Linjë komerciale (CAC)

KOMERCIALE (CAC)

Sistemet komerciale të klimës së Samsung përdorin teknologji të përparuara për të ofruar funksionim të heshtur, rehati optimale dhe performancë superiore.

Njësitë e jashtme

Njësitë e brendshme

 
Gama jonë e plotë e sistemeve klimatike
A CAC Outdoor unit A CAC Outdoor unit