Làm gì khi thiết bị không thông báo tin nhắn mới?

Ngày cập nhật gần nhất : 15-06-2022

Bạn có thể tùy chọn cho phép ứng dụng nào được quyền gửi thông báo trên thiết bị của mình. 

Lưu ý: Giao diện có thể khác nhau tùy vào phiên bản phần mềm và model thiết bị của bạn. 

1 Từ màn hình Ứng dụng, chọn Cài đặt
1
2 Trong Cài đặt, tìm tùy chọn Thông báo
1
3 Mở công tắc ở ứng dụng mà bạn muốn nhận Thông báo
1

Bạn có thể chọn công tắc để mở thông báo cho toàn bộ ứng dụng hoặc chọn công tắc ở bên cạnh tên từng ứng dụng để hạn chế chỉ hiển thị những thông báo quan trọng. 

Vui lòng nhấn nút Gửi để phản hồi ý kiến. Cảm ơn bạn đã dành thời gian tham khảo nội dung!

Cảm ơn phản hồi của bạn