Hướng dẫn phát âm thanh trong khi tắt màn hình TV

Ngày cập nhật gần nhất : 20-07-2021

Trong quá trình sử dụng TV, bạn chỉ đơn giản muốn thưởng thức âm thanh mà không cần phát hình ảnh. Bạn hãy thao tác như sau để thưởng thức, ví dụ như 1 đoạn video Youtube nào đó.

1 Trên điều khiển từ xa, chọn nút Cài đặt, chọn Tổng quát.
2 Chọn Công cụ hỗ trợ, chọn Tắt hình ảnh.

Khi bạn nhấn một nút trên điều khiển từ xa ngoài nút Âm lượngNguồn khi màn hình đang tắt, màn hình TV sẽ bật sáng lại.

Cảm ơn phản hồi của bạn