HG32EE460SKXEN

32" I avancuar seria HE460

Madhësi 32"
Hospitality Display
Rritni mundësitë për riprodhimin e përmbajtjeve në dhomë duke përdorur ekranin Samsung HE460 në objektet e hotelerisë

Meqë klientët kërkojnë kënaqësi më luksoze dhe të rehatshme gjatë qëndrimit, objektet e hotelerisë mund të përdorin ekrane elegante dhe të përshtatshme për një nuancë shtesë të atmosferës dhe funksioneve. Ekranet e projektuar të hollë HE460 të kompanisë Samsung ringjallin argëtimin në dhomë duke u mundësuar menaxherëve të hoteleve të krijojnë dhe të shpërndajnë një përmbajtje të qartë që plotëson gamën e nevojave të klientëve. Me anë të funksionit të integruar të komunikimit LYNK REACH 4.0 të kompanisë Samsung, dhe zgjidhjes për menaxhimin e përmbajtjes, menaxherët e objekteve të hotelerisë kanë qasje në një shumëllojshmëri të shabllonëve të ndërfaqes së përdorimit, për përgatitjen e mesazheve të përshtatura të mirëseardhjes, për ofertat promovuese dhe informacionet mbi pikat turistike lokale. Përveç kësaj, ekipet operative mund të menaxhojnë qindra ekrane në dhoma duke përdorur një qendër të vetme të kontrollit në distancë, duke reduktuar nevojat e mirëmbajtjes, dhe duke ofruar vizibilitet më të madh. Për shkak të këtyre avantazheve të shumta ekrani HE460 është ideal për krijimin e një argëtimi të shumëllojshëm dhe të paharrueshëm të klientëve me një kosto të reduktuar.

Funksioni bazë dhe komoditetet 1: SISTEMI I PËRKUFIZIMIT/ARKITEKTURA
Funksioni bazë dhe komoditetet 1: SISTEMI I PËRKUFIZIMIT/ARKITEKTURA

Hotelet mund të aplikojnë teknologjinë më të fundit për të drejtuar objektin e hotelerisë për t’u siguruar një kënaqësi të personalizuar klientëve. LYNK REACH 4.0 i kompanisë Samsung kombinon avantazhet e teknologjive të tij SINC dhe REACH për objekte të hotelerisë për të ofruar një zgjidhje për menaxhimin gjithëpërfshirës të përmbajtjes. Funksioni LYNK REACH 4.0 kontribuon në kënaqësinë më të madhe të klientëve, në teknologjinë e rritjes së efikasitetit dhe ofron komoditetin e kanaleve për përcjelljen e informacioneve, mundësive praktike të komunikimit dhe menaxhimit efikas në dhomë. Si zgjidhje e unifikuar për menaxhimin me përmbajtjen, funksioni LYNK REACH 4.0 mbështet LAN, Wi-Fi dhe infrastrukturat koaksiale në mënyrë që të përforcohen funksionet e menaxhimit të hotelerisë, të mbikëqyrjes dhe shërbimeve ndaj klientëve. Klientët e objektit të hotelerisë mund të bëjnë dhe mundësojnë shërbime të personalizuara të cilat transferohen nëpërmjet serverit të menaxhimit të pronarit (PMS) dhe shabllonëve të përshtatura për një përvojë më të paharrueshme. Kjo përfshin qasjen në një gamë kanalesh IPTV dhe RF, në aplikacionet dhe shërbimet që pasqyrojnë atë që klientët presin të kenë në shtëpi dhe në pajisjet e tyre portative. LYNK REACH 4.0 mundëson edhe komunikimin me dy drejtime midis menaxhimit të hotelit dhe klientëve. Aftësia efikase e kontrollit në distancë të kësaj zgjidhjeje për ekrane në dhoma garanton ofrimin cilësor të shërbimeve cilësore në kohë reale pa punë në dhomë dhe pa mirëmbajtje. Me mbështetjen e optimizuar të rrjetit për kanale të shumta, funksioni LYNK Reach 4.0 i kompanisë Samsung ndihmon hotelet në përmirësimin e proceseve të komunikimit të brendshëm, që nga ana tjetër ofron mundësinë e kënaqësisë së personalizuar të klientëve

