Privacy

Image

GLAVNI DIJELOVI PRAVILA O PRIVATNOSTI TVRTKE SAMSUNG

Samsung Electronics Co., Ltd., Samsung Electronics (UK) Limited (Kontrolluesi i të dhënave për BE) dhe filialet tona (“Samsung”, “ne”, “na”, “ynë”) e dimë sa e rëndësishme është privatësia për klientët tanë dhe përpiqemi të mos lëmë asnjë paqartësi për mënyrën si e mbledhim, përdorim, komunikojmë, transferojmë dhe ruajmë informacionin tuaj personal.

Kjo Politikë e Privatësisë zbatohet në lidhje me çdo pajisje, website, platformë shërbimi të klientit ose aplikacioni tjetër online Samsung që i referohet ose i bashkëlidhet Politikës së Privatësisë (së bashku referuar si “Shërbimet” tona). Kjo Politikë e Privatësisë zbatohet pavarësisht nga fakti nëse ju përdorni një kompjuter, telefon celular, tabletë, TV, pajisje elektro-shtëpiake ose pajisje tjetër inteligjente për të marrë akses në Shërbimet tona.

Më poshtë do të gjeni një përmbledhje të pikave kyçe që përmbahen në Politikën tonë të Privatësisë. Për informacion më të hollësishëm në lidhje me mënyrëm si ne e përpunojmë informacionin tuaj, klikoni mbi titujt ose vazhdoni leximin në vijim.

Informacioni që mbledhim

Ne mbledhim lloje të ndryshme informacioni, në lidhje me Shërbimet, duke përfshirë:
 

 • Informacionin që ju na jepni drejtpërdrejt;
 • Informacionin që ne mbledhim rreth përdorimit nga ana juaj të Shërbimeve tona; dhe
 • Informacionin që sigurojmë prej burimeve palë të treta.

Ne mund edhe të kërkojmë pëlqimin tuaj veçmas për të mbledhur informacion ose të të njoftojmë veçmas në lidhje me si e mbledhim informacionin tuaj personal, në një mënyrë që nuk përshkruhet në këtë Politikë të Privatësisë, siç kërkohet për disa shërbime shtesë.

Përdorimi dhe Ndarja e Informacionit

Informacionin që mbledhim e përdorim, midis të tjerash:
 

 • Për t’ju ofruar Shërbimet që ju kërkoni;
 • Për të kuptuar si ju i përdorni Shërbimet, në mënyrë që të përmirësojmë eksperiencën tuaj;
 • Për të kuptuar më mirë klientët tanë, në mënyrë që të mund të ofrojmë komunikimet, shërbimet dhe eksperiencat më të përshtatshme; dhe
 • Për të ofruar materiale dhe reklama të personalizuara, me pëlqimin tuaj të veçantë, atje ku kërkohet.

Informacionin tuaj ne mund ta ndajmë me:
 

 • Filialet – kompani të lidhura me Samsung Electronics Co., Ltd. përmes pronësisë së përbashkët ose kontrollit.
 • Partnerët në biznes – kompani të besuara, që mund të ofrojnë informacion për produkte dhe shërbime që ju mund t’ju pëlqejnë (atje ku ju keni dhënë pëlqimin tuaj veçmas).
 • Ofrues të shërbimeve – kompani që ofrojnë shërbime për Samsung ose në emër të tij.
 • Forcat e rendit – kur na kërkohet të veprojmë kështu ose për të mbrojtur Samsung dhe përdoruesit e tij. 

 

Informacion i Mëtejshëm për Produkte dhe Shërbime të Caktuara

 • Edhe pse kjo Politikë e Privatësisë zbatohet ndaj të gjitha Shërbimeve tona, ne gjithashtu do të ofrojmë disa shtesa të caktuara të privatësisë, që përmbajnë informacion të mëtejshëm për praktikat tona, në lidhje me Shërbime të veçanta, atje ku kjo është e nevojshme. Këto shtesa zbatohen ndaj përdorimit prej jush të Shërbimeve që mbulojnë.

Na kontaktoni

Samsung Electronics (UK) Limited
Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Chertsey, Surrey KT16 0PS
Në mënyrë alternative, ju mund të na kontaktoni në faqen e Mbështetjes në lidhje me Privatësinë.

 • POLITIKA GLOBALE E PRIVATËSISË SË SAMSUNG

  Data e hyrjes në fuqi: 25 maj 2018

  Samsung Electronics Co., Ltd., Samsung Electronics (UK) Limited (Kontrolluesi i të dhënave për BE) dhe filialet tona (“Samsung”, “ne”, “na”, “ynë”) e dimë sa e rëndësishme është privatësia për klientët tanë dhe përpiqemi të mos lëmë asnjë paqartësi për mënyrën si e mbledhim, përdorim, komunikojmë, transferojmë dhe ruajmë informacionin tuaj personal. Kjo Politikë e Privatësisë shpjegon praktikat tona të trajtimit të informacionit. Kjo Politikë e Privatësisë zbatohet ndaj të gjitha pajisjeve, website-ve, platformave të shërbimit të klientit ose aplikacioneve të tjera online Samsung, që i referohen Politikës së Privatësisë ose lidhen me të (së bashku referuar si “Shërbimet” tona). Kjo Politikë e Privatësisë zbatohet pavarësisht nga nëse ju përdorni një kompjuter, telefon celular, tabletë, TV, pajisje elektro-shtëpiake ose pajisje tjetër inteligjente aksesuar Shërbimet tona. Kjo politikë gjithashtu përfshin mbështetjen për klientin në lidhje me pajisje, website ose aplikacione të tilla online.
  Edhe pse kjo Politikë e Privatësisë zbatohet ndaj të gjitha Shërbimeve tona, ne gjithashtu do të ofrojmë disa shtesa të caktuara të privatësisë, që përmbajnë informacion të mëtejshëm për praktikat tona, në lidhje me Shërbime të veçanta, atje ku kjo është e nevojshme. Këto shtesa zbatohen ndaj përdorimit nga ana juaj të Shërbimeve që mbulojnë.
  Eshtë e rëndësishme që ju ta lexoni me kujdes Politikën e Privatësisë dhe çdo politikë shtesë që ofrohet prej nesh, sepse këto dokumente ofrojnë informacion në lidhje me mënyrën si përpunohen të dhënat tuaja personale, sa herë që ju përdorni Shërbimet tona.

