Nguyên nhân Huy Hiệu và số biến mất dù có tin nhắn chưa đọc?

Ngày cập nhật gần nhất : 25-07-2022

 

Trên hệ điều hành Oreo, khi bạn chọn xóa thông báo từ bảng thông báo (kéo từ cạnh trên màn hình xuống) các huy hiệu thông báo tương ứng trên các biểu tượng ứng dụng cũng bị xóa đi. Đây là hoạt động chính xác dựa trên thiết kế của phiên bản Android Oreo. 

badge 2

Cảm ơn phản hồi của bạn