Rritni vizibilitetin e emrit të hotelit dhe të ofertave nëpërmjet video-kanalit të mirëseardhjes
Rritni vizibilitetin e emrit të hotelit dhe të ofertave nëpërmjet video-kanalit të mirëseardhjes

LYNK REACH 4.0 u mundëson hoteleve të përdorin video-kanalet e mirëseardhjes, të dhënies së informacioneve të shërbimit klientëve në mënyrë që klientët të angazhohen më shumë. Duke dërguar një video ose duke futur një adresë URL, menaxherët e hotelit mund të përshtatin listën e klipeve që tregojnë ambientet e hoteleve ose reklamojnë oferta speciale, ngjarje lokale ose pika turistike. Për këtë qëllim hotelet mund të përdorin deri në 4 kanale për të shfaqur në të njëjtën kohë videoklipet e dëshiruara në zona të caktuara publike të hotelit, siç janë ekranet në hollin dhe në restorante, si dhe në dhomat e klientëve. Aftësia për të transmetuar këto promocione siguron një burim shtesë të ardhurash për hotelet dhe promovon vizibilitetin e markës.

Përmirësoni kënaqësinë e vizitorëve thjesht me qasje në informacionet e vlefshme në kohë reale.
Përmirësoni kënaqësinë e vizitorëve thjesht me qasje në informacionet e vlefshme në kohë reale.

Me anë të zgjidhjes LYNK REACH 4.0, hotelet mund t’u ofrojnë klientëve komoditete të specializuara që janë të përshtatura me oraret e tyre ose arsyet e qëndrimit. Klientët mund të përdorin lehtë përmbajtjen e uebit, videot dhe aplikacionet, siç janë shërbimet e hotelit, informacionet për turistët, parashikimet e motit, informacionet për fluturimet dhe shumë të tjera, me anë të mbështetjes në shumë gjuhë në televizorët e tyre në dhoma. Për shembull, aparatet televizive në dhomat e vizitorëve të konventave mund të shfaqin ndërfaqen e përdorimit të përshtatur dhe menynë karakteristike për konventë, përfshirë vendndodhjen e evenimentit, lajmërimet për takimet dhe mundësitë për argëtim. Përveç kësaj, videoklipet dhe fotografitë që promovojnë ngjarjet lokale dhe informacionet për turistët, uljet e mundshme të çmimeve dhe shumë të tjera, mund të shfaqen për një qasje të shpejtë dhe të thjeshtë të vizitorëve.

Përfitoni instalimin më efikas nëpërmjet mundësive të përmirësuara për lidhje dhe riprodhim të thjeshtë
Përfitoni instalimin më efikas nëpërmjet mundësive të përmirësuara për lidhje dhe riprodhim të thjeshtë

Në mjedisin plot punë të objektit të hotelerisë, koha e kaluar në instalimin dhe mirëmbajtjen e ekranit është kohë që mund t'u përkushtohet aktiviteteve më të rëndësishme të zhvillimit. Me parametrat e avancuar për lidhje dhe riprodhim, menaxherët e hotelit mund të aktivizojnë qindra ekrane në dhomat me përpjekje minimale. Ekipet operative thjesht duhet të menaxhojnë tre parametrat kryesorë për aktivizim për të sinkronizuar disa kompjuterë dhe serverë, duke përcaktuar njëkohësisht nevojat e lidhjeve dhe të gjuhëve: • Konfigurimi kryesor:: Ndërfaqja intuitive i mundëson menaxherëve të objekteve të hotelerisë të përcaktojnë gjuhën, pamjen dhe konfigurimin, si dhe sistemimin e orës. • Regjimi i klonimit: Për të përmirësuar më tej kontrollin mbi shumë ekrane, menaxherët e hoteleve mund të bëjnë klonimin e funksionalitetit për komunikim dhe shpërndarjen e përmbajtjeve në të gjitha ekranet në një vend të caktuar. Sapo të përfundojë procesi i klonimit, përdoruesit mund të ndezin ekranet e tyre pa nevojën për instalime të mëtejshme ose certifikata të pajtueshmërisë. • Regjimi i fabrikës: Menaxherët e hotelit mund të personalizojnë më tej operacione të avancuara të ekranit, siç janë parametrat e zërit dhe konfigurimet e lidhjes, me një portal lehtësisht të aksesueshëm në regjimin e fabrikës. Funksionet e lidhjes dhe riprodhimit gjithashtu u mundësojnë objekteve të caktuara jo-hotelerike që të kenë të njëjtat përfitime të përmbajtjes dhe menaxhimit me sistemin. Konfigurimi unik për regjimin komercial plotëson kërkesat e specializuara të përdoruesve komercialë, siç janë institucionet shtetërore dhe arsimore, pa kompromentuar performancën.

