanh trạng thái sẽ biến mất.

 

Nếu bút không kết nối được hay bạn muốn sử dụng lại S Pen cũ, thì hãy kết nối bút lại theo các bước trước đó.

Vui lòng chú ý: Đừng gỡ S Pen ra khỏi thiết bị khi bút đang được kết nối. Làm như vậy sẽ gây gián đoạn quy trình.

Đặt lại S Pen

Có hai cách để đặt lại kết nối S Pen:

1

Nhấn giữ lâu biểu tượng Điều khiển từ xa S Pen.

2 Màn hình cài đặt Điều khiển từ xa S Pen sẽ tự động mở ra.
3 Chạm nhẹ vào biểu tượng “Nhiều tùy chọn hơn”.
Chạm nhẹ vào mục thêm trong menu điều khiển từ xa S Pen
4

Chạm nhẹ vào Đặt lại S Pen.

Tuỳ chọn đặt lại S Pen trong menu điều khiển từ xa S Pen

Bạn cũng có thể truy cập thông qua mục Cài đặt:

1

Mở mục Cài đặt.

2

Chạm nhẹ vào Tính năng Nâng cao.

3

Chạm nhẹ vào S Pen.

4

Chạm nhẹ vào Điều khiển từ xa S Pen.

5 Chạm nhẹ vào biểu tượng “thêm tuỳ chọn”.
Chạm nhẹ vào mục thêm trong menu điều khiển từ xa S Pen
6

Chạm nhẹ vào Đặt lại S Pen.

Tuỳ chọn đặt lại S Pen trong menu điều khiển từ xa S Pen

Cảm ơn phản hồi của bạn