Làm thế nào để sử dụng lệnh nhanh trong Bixby Voice?

Ngày Cập nhật Gần nhất : 21-03-2018

Bạn có thể thêm các câu lệnh nhanh để ra lệnh cho Bixby nhanh chóng và dễ dàng hơn. Bạn có ra nhiều câu lệnh cùng lúc bằng cách thêm chúng thành 1 câu lệnh nhanh.

quickcommandbixbyvoice1
1 Mở Bixby Home và chọn Nhiều hơn.
2 Chọn My Bixby.
3 Chọn Câu lệnh nhanh.
4 Nhấn THÊM.
5 Chọn Thêm lệnh nhanh.
quickcommandbixbyvoice2
6 Chọn biểu tượng Bixby Voice, nói câu lệnh nhanh để thêm vào và chọn LƯU.
7 Chọn Thêm lệnh Bixby và chọn ‘Chọn từ lịch sử’ hay ‘Tìm kiếm toàn bộ lệnh’.
8 Chọn một lệnh để Bixby Voice thực hiện. Nếu câu lệnh chứ thông tin cần chỉnh sửa, như thời gian hoặc tên, bạn có thể chỉnh chúng bằng cách chọn SỬA. Để thêm các câu lệnh bổ sung, chọn Thêm một lệnh khác.
9 Chọn LƯU.

Cảm ơn phản hồi của bạn

Không tìm thấy nội dung bạn tìm kiếm? Chúng tôi ở đây để trợ giúp bạn

Trực tuyến

24 giờ, 7 ngày trong tuần

Kết nối Dịch vụ Trò chuyện (Chat) nhanh hơn với ứng dụng Samsung Members trên điện thoại di động.

Email

Chúng tôi sẽ phản hồi trong vòng 24 giờ từ khi nhận được yêu cầu của bạn

Email CEO

Gửi phản hồi đến CEO Samsung Việt Nam

Gọi điện thoại

1800-588-855sản phẩm di động

24 giờ, 7 ngày trong tuần
miễn cước phí

1800-588-889các sản phẩm khác

24 giờ, 7 ngày trong tuần
miễn cước phí

* Để biết thêm thông tin về máy in, vui lòng truy cập trang web của HP .

Trung tâm bảo hành

Thông tin trung tâm bảo hành Samsung

Tìm kiếm địa chỉ trung tâm bảo hành gần nhất

Trung tâm bảo hành trực tuyến

Yêu cầu tư vấn và sửa chữa trực tuyến

Liên hệ