Ofrojuni klientëve menu fillestare të përshtatshme dhe ekonomike
Ofrojuni klientëve menu fillestare të përshtatshme dhe ekonomike

Mundësojuni klientëve qasje në një gamë të gjerë përmbajtjesh me menu fillestare që nuk kërkon blerje shtesë të zgjidhjeve ose instalim të infrastrukturës së rrjetit. Funksionet e reja të përmirësuara u mundësojnë hoteleve që t’u urojnë klientëve mirëseardhjen me një video të shkurtër së bashku me logon e hotelit përpara se të shfaqin përmbajtjen televizive. Në këtë mënyrë, hotelet mund të përmirësojnë markën e tyre pa nevojë për zgjidhje shtesë. Vizitorët mund t'i shikojnë me lehtësi resurset, të tilla si koha, data dhe informacionet për hotelin, si dhe të kenë qasje në funksionet e televizorit të përdorura shpesh në regjimin e përdoruesit. Menyja e përshtatshme fillestare zvogëlon shpenzimet në hotele që nuk kanë buxhet për një zgjidhje shtesë, ndërsa në të njëjtën kohë thjeshtëson krijimin e një menyje fillestare nëpërmjet televizorit për dhoma hoteli me një zgjidhje të integruar.

Mbroni përmbajtjen me teknologjinë e avancuar DRM.
Mbroni përmbajtjen me teknologjinë e avancuar DRM.

Teknologjia Samsung LYNK DRM ofron një alternativë të sigurt dhe ekonomike për sistemet standarde harduerike për mbrojtjen e përmbajtjeve. Zgjidhja mundëson shfaqje të sigurt dhe paraqitje të kanaleve të shifruara me përmbajtje live dhe përmbajtje video sipas kërkesës në televizorët e hotelit. Si implementim softuerik, teknologjia LYNK DRM zvogëlon nevojën për pajisje shtesë dhe ofron rimëkëmbje më të shpejtë gjatë problemeve me sistemin për qasje të kushtëzuar (CAS). Për të siguruar besueshmërinë e sistemit, mbulimi zgjerohet në pajisjet qendrore të operatorëve kabllorë.

Regjimi i sigurisë
Regjimi i sigurisë

Shfrytëzoni mundësitë unike dhe të fuqishme të menaxhimit të përmbajtjes për paraqitje nëpërmjet Security mode në ekranet e serisë HD470. Duke përdorur këtë funksion mund të parandaloni funksionet kryesore të ekranit në mënyrë që të ndaloni thjesht ndryshimet e konfigurimit të ekranit. Gjithashtu mund të bllokoni përmbajtje të papërshtatshme ose transferimin e teletekstin të padëshiruar (TTX) nëpërmjet sinjalit për të ruajtur kontrollin e plotë mbi përmbajtjen e shfaqur në televizorë në dhomat e klientëve, duke përfshirë përdorimin e portave HDMI® dhe USB. Ky funksion është gjithashtu shumë i dobishëm për të kontrolluar ekranet në mjedise që kërkojnë siguri të lartë, siç janë institucionet penale.