  Eshtë gjithashtu e rëndësishme që ju të ktheheni dhe të kontrolloni shpesh për përditësime të Politikës së Privatësisë. Në qoftë se ne e përditësojmë Politikën e Privatësisë, do t’ju njoftojmë paraprakisht për ato ndryshime që i konsiderojmë si thelbësore, duke vendosur një njoftim në Shërbimet përkatëse ose duke ju dërguar e-mail, sipas rastit. Versioni më aktual i Politikës së Privatësisë do të jetë gjithnjë i disponueshëm në. Ju mund të kontrolloni “datën e hyrjes në fuqi” të vendosur në krye, për të parë se kur është përditësuar për herë të fundit Politika e Privatësisë.

 • INFORMACIONI QË MBLEDHIM

  Informacioni që ju jepni drejtpërdrejt

  Disa Shërbime ju mundësojnë që të jepni información në mënyrë të drejtpërdrejtë. Për shembull:

  • Një numër i Shërbimeve tona u mundëson përdoruesve krijimin e llogarive ose profileve. Në lidhje me këto Shërbime, ne do të kërkojmë prej jush që të jepni disa të dhëna për veten, për të konfiguruar llogarinë ose profilin. Për shembull, ju mund të jepni disa të dhëna për veten, të tilla si emrin, datëlindjen dhe adresën e-mail, kur të krijoni një llogari Samsung.
  • Në qoftë se ju porositni prej nesh një produkt ose shërbim të paguar, ne do të kërkojmë prej jush emrin, informacionin e kontaktit, adresën ose adresat e dërgimit dhe të faturimit dhe informacion për kartën e kreditit, në mënyrë që ta përpunojmë porosinë tuaj.
  • Në qoftë se ju kontaktoni ekipin tonë të Shërbimit të klientit për të diskutuar rreth një produkti ose shërbimi, për të pyetur për diçka ose për të depozituar një ankesë, ne do të mbledhim informacion prej jush në lidhje me shërbimin që ju kërkoni nga Samsung. Ky informacion që mblidhet do të përfshijë emrin tuaj dhe, në varësi të natyrës së problemit që keni, mund të përfshijë edhe adresën e shtëpisë suaj, numrin e telefonit, adresën e-mail dhe identifikuesin e pajisjes.
  • Disa prej Shërbimeve tona ju mundësojnë komunikimin me njerëz të tjerë. Këto komunikime do të transmetohen përmes sistemeve tona.
  • Në qoftë se ju lejoni ndarjen e informacionit për Kontaktet me ne, numrat e telefonit të personave në Kontaktet do të mblidhen prej nesh për të lehtësuar ndarjen e skedarëve dhe mesazhimin me personat në Kontaktet tuaja. Ju mund t’i fikni funksionalitetet e ndarjes së skedarëve dhe të mesazhimit, ose ta ngushtoni hapësirën e ndarjes, duke shkuar te cilësimet e profilit tuaj.


  Informacion rreth përdorimit të Shërbimeve nga ana juaj

  Përveç informacionit që ju jepni, ne do të mbledhim informacion rreth përdorimit prej jush të Shërbimeve përmes software-it në pajisjen tuaj dhe mënyrave të tjera. Ne do të mbledhim:

  • Informacion për pajisjen - të tillë si modeli i hardware-it tuaj, informacion për hardware-in e pajisjes, numri IMEI dhe identifikues të tjerë unikë të pajisjes, numri i telefonit, numri serial, kodi i shitjeve, regjistrimi i aksesit, versioni aktual i software-it, MCC (Mobile Country Code ose Prefiksi Celular i Shtetit), MNC (Mobile Network Code ose Prefiksi i Rrjetit Celular), adresa MAC adresa IP, cookies, pikselat, informacion për abonimet, versionet e sistemit operativ dhe cilësimet e pajisjes që ju përdorni për akses në Shërbimet.
  • Informacioni i logimit - informacion diagnostik, teknik, i gabimeve dhe i përdorimit, i tillë si ora dhe kohëzgjatja e përdorimit prej jush të Shërbimit, termat e kërkimit që futni nëpërmjet Shërbimeve dhe çdo informacion i ruajtur në cookies që ne kemi vendosur në pajisje. Vizitoni website-it (http://www.samsung.com/uk/support/mobile-devices/what-are-cookies-and-how-do-i-enable-or-disable-them-on-my-samsung-galaxy-device/) për informacion të mëtejshëm rreth cookies.
  • Informacion për vendndodhjen – të tillë si sinjali GPS i pajisjes ose informacion për pikëhyrje Wi-Fi dhe kulla celulare të afërta që mund të na transmetohen kur ju përdorni Shërbime të caktuara dhe e aftësoni këtë funksion.
  • Informacion zanor – të tillë si regjistrimet e zërit tuaj që ne bëjmë (dhe magazinojmë në serverët tanë) kur ju e aftësoni këtë funksion dhe përdorni komanda zanore për të kontrolluar një Shërbim ose kur kontaktoni ekipin tonë të Shërbimit të klientit. (Mbani parasysh se, në qoftë se ne punojmë me një ofrues shërbimi palë të tretë që ofron për ne shërbime të konvertimit bisedë-në-tekst, ky ofrues mund të marrë dhe të magazinojë disa komanda zanore të caktuara, në pajtim me kontratën e lidhur mes nesh dhe ofruesit tonë të besuar të shërbimit palë e tretë.)
  • Informacion për Tastierën Samsung – fjalët që ju shtypni kur aftësoni funksionalitetin ‘Tekst parashikues’. Ky funksionalitet mund të ofrohet në bashkëlidhje me llogarinë tuaj Samsung, për të sinkronizuar të dhënat për përdorim në pajisjet tuaja të tjera Celulare Samsung. Ju mund t’i pastroni të dhënat që nga cilësimet e Tekstit parashikues.
  • Informacion tjetër për përdorimin prej jush të Shërbimeve, të tillë si app-et që ju përdorni, website-et që vizitoni dhe mënyrën si ndërveproni me materialet e ofruara nëpërmjet një Shërbimi.


  Informacion nga burime palësh të treta

  Ne mund të marrim informacion për ju nga burime publike dhe që janë të disponueshme (në masën e lejuar nga ligji), të cilin mund ta kombinojmë me informacion tjetër që marrim prej jush ose rreth jush. Ne gjithashtu mund të marrim informacion rreth jush nga shërbime të rrjeteve sociale palë të treta, kur ju vendos të lidhesh me ato shërbime.


