Tải xuống cho Thiết bị Di động
Tải xuống cho PC với Windows

Tính năng của Samsung Smart View

Tính năng điều khiển TV từ xa

Bạn có thể sử dụng Smart View để điều khiển Smart TV Samsung
của mình ngay cả khi không có bộ điều khiển từ xa.

Tính năng điều khiển từ xa ti vi Tính năng điều khiển từ xa ti vi

Phát nội dung từ thiết bị di động

Kết nối thiết bị di động của bạn với ti vi và lựa chọn video, hình ảnh và cả âm nhạc nữa. Nội dung của bạn sẽ lập tức được phát trên ti vi.

Phát nội dung từ thiết bị di động của bạn Phát nội dung từ thiết bị di động của bạn

Tạo danh sách phát

Tạo danh sách phát cá nhân để truy cập tất cả những video,
ảnh chụp và bài nhạc bạn yêu thích từ một nơi.

Tạo Danh Sách Phát Tạo Danh Sách Phát

Phát nội dung từ máy tính

Thêm các tập tin nội dung hay thậm chí cả một thư mục từ máy tính của bạn vào Smart View, và phát mọi thứ trong danh sách tức thì.

※ Nếu bạn thêm một video và phụ đề cùng nhau, bạn có thể sử dụng chức năng phụ đề.
Phát nội dung từ máy tính của bạn Phát nội dung từ máy tính của bạn

Xem nội dung từ Smart TV Samsung

Bạn có thể thưởng thức nội dung từ mọi thiết bị được kết nối với ti vi như tại nguồn.

※ Có thể truy cập nội dung từ các thiết bị được kết nối qua "Multimedia Panel" ("Bảng Điều Chỉnh Đa Phương Tiện") đối với các mẫu Smart TV Samsung 2013 và 2014
và từ "MY CONTENT" ("NỘI DUNG CỦA TÔI") đối với các mẫu Smart TV Samsung 2015.
※ Ứng dụng chỉ được cung cấp ở các khu vực nhất định.
※ Cần phải là thành viên của Netflix streaming.

Xem nội dung từ Smart TV Samsung Xem nội dung từ Smart TV Samsung

Cách Sử Dụng Smart View

    Kết nối thiết bị di động/máy
    tính và ti vi của bạn
    với cùng một mạng.

Cách Sử Dụng Smart View bước 1 Cách Sử Dụng Smart View bước 1

    Tải Samsung Smart View
    xuống từ App Store, Google Play,
    hoặc Samsung Galaxy Apps.

Cách Sử Dụng Smart View bước 2 Cách Sử Dụng Smart View bước 2

     Khởi động ứng dụng và
     làm theo các bước
    để cài đặt Smart View.

※ Các mẫu Smart TV Samsung 2011~2013 yêu cầu bạn phải lựa chọn "Cho phép" trên cửa sổ bật, hiển thị thiết bị xung quanh để kết nối.
Các mẫu Smart TV Samsung 2014~2015 yêu cầu bạn phải nhập số có 4 chữ số hiển thị trên màn hình.
Cách Sử Dụng Smart View bước 3 Cách Sử Dụng Smart View bước 3

Thiết Bị được Hỗ Trợ

© 1995-2018 Samsung Việt Nam.

RC01_Static Content : This text is only displayed on the editor page