Làm thế nào để thiết lập lại Galaxy J5 bị treo/ đứng máy?

Ngày cập nhật gần nhất : 24-11-2020

Nếu điện thoại bị đứng hoặc bị treo, cần phải đóng các ứng dụng hoặc tắt thiết bị rồi bật lại. Nếu điện thoại bị đơ hoặc không đáp ứng, hãy nhấn và giữ đồng thời nút nguồn và nút giảm âm lượng lâu hơn 7 giây để khởi động lại nó.

Nếu sau khi khởi động lại thiết bị nhưng đôi khi điện thoại vẫn bị đứng hay là đôi khi không đáp ứng, có thể thử một số thao tác sau để giúp xác định chính xác triệu chứng này:

· Xóa bớt bộ nhớ.
· Kiểm tra để cập nhật phần mềm.
· Kiểm tra thiết bị trong “Chế độ an toàn”.
· Đặt lại dữ liệu nhà sản xuất.

v Đặt lại dữ liệu nhà sản xuất:

1 Từ màn hình trang chủ, chạm vào Ứng dụng.
2 Vào Cài đặt.
3 Chọn Sao lưu và cài đặt lại.
4 Chạm vào Khôi phục cài đặt gốc.
Làm thế nào để thiết lập lại Galaxy J5 bị treo/ đứng máy?
5 Đặt lại thiết bị.
Làm thế nào để thiết lập lại Galaxy J5 bị treo/ đứng máy?
6 Chọn Xóa hết. Sau đó, thiết bị sẽ tự khởi động lại.
Làm thế nào để thiết lập lại Galaxy J5 bị treo/ đứng máy?

Trước khi đặt lại dữ liệu nhà sản xuất, hãy nhớ sao lưu toàn bộ dữ liệu quan trọng được lưu trong thiết bị. Nếu vấn đề vẫn không được giải quyết, hãy liên hệ với Trung Tâm Bảo Hành Samsung.

Cảm ơn phản hồi của bạn