  Informacion tjetër që ne mbledhim

  Ne gjithashtu mund të mbledhim informacion tjetër për ju, pajisjen tuaj, ose përdorimin prej jush të shërbimeve, në mënyra të tilla që do t’i përshkruajmë për ju në momentin e mbledhjes ose në mënyra të tjera me pëlqimin tuaj të dhënë veçmas, atje ku kërkohet.
  Ju mund të vendosni të mos na jepni disa lloje informacioni (p.sh. informacion që ne kërkojmë gjatë regjistrimit të llogarisë Samsung), por refuzimi juaj mund të ndikojë në mundësitë tuaja për t’i përdorur disa shërbime. Ne do të ofrojmë informacionin e përshtatshëm në momentin e mbledhjes, për t’ju ndihmuar që ju të merrni një vendim të informuar.

 • SI E PËRDORIM INFORMACIONIN TUAJ

  Informacionin që ne mbledhim, do ta përdorim për qëllimet e mëposhtme:

  • për t’ju regjistruar ju ose pajisjen tuaj në një Shërbim;
  • për t’ju ofruar një Shërbim ose funksionalitet që ju kërkoni;
  • për t’ju ofruar materiale të personalizuara dhe shërbime të personalizuara në bazë të veprimtarisë suaj të mëparshme në Shërbimet tona, me pëlqimin tuaj të dhënë veçmas, atje ku kërkohet;
  • për reklama, për shembull, për t’ju ofruar reklama të personalizuara, materiale të sponsorizuara dhe për t’ju dërguar komunikime promocionale, me pëlqimin tuaj të dhënë veçmas, atje ku kërkohet;
  • për vlerësimin dhe analizën e tregut tonë, klientëve, produkteve, fushatave të reklamave dhe shërbimeve, që të mund të kuptojmë më mirë klientët tanë, përmes proceseve statistikore atje ku kjo është e nevojshme, për t’ju ofruar ju komunikimet, shërbimet dhe eksperiencat më të përshtatshme.
  • për të kërkuar prej jush opinione për produktet dhe shërbimet tona dhe për të kryer anketa me klientët, me pëlqimin tuaj të dhënë veçmas, atje ku kërkohet;
  • për të kuptuar si i përdorin njerëzit Shërbimet tona, në mënyrë që të mund t’i përmirësojmë ato dhe të zhvillojmë produkte dhe shërbime të reja;
  • për të ofruar shërbime të mirëmbajtjes dhe mbështetje për pajisjen tuaj;
  • për të lehtësuar ofrimin e përditësimeve të software-it;
  • për të zhvilluar lotari falas me çmime, konkurse me çmime ose promovime, siç lejohet me ligj; dhe
  • në mënyra të tjera, me pëlqimin tuaj të dhënë veçmas.

  Informacionin që mbledhim prej jush ose rreth jush, përfshi edhe nga një Shërbim në tjetrin ose nga një pajisje në tjetrën, do ta kombinojmë dhe do ta përdorim për synime që pajtohen me këtë Politikë të Privatësisë. Për shembull, ne i përdorim të dhënat nga llogaria juaj Samsung në të gjitha Shërbimet që kërkojnë një llogari Samsung. Rekomandimet tona, materialet e personalizuara dhe funksionalitetet e personalizuara për përmirësimin e eksperiencës suaj të Shërbimeve ne i bazojmë edhe në informacionin që ju na ofroni drejtpërdrejt, përmes përdorimit të Shërbimeve, shfletimit të website-it tonë ose përmes informacionit që na jepet nga palë të treta të besuara prej nesh, për t’i kuptuar klientët tanë më mirë. Atje ku ne përdorim palë të treta të besuara për ta pasuruar bazën tonë të të dhënave, ne sigurohemi se ka një marrëveshje ligjërisht të zbatueshme mes nesh dhe ofruesit palë të tretë, për t’u siguruar se të gjitha të dhënat e kombinuara janë marrë prej jush në mënyrë të ligjshme. Në varësi të arsyes për të cilën ne i kombinojmë të dhënat dhe të kërkesave të ligjeve përkatëse, do të vihen në dispozicionin tuaj kontrolle specifike për një kombinim të tillë, për shembull në menutë e cilësimeve të pajisjes dhe të aplikacionit, ose duke vizituar faqen tonë në web, e cila të ofron mundësinë për të ushtruar të drejtat tuaja individuale sipas ligjit të mbrojtjes së të dhënave personale. Ju lutemi vizitoni faqen tonë të Mbështetjes në lidhje me Privatësinë.


  Ne ofrojmë mundësinë për zgjedhje të shumëllojshme, në lidhje me mënyrën si e përdorim informacionin rreth jush. Ju mund të vendosni nëse do të merrni prej nesh komunikime promocionale pas një abonimi fillestar dhe, po të ndryshoni mendje, duke ndjekur udhëzimet e çabonimit që janë përfshirë në komunikim. Veç kësaj, ju mund edhe t’i ndryshoni cilësimet tuaja për Shërbime të caktuara, kur ne të japim një njoftim të çastit ose duke vizituar faqe web përkatëse. Mund edhe të na kontaktoni po të keni nevojë për ndihmë me vendimet që do të merrni.
  Samsung i përpunon të dhënat personale për synimet e përshkruara më lart. Baza ligjore e Samsung për të përpunuar të dhëna personale përfshin një përpunim që është: i nevojshëm për zbatimin e kontratës midis jush dhe Samsung (për shembull, që ju t’ju ofrohen Shërbimet dhe të mund të identifikoheni dhe autentifikoheni, në mënyrë që të lejoheni t’i përdorni disa Shërbime të caktuara); i nevojshëm për të përmbushur kërkesat ligjore (për shembull, për të ndjekur rregullat përkatëse të fushës së financës dhe për informim të detyrueshëm të organeve të rendit); i nevojshëm për interesat legjitime të Samsung (për shembull, për të menaxhuar marrëdhënien tonë me ju dhe për të përmirësuar përshtatshmërinë e komunikimeve dhe eksperiencave tona dhe shërbimit të klientit); dhe në bazë të pëlqimit të dhënë prej klientëve tanë (për shembull, për të komunikuar me ju rreth produkteve dhe shërbimeve tona dhe për të ofruar informacion marketingu), pëlqim i cili mund të tërhiqet pastaj në çdo kohë duke na kontaktuar siç specifikohet në seksionin Na kontakto të këtij Njoftimi të Privatësisë, pa e prekur kjo ligjshmërinë e përpunimit të bazuar në pëlqimin para se ky i fundit të tërhiqej.

 • SI E NDAJMË INFORMACIONIN TUAJ

  Ne mund t’ua komunikojmë informacionin tuaj ekipeve përkatëse brenda biznesit tonë, të tilla si, pa kufizim, ekipit të shërbimeve të klientit, ekipit ligjor, ekipit financiar, ekipit të shitjeve dhe, atje ku ju keni zgjedhur që të merrni mesazhe të marketingut, ekipeve të marketingut. Ne gjithashtu mund t’ua komunikojmë informacionin tuaj enteve përkatëse, por vetëm në atë masë që kjo do të jetë e nevojshme për të ofruar Shërbimet:

  • Filialet. Informacionin rreth jush mund ta ndajmë me filialet Samsung, për synimet e përshkruara në këtë Politikë të Privatësisë. Termi ’filiale’ u referohet kompanive të ndërlidhura me Samsung Electronics Co., Ltd. nëpërmjet pronësisë së përbashkët ose kontrollit. Filialet tona përfshijnë kompani me emrin Samsung Electronics. Filialet mund edhe të përfshijnë kompani të tjera të ndërlidhura përmes pronësisë ose kontrollit të përbashkët, të tilla si Samsung SDS Co., Ltd. Në mënyrë të veçantë, Samsung SDS Co., Ltd. ofron dhe mirëmban, në emër të Samsung Electronics Co., Ltd., një numër shërbimesh duke përfshirë por pa u kufizuar me: Samsung account, Samsung Health, Samsung Pay, Gjej celularin, Shërbimi i personalizimit, Galaxy Apps (Blerësi), Samsung Pass, Samsung Cloud, Samsung Themes, Samsung Social, Dosja e sigurt, E-mail, Samsung Focus, Samsung Friends dhe Wi-Fi e sigurt.
  • Partnerët e Biznesit. Informacionin rreth jush mund edhe ta ndajmë me partnerë biznesi të besuar, duke përfshirë por pa u kufizuar në operatorë celularë, tregtarë me pakicë dhe shpërndarës. Këto entitete mund ta përdorin këtë informacion për të ofruar shërbime që ju kërkoni dhe për të bërë parashikime për çfarë ju jeni të interesuar; dhe mund të ofrojnë materiale promocionale, reklama dhe materiale të tjera me pëlqimin tuaj të dhënë veçmas.
  • Ofruesit e Shërbimeve. Ne gjithashtu mund t’ua komunikojmë informacionin tuaj shoqërive të përzgjedhura me kujdes, të cilat ofrojnë shërbime për ne ose në emrin tonë, të tilla si shoqëritë që na ndihmojnë me riparimet, qendrat e kontaktit të klientit, veprimtaritë e kujdesit për klientët, reklamat, kryerjen e anketave të kënaqësisë së klientit, faturimin ose që dërgojnë e-postë në emrin tonë. Këto entitete kufizohen, me dispozita kontraktuale, që të mos e përdorin informacionin për ju përveçse në kuadrin e shërbimeve që na ofrojnë ne.
  • Palë të tjera kur kjo kërkohet me ligj ose nga nevoja për të mbrojtur shërbimet tona. Mund të ndodhë që ne t’ua komunikojmë informacionin rreth jush palëve të tjera: për të zbatuar ligjin ose në përgjigje ndaj një procesi ligjor të detyrueshëm (të tillë si një urdhër hetimi ose urdhër tjetër gjyqësor);
   për të verifikuar ose siguruar pajtimin me politikat që rregullojnë Shërbimet tona; dhe
   për të mbrojtur të drejtat, pronën ose sigurinë e Samsung ose të filialeve, partnerëve të biznesit ose klientëve tanë.
  • Palë të tjera në lidhje me transaksione korporative. Informacionin rreth jush mund t’ia komunikojmë një pale të tretë si pjesë të një shkrirjeje ose transferimi, blerjeje ose shitjeje, ose në rast falimentimi.
  • Palë të tjera me pëlqimin tuaj ose me kërkesën tuaj. Përveç komunikimeve të përshkruara në këtë Politikë të Privatësisë, informacionin rreth jush mund ta ndajmë me palë të treta kur ju jepni pëlqimin veçmas për një ndarje të tillë ose e kërkoni vetë atë.

 • SI E MBAJMË TË SIGURT INFORMACIONIN TUAJ

  Ne e marrim seriozisht mbrojtjen e të dhënave tuaja dhe kemi ndërmarrë masat e duhura teknike dhe fizike për ta ruajtur informacionin që mbledhim në kuadrin e Shërbimeve. Megjithatë, ju lutemi të mbani parasysh se, edhe pse ne marrim masa të arsyeshme për të mbrojtur informacionin rreth jush, asnjë website, transmetim në Internet, sistem kompjuterik, ose lidhje pa tel nuk është krejtësisht i sigurt.

  TRANSFERIMI NDËRKOMBËTAR I TË DHËNAVE

  Përdorimi nga ana juaj i Shërbimeve tona do të përfshijë transferimin, magazinimin dhe përpunimin e informacionit tuaj personal jashtë vendit ku ju jetoni, në Kore, në pajtim me këtë politikë. Veç kësaj, përdorimi nga ana juaj i Shërbimeve mund të përfshijë edhe transferimin, magazinimin dhe përpunimin e informacionit tuaj personal drejt vendeve të tjera; vende të tilla përfshijnë por nuk kufizohen me shtetet e Zonës Ekonomike Europiane, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Kinën, Singaporin, Vietnamin, Indinë, Kanadanë, Filipinet dhe Japoninë. Mbani parasysh se mbrojtja e të dhënave dhe ligjet e tjera në vendet jashtë Zonës Ekonomike Europiane ku mund të transferohet informacioni juaj mund të mos jenë aq të rrepta sa ato në vendin ku ju jetoni. Ne do të marrim masat e duhura, në pajtim me ligjin e zbatueshëm, për t’u siguruar që informacioni juaj personal të mbetet i mbrojtur. Masa të tilla përfshijnë përdorimin e Klauzolave Kontraktuale Standarde për të mbrojtur transferimin e të dhënave jashtë Zonës Ekonomike Europiane. Për më shumë informacion, ose për të marrë një kopje të marrëveshjeve kontraktuale në fuqi, ju lutemi na kontaktoni duke vizituar faqen tonë të Mbështetjes në lidhje me Privatësinë.

 • TË DREJTAT TUAJA

  Ju keni të drejtë të kërkoni hollësi për informacionin që ne mbledhim rreth jush dhe të na kërkoshi të korrigjojmë pasaktësitë në atë informacion, si dhe të kundërshtoni ose të kërkoni bllokimin e përpunimit dhe të kërkoni akses tek informacioni juaj ose fshirjen e tij ose portabilitetin. Sipas ligjeve të disa juridiksioneve, ne mund të refuzojmë përpunimin e kërkesave që përsëriten në mënyrë të paarsyeshme, kanë nevojë për përpjekje teknike të tepruara, vënë në rrezik privatësinë e të tjerëve, janë jusht jopraktike ose për të cilat aksesi përndryshe nuk kërkohet nga ligji vendas. Nëse dëshironi të bëni një kërkesë për akses në informacionin tuaj, ju lutemi vizitoni faqen tonë të Mbështetjes në lidhje me Privatësinë.
  Në qoftë se kërkoni fshirjen e informacionit personal, ju e keni të qartë se nuk do të jeni në gjendje të aksesoni ose të përdorni Shërbimet dhe se në regjistrimet dhe arkivat e Samsung mund të mbetet pak informacion personal për një farë kohe, në pajtim me ligjin e zbatueshëm, por Samsung nuk do ta përdorë atë informacion për qëllime tregtare. Ju e kuptoni se, pavarësisht nga kërkesa juaj për fshirje, Samsung ruan të drejtën ta mbajë informacionin tuaj personal, ose një pjesë të caktuar të tij, në pajtim me seksionin e mëposhtëm për “Mbajtjen e të dhënave” dhe ligjet e zbatueshme. Samsung mund të pezullojë, kufizojë ose ndërpresë aksesin tuaj në website, për shkak të shkeljes së Kushteve të Përdorimit të Samsung, kur kjo është e nevojshme për të mbrojtur të drejtat, pronën ose sigurinë e Samsung, të cilësdo prej filialeve tona përkatëse, partnerëve të biznesit, punonjësve ose klientëve.

 • MBAJTJA E TË DHËNAVE

  Ne nuk do t’i mbajmë të dhënat tuaja personale për më gjatë se ç’është e nevojshme për qëllimin për të cilin i kishim mbledhur. Kjo do të thotë se të dhënat do të shkatërrohen ose do të fshihen nga sistemet tona, kur të mos të jenë më të nevojshme.
  Ne ndërmarrim masat e duhura për të siguruar që po e përpunojmë dhe mbajmë informacionin rreth jush mbi bazën e logjikës së mëposhtme:
  1. së paku për aq kohë sa informacioni përdoret për t’ju ofruar ju një shërbim;
  2. siç e kërkon ligji, një kontratë ose detyrimet tona statutore; ose
  3. për aq kohë sa kjo është e nevojshme për qëllimet për të cilat informacioni u mblodh, po përpunohet ose edhe më gjatë, nëse kjo kërkohet nga ndonjë kontratë, nga ligjet në fuqi ose për qëllime statistikore, të cilat u nënshtrohen garancive të duhura.

 • LIDHJET DREJT PALËVE TË TRETA DHE PRODUKTET E PALËVE TË TRETA NË SHËRBIMET TONA

  Shërbimet tona mund të përmbajnë lidhje drejt website-ve dhe shërbimeve të palëve të treta që janë jashtë kontrollit tonë. Ne nuk mbajmë përgjegjësi për sigurinë ose privatësinë e asnjë informacioni që mblidhet nga website-et ose shërbimet e tjera. Tregoni kujdes dhe lexoni mirë deklaratat e privatësisë që zbatohen ndaj website-ve dhe shërbimeve nga palë të treta që ju përdorni.
  Ne gjithashtu të vëmë në dispozicion disa produkte ose shërbime (p.sh. app-e nëpërmjet Galaxy Apps ose App-eve) të zhvilluara nga palë të treta. Samsung nuk mban përgjegjësi për këto produkte ose shërbime nga palë të treta.
  Palët e treta që ofrojnë materiale, reklama ose funksionalitete për Shërbimet tona
  Disa nga materialet, reklamat dhe funksionalitetet në Shërbimet tona mund të ofrohen nga palë të treta që nuk janë filiale tonat. Në rrethana të tilla, ne kemi hyrë në marrëveshje kontraktuale me këto palë të treta. Për shembull:

  • Ne ju japim mundësinë për të parë materiale video të ofruara nga ofrues materialesh;
  • Palët e treta zhvillojnë app-e që ne i vëmë në dispozicion nëpërmjet Galaxy Apps ose App-et;
  • Disa palë të treta mund të ofrojnë reklama ose të gjurmojnë se çfarë reklamash shihen nga përdoruesit, sa shpesh dhe çfarë bëjnë këta të fundit pasi shohin reklamat; dhe
  • Ne ju mundësojmë ndarjen e disa materialeve në Shërbimet me të tjerë nëpërmjet shërbimeve të rrjeteve sociale, të tilla si Facebook, Twitter, Google+ dhe LinkedIn.

  Këto palë të treta mund të mbledhin ose të marrin informacion të caktuar për përdorimin prej jush të Shërbimeve, përfshi nëpërmjet përdorimit të cookies, pikselave, beacons dhe teknologji të ngjashme, dhe ky informacion mund të mblidhet me kalimin e kohës dhe të kombinohet me informacion të mbledhur nëpërmjet website-ve dhe shërbimeve të tjera në linjë online. Samsung nuk ka ndonjë kontroll mbi praktikat e mbledhjes dhe përdorimit të së dhënave nga këto shoqëri. Disa nga këto shoqëri marrin pjesë në programe të zhvilluara brenda sektorit, me qëllim që t’u ofrojnë konsumatorëve lirinë për të zgjedhur nëse do të marrin apo jo reklama të shënjestruara. Ju lutemi të vizitoni website-et e operuara nga Network Advertising Initiative “http://networkadvertising.org” dhe Digital Advertising Alliance “http://www.aboutads.info/” për të mësuar më tepër. Tregoni kujdes dhe lexojini mirë deklaratat e privatësisë që zbatohen ndaj website-ve dhe shërbimeve nga palë të treta që ju përdorni.
  Kur ju lidheni me një shërbim rrjeti social, ne mund të marrim dhe të magazinojmë informacion autentifikimi nga ai shërbim për të mundësuar që ju të logohesh, si dhe informacion tjetër që ju na lejoni të marrim kur ju lidheni me këto shërbime.
  Mbani gjithashtu parasysh se, kur ju vendosni të lidheni me një shërbim rrjeti social në një pajisje që përdoret nga të tjerë përveç jush, këta përdorues të tjerë mund të jenë në gjendje të shohin informacionin që magazinohet ose afishohet, në bashkëlidhje me llogarinë tuaj, në shërbimin/shërbimet e rrjetit/rrjeteve sociale me të cilin/të cilat ju lidheni. Ne rekomandojmë që ju të çlogoheni nga faqe të tilla dhe të ndani informacion vetëm me ata individë tek të cilët keni besim.