Përputhshmëria me altoparlantin soundbar
Përputhshmëria me altoparlantin soundbar

Lidhni televizorin Samsung në dhomat e hotelit me një altoparlant soundbar dhe mundësojuni klientëve të kënaqen duke dëgjuar programin. Me lidhjen e kabllos High-Definition Multimedia Interface®, konfigurimet aplikohen automatikisht duke e bërë instalimin shumë të thjeshtë. Një telekomandë u mundëson klientëve të kenë kontroll total edhe mbi televizorin edhe mbi altoparlantin soundbar.

Telekomanda me shumë kode
Telekomanda me shumë kode

Bëni që kënaqësia e klientëve të jetë më e madhe në shikimin e përmbajtjes televizive duke hequr shqetësimet e padëshiruara të krijuara nga sinjale të tjera telekomandimi në përdorim, si p.sh. qendrat e fitnesit të hoteleve, ku shumë televizorë ndodhen në afërsi me njëri-tjetrin. Telekomanda me shumë kode mund të komandojë individualisht deri në 10 televizorë në të njëjtin ambient.

My Channel
My Channel

Mundësojuni klientëve të gjejnë dhe shijojnë me lehtësi programet që dëshirojnë pa kaluar manualisht qindra kanale televizive. Kërkimi i shpejtë i funksionit My Channel klientëve u mundëson të gjejnë kanalet sipas shijes, shtetit dhe zhanrit të tyre.

Software clock
Software clock

Mundësojini klientëve tuaj të vëzhgojnë orën në TV kurdo që t’u nevojitet. Ora softuerike është zgjidhje për orë në ekran në televizorët në dhoma nëpërmjet telekomandës. Klientët mund të shohin orën thjesht duke shtypur butonin me shenjë “Info” nëpërmjet telekomandës, madje edhe kur televizori është i fikur.

Connect Share
Connect Share

Format mediatike të argëtimit, duke përfshirë filmat, muzikën dhe fotot, shfaqen në ekranin e televizorit thjesht duke vendosur USB-në drejtpërdrejt në televizor.

Regjimi sportiv
Regjimi sportiv

Tifozët e sporteve nuk duhet të humbasin ndeshjet e preferuara kur qëndrojnë në hotel. Ata mund të shikojnë çdo gol ose pikë të bërë me ndihmën e figurës dhe tingullit me cilësi të jashtëzakonshme, direkt nga dhomat e tyre. Me anë të regjimit sportiv klientët mund të përdorin shkurtoren për aktivizimin e cilësisë së përmirësuar të tingullit dhe figurës. Tingulli i përmirësuar krijon një efekt më të madh nga stadiumi dhe cilësia e përmirësuar e pamjes shfaq terrenin sportiv me ngjyra të gjalla. Me këtë funksion, klientët mund të kenë një eksperiencë argëtimi me të plotë në dhomë - të plotësuar nga momentet më emocionuese të lojës dhe të brohoritjet e tifozëve. Disponueshmëria e regjimit sportiv mund të ndryshojë në varësi të rajonit/shtetit.

Përputhshmëria me funksionin Headphone ID
Përputhshmëria me funksionin Headphone ID

Ofrojuni klientëve luksin e dëgjimit të televizorit në krevat pa përdorimin e kabllos për kufje. Funksioni i dhënë Headphone ID detekton kufjet që janë të lidhura me prizat e zgjatura pranë krevateve ku klientët tuaj thjesht mund të lidhin kufjet për të dëgjuar përmbajtjet televizive, në mënyrë që të mos pengojnë personat e tjerë në dhomë. Disponueshmëria e përputhshmërisë me funksionin Headphone ID mund të ndryshojë në varësi të rajonit/shtetit.

*Disa funksione të Samsung Smart TV mund të mos jenë të disponueshme nëse nuk pranoni në mënyrë të qartë për mbledhjen dhe përdorimin e informacionit tuaj personal.

Mbështetje teknike

Shkarkim manual

32" I avancuar seria HE460 (HG32EE460SKXEN)

Manualet

2016.09.02

Skedari i aktualizimit (Lloji USB) versioni 1005.2

(SHUMËGJUHËSHE)