Giới thiệu các tính năng mới của S Pen trên Note 8

Ngày cập nhật gần nhất : 16-09-2020

Smart Select : Cắt và chia sẻ hình ảnh, nội dung và video ngắn từ bất cứ đâu với S Pen
Phóng to : Phóng to các khu vực trên màn hình bằng cách đặt S Pen gần màn hình
Xem nhanh : Chuyển giữa các ứng dụng bằng cách đặt S Pen gần biểu tượng thu nhỏ của ứng dụng

Giới thiệu các tính năng mới của S Pen trên Note 8

Cảm ơn phản hồi của bạn