 • COOKIES, BEACONS DHE TEKNOLOGJI TË NGJASHME

  Ne, si dhe palë të treta që u ofrojnë materiale, reklama ose funksionalitete të tjera Shërbimeve tona, mund të përdorim cookies, piksela, beacons dhe teknologji të tjera në disa zona të Shërbimeve tona, siç shpjegohet më hollësisht më poshtë.

  Cookies

  Cookies janë skedarë të vegjël që ruajnë informacion në kompjuterin tuaj, TV, telefonin celular ose pajisje të tjera. Ato e lejojnë entitetin që ka vendosur cookie-n në pajisjen tuaj që t’ju njohë nëpër website të ndryshme, shërbime, pajisje dhe/ose seksione shfletimi. Cookies shërbejnë për shumë qëllime të dobishme. Për shembull:

  • Cookies mund të mbajnë mend kredencialet tuaja të lidhjes, në mënyrë që të mos kemi nevojë t’i futni ato kredenciale sa herë që logoheni në një shërbim.
  • Cookies na ndihmojnë ne dhe palët e treta të kuptojmë se cilat pjesë të Shërbimeve tona pëlqehen më shumë, sepse nëpërmjet tyre ne shohim se cilat faqe dhe funksionalitete përdoren nga vizitorët dhe sa kohë kalojnë këta në faqe. Duke studiuar këtë lloj informacioni, ne jemi në gjendje t’i përshtatim më mirë Shërbimet dhe të ofrojmë një eksperiencë më të mirë.
  • Cookies na ndihmojnë ne dhe palët e treta të kuptojmë se cilat reklama keni parë, në mënyrë që të mos merrni të njëjtat reklama sa herë që përdorni një Shërbim.
  • Cookies na ndihmojnë ne dhe palët e treta t’ju ofrojmë materiale dhe reklama me interes, duke mbledhur informacion për përdorimin prej jush të Shërbimeve dhe website-ve dhe app-eve të tjera.
  Kur ju përdorni një shfletues web për të marrë akses në Shërbimet, ju mund ta konfiguroni shfletuesin që t’i pranojë të gjitha cookies, t’i refuzojë të gjitha cookies ose të njoftojë sa herë që dërgohet një cookie. Çdo shfletues është i ndryshëm nga tjetri, prandaj kërko në menunë “Ndihmë” të shfletuesit, për të mësuar si t’i ndryshoni preferencat në cookies. Sistemi operativ i pajisjes suaj mund të përmbajë komanda të mëtejshme për cookies..
  Mbani parasysh, megjithatë, se disa Shërbime mund të jenë projektuar që të punojnë duke përdorur cookies dhe se mosaftësimi i cookies mund të ndikojë në aftësinë tuaj për t’i përdorur këto Shërbime, ose pjesë të caktuara të tyre.

  Ne përdorim llojet e mëposhtme të cookies në website-in tonë:

  Cookies thelbësore të cilat ju mundësojnë të porositni produkte dhe të merrni shërbime nga website-i ynë;

  Cookies të rendimentit të cilat na mundësojnë të analizojmë rendimentin dhe dizajnin e website-it tonë dhe të pikasim gabime. Për shembull, ky lloj cookie na lejon të dallojmë që ju e keni vizituar website-in tonë më parë dhe tregon se cilat seksione të website-it tonë kanë më shumë popullaritet, duke na lejuar të shohim se cilat faqe shfletohen më shpesh nga vizitorët dhe sa kohë kalojnë vizitorët në secilën faqe. Për ta arritur këtë, ne përdorim, pa kufizim, cookies analitike nga Google Analjuajics, Adobe dhe të ngjashme..
  Për shembull, informacioni i krijuar nga cookie rreth përdorimit të website-it normalisht do të magazinohet në një server Google në Shtetet e Bashkuara. Megjithatë, në qoftë se ju gjendeni brenda BE ose Zonës Ekonomike Europiane, adresa juaj IP do të shkurtohet nga Google paraprakisht. Vetëm përjashtimisht, adresa juaj e plotë do t’i transmetohet një serveri Google në Shtetet e Bashkuara dhe do të shkurtohet atje. Google do ta përdorë këtë informacion për llogarinë tonë, për të hartuar raporte për aktivitetin në website dhe për të ofruar shërbime të tjera që lidhen me veprimtarinë në website dhe përdorimin e Internetit. Adresa IP që transmetohet nga shfletuesi juaj si pjesë e Google Analjuajics nuk do t’i bashkëlidhet asnjë të dhëne tjetër të mbajtur nga Google. Ju mund të pengoni që të dhënat e përdorimit të web-it (përfshi adresën tuaj IP), të krijuara nga cookie, të transmetohen te Google dhe të përpunohen atje, duke shkarkuar dhe instaluar këtë plugin të shfletuesit (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en).

  Për më shumë informacion mbi ofruesit e tjerë të shërbimit, ju lutemi na kontaktoni duke vizituar faqen tonë të Mbështetjes në lidhje me Privatësinë.

  Cookies funksionale të cilat na lejojnë të ofrojmë një eksperiencë përdoruesi më të mirë. Për shembull, ky lloj cookies mundëson që informacioni i afishuar gjatë vizitës suaj të ardhshme në website-in tonë të përkojë me preferencat tuaja të përdoruesit, ose me llogarinë Samsung nga e cili jeni lidhur me website-in tonë, ose me faktin që jeni lidhur me website-in tonë përmes një mesazhi e-mail të dërguar nga Samsung ose nga një prej ofruesve tanë të besuar të shërbimit palë e tretë, të cilët ju kanë kontaktuar në emrin tonë.

  Cookies të reklamave të cilët na mundësojnë ne dhe partnerët e përzgjedhur me kujdes prej nesh që t’ju dërgojmë reklama ose t’ju kontaktojmë drejtpërdrejt në qoftë se ju ke dhënë pëlqimin veçmas për komunikime të tilla që përkojnë me interesat tuaja, për shembull, duke mbledhur informacion për produktet që ju keni shfletuar ose porositur që nga website-ti ynë. Për shembull, dhe pa kufizim, ne përdorim etiketat e rimarketimit Google për t’i lejuar partnerët tanë tregtarë që të reklamojnë produkte të cilat ju i keni shfletuar në website-in tonë. Për të marrë më shumë informacion rreth mënyrës si punojnë etiketat e rimarketimit Google, klikoni këtu: http://www.google.co.uk/think/products/newremarketing-tag.html.
  Website-ti ynë mund edhe të afishojë materiale nga një website ose shërbim palë të tretë, çka mund të rezultojë në magazinimin e cookies nga palë të treta në hardisk-un tuaj ose në shfletues. Ne nuk kemi kontroll ndaj magazinimit të këtyre cookies dhe ju duhet t’u referoheni politikave të privatësisë të palës së tretë përkatëse, për më shumë informacion.

  Magazinim tjetër lokal

  Krahas me palë të treta të caktuara, ne mund të përdorim lloje të tjera teknologjish me magazinim lokal, të tilla si Objektet e Ndara Lokalisht (të cilat njihen edhe me emrin “Flash cookies”) dhe magazinim lokal HTML5, në bashkëlidhje me Shërbimet tona. Këto teknologji ngjajnë me cookies e përshkruara më lart, meqë edhe ato magazinohen në pajisjen tuaj dhe mund të përdoren për të magazinuar informacion të caktuar për veprimtaritë dhe preferencat tuaja. Megjithatë, këto teknologji mund të përdorin pjesë të pajisjes suaj të tjera nga ato që përdorin cookies standard, prandaj ju mund të mos i kontrolloni dot duke përdorur veglat dhe cilësimet standard të shfletuesit. Për informacion se si të çaftësoni ose të hiqni të dhënat që përmbahen në Flash cookies, ju lutemi klikoni këtu “http://helpx.adobe.com/flash-player/kb/disable-local-shared-objects-flash.html”.

  Beacons dhe/ose pikselat

  Ne dhe disa palë të treta të caktuara mund të përdorim edhe teknologji të quajtura beacons ose piksela, të cilat komunikojnë informacion nga pajisja juaj te një server. Beacons dhe pikselat mund të përfshihen në materialet online, video dhe e-mail dhe mund të lejojnë një server që të lexojë informacion të caktuar nga pajisja, të marrin vesh se kur ju keni parë materiale të caktuara ose një mesazh e-mail të caktuar, të mësojnë orën dhe datën se kur ju i keni parë beacon-in dhe pikselat, dhe të njohin adresën IP të pajisjes suaj. Ne dhe palë të treta të caktuara përdorim beacons dhe piksela për një larmi qëllimesh, përfshi edhe analizën e përdorimit të Shërbimeve tona (në bashkëlidhje me cookies), për t’ju ofruar materiale dhe reklama që janë më të përshtashme për ju.
  Kur ju aksesoni dhe përdorni Shërbimet tona (me përjashtim të website-ve të ofruara nga ofrues shërbimi palë të treta), do t’ju kërkohet të jepni pëlqimin veçmas për magazinimin e cookies (çka përfshin teknologji të tjera të magazinimit lokal, beacons, piksela dhe informacion tjetër në pajisjet tuaja) prej nesh. Ju do t’ju kërkohet edhe që të jepni pëlqimin veçmas për aksesin e këtyre cookies (çka përfshin teknologji të magazinimit lokal, beacons, pikselë dhe informacion) nga ana jonë dhe nga palët e treta të përmendura më lart. Eksperienca juaj e website-it/Shërbimeve tona mund të ndikohet, në qoftë se ju nuk i pranoni cookies; dhe ju do të merrni informacion të mëtejshëm në momentin kur ne t’ju kërkojmë këtë pëlqim specifik.

 • PLUGIN-ET E RRJETEVE SOCIALE

  Shërbimet tona përdorin plugin-e rrjetesh sociale (“Plugin-e”). Kur ju përdorni një Shërbim që përmban Plugin-e, informacioni mund të transferohet drejtpërdrejt nga pajisja juaj tek operatori i rrjetit social. Ne nuk kemi asnjë ndikim ndaj të dhënave që mblidhen nga Plugin-i. Në qoftë se ju jeni loguar në rrjetin social, përdorimi prej jush i Shërbimit tonë mund t’i referohet llogarisë në rrjetin social. Në qoftë se ju ndërveproni me Plugin-et, për shembull duke klikuar mbi “Pëlqeni”, “Ndiqni”, ose “Ndani”, ose futni një koment, informacioni mund të shfaqet automatikisht në profilin tuaj të rrjetit social. Edhe sikur ju të mos jeni loguar në llogarinë tuaj të rrjetit social, Plugin-i mund t’ia transmetojë adresën tuaj IP operatorëve të rrjeteve sociale. Ju lutemi ta mbani këtë parasysh, kur përdorni Shërbimet tona.
  Për informacion rreth operatorëve të rrjeteve sociale të Plugin-eve që përdoren në Shërbimet tona (“Operatorët”), ju lutemi shihni më poshtë:

  Operatorët e Plugin-eve që përdoren në Shërbimet tona Në qoftë se ju jeni anëtar i ndonjërit prej rrjeteve sociale të mëposhtme dhe nuk dëshironi që Operatori t’i lidhë të dhënat e përdorimit të Shërbimeve tona nga ana juaj me të dhënat tuaja të anëtarit që janë magazinuar tashmë nga Operatori, ju lutemi shkëputuni (log out) nga rrjeti social para se të përdorni Shërbimet tona.

  Facebook Kontrolluesi i të dhënave: Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5–7 Hanover Quay, 2 Dublin, Ireland (“Facebook”). Për informacion të mëtejshëm, mund të vizitoni faqen e politikës së privatësisë së Facebook-ut në “https://www.facebook.com/about/privacy/”.

  Google+ Kontrolluesi i të dhënave: Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). Për informacion të mëtejshëm, mund të vizitoni faqen e politikës së privatësisë së Google-it në “https://www.google.com/privacy”.

  LinkedIn Kontrolluesi i të dhënave: LinkedIn Ireland, Gardner House, Wilton Place, Wilton Plaza, Dublin 2, Ireland (“LinkedIn”). Për informacion të mëtejshëm, mund të vizitoni faqen e politikës së privatësisë së LinkedIn-it në “http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv”.

  Twitter Kontrolluesi i të dhënave: Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA (“Twitter”). Për informacion të mëtejshëm, mund të vizitoni faqen e politikës së privatësisë së Twitter-it në “https://twitter.com/privacy”.

 • Na kontakto

  Po të keni pyetje të veçanta, ju lutemi na kontaktoni (Kontrolluesi i të dhënave i BE) në:
  European Data Protection Officer
  Samsung Electronics (UK) Limited
  Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Chertsey, Surrey KT16 0PS

  Nëse dëshironi të ushtroni të drejtat tuaja, ju lutemi vizitoni faqen tonë të Mbështetjes në lidhje me Privatësinë.

  Ju mund të depozitoni një ankesë pranë autoritetit mbikëqyrës përkatës, në qoftë se mendoni se përpunimi prej nesh i të dhënave të tuaja personale shkel ligjin e zbatueshëm. Hollësitë e kontaktit për të gjitha Autoritetet Mbikëqyrëse të BE mund të gjenden këtu: (http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080).

 • Mbrojtjes së të Dhënave që kemi caktuar.

  Ne në Samsung kujdesemi për privatësinë e klientëve tanë. Duke qënë se ne kujdesemi për këtë, ne ndërmarrim hapat e duhur për të siguruar se produktet dhe shërbimet tona janë krijuar bazuar mbi parimin e privatësisë sipas dizajnit. Të gjitha të dhënat që ne mbledhim përdoren për të bërë që produktet dhe shërbimet tona të jenë më të mirat të mundshme. Duke vepruar kështu ne gjithmonë garantojmë se të dhënat tuaja janë të mbrojtura, dhe përdoren vetëm kur është e nevojshme për të na mundësuar t’ju ofrojmë një shërbim apo produkt. Ne e kuptojmë rrugën që ndjekin të dhënat tuaja duke garantuar se kjo rrugë është e mbrojtur, e sigurtë, dhe në përputhje me legjislacionin e zbatueshëm për mbrojtjen e të dhënave personale.

  Ne mirëpresim ndryshimet që kanë ndodhur si pjesë e Rregullores së Përgjithshme të të Dhënave Personale (GDPR). Si pjesë e përgatitjes sonë për Rregulloren e Përgjithshme e Mbrojtjes së të Dhënave (GDPR), ne kemi krijuar faqen e Mbështetjes në lidhje me Privatësinë. Kjo faqe është një platforme e dizenjuar në mënyrë që t’ua bëjë sa më të thjeshtë klientëve tanë ushtrimin e gjashtë të drejtave të tyre që burojnë nga GDPR. Ju lutemi klikoni mbi link-un më poshtë për t’u drejtuar drejt faqes së Mbështetjes në lidhje me Privatësinë; të gjitha informacionet që futen në këtë faqe do të aksesohen nga Oficeri i Mbrojtjes së të Dhënave që kemi caktuar.

 • Informacion i Mëtejshëm për Produkte dhe Shërbime të Caktuara

  NJOFTIMI I PRIVATËSISË PËR SHËRBIMIN E PERSONALIZIMIT

  Data e hyrjes në fuqi: 25 maj 2018

  Pajisjet, app-et dhe shërbimet Samsung (secili referuar si “Shërbim” dhe së bashku referuar si “Shërbimet”) janë projektuar që të ofrojnë shërbime të personalizuara duke parashikuar çfarë ju dëshironi dhe keni nevojë, në mënyrë inteligjente dhe të mençur. Shërbimi i personalizimit i Samsung ofron një eksperiencë përdoruesi të përmirësuar, duke përfshirë materiale dhe rekomandime të personalizuara, në bazë të informacionit të siguruar rreth jush dhe përdorimin e Shërbimeve nga ana juaj. Për shembull, Shërbimi i personalizimit mund të përmirësojë eksperiencën tuaj të përdoruesit me Shërbimet, duke ofruar sugjerime dhe informacion të personalizuar për ju, kur ju përdorni shërbimin Samsung të njohjes zanore ose duke mbajtur mend se ç’muzikë keni dëgjuar në ditë me shi, për të ta rekomanduar më pas. Më tej akoma, nëse ju jepni komandën “Më kujto që të blej një shishe ujë para se të mbërrij në shtëpi”, Shërbimi i personalizimit do ta mbajë mend këtë komandë dhe do t’ju kujtojë që të blini një shishe ujë para se të mbërrini në shtëpi.


  Çfarë është Shërbimi i personalizimit?

  Pajisjet, app-et dhe shërbimet Samsung (secili referuar si “Shërbim” dhe së bashku referuar si “Shërbimet”) janë projektuar që të ofrojnë shërbime të personalizuara duke parashikuar çfarë ju dëshironi dhe keni nevojë, në mënyrë inteligjente dhe të mençur. Shërbimi i personalizimit i Samsung ofron një eksperiencë përdoruesi të përmirësuar, duke përfshirë materiale dhe rekomandime të personalizuara, në bazë të informacionit të siguruar rreth jush dhe përdorimin e Shërbimeve nga ana juaj. Për shembull, Shërbimi i personalizimit mund të përmirësojë eksperiencën tuaj të përdoruesit me Shërbimet, duke ofruar sugjerime dhe informacion të personalizuar për ju, kur ju përdorni shërbimin Samsung të njohjes zanore ose duke mbajtur mend se ç’muzikë keni dëgjuar në ditë me shi, për të ta rekomanduar më pas. Më tej akoma, nëse ju jepni komandën “Më kujto që të blej një shishe ujë para se të mbërrij në shtëpi”, Shërbimi i personalizimit do ta mbajë mend këtë komandë dhe do t’ju kujtojë që të blini një shishe ujë para se të mbërrini në shtëpi.

  Që të përdorni Shërbimin e Personalizimit, si fillim duhet të keni një llogari Samsung account. Politika jonë e Privatësisë në https://account.samsung.com/membership/pp (“Politika e Privatësisë Samsung”) do të zbatohet ndaj përdorimit prej jush të llogarisë Samsung dhe Shërbimit të personalizimit. Ky Njoftim i Privatësisë ofron hollësi të mëtejshme për mënyrën si do të mblidhet, përdