Màn hình hiển thị không rõ khi kết nối thiết bị Galaxy đến màn hình ngoại vi thông qua Samsung DeX Pad

Ngày cập nhật gần nhất : 24-11-2020

Nếu bạn chỉ thấy được một phần màn hình hoặc màu sắc bị sai lệch trên TV hoặc màn hình máy tính ngoại vi, hãy vào tùy chọn Cài đặt trên màn hình và thử điều chỉnh cài đặt về Màu sắc/Độ phân giải.

 

※ Hiện tại, Samsung DeX chưa hỗ trợ chức năng thay đổi độ phân giải. Chúng tôi sẽ cố gắng hỗ trợ tính năng này trong tương lai.

1 Đến Cài đặt trên TV hoặc màn hình đã kết nối.
2 Trong cài đặt Màn hình, thay đổi kích cỡ màn hình hoặc hình ảnh.
3 Trong cài đặt Hệ thống, thay đổi đầu vào từ chế độ HDMI (PC/AV) đến PC.

※ Đường dẫn và tên cài đặt  có thể thay đổi tùy vào TV or monitor.

Samsung DeX chính thức hỗ trợ màn hình chuẩn Full HD (16:9, kết nối HDMI). Nếu màn hình của bạn hỗ trợ độ phân giải thấp hơn Full HD hoặc bị hỏng, màn hình Samsung DeX có thể sẽ hiển thị không rõ. Và chế độ Samsung DeX cũng hỗ trợ độ phân giải HD+ và WQHD, một số nội dung trên thiết bị của bạn có thể được hiển thị khác trên TV hoặc màn hình.

Cảm ơn phản hồi của bạn

RC01_Static Content : This text is only displayed on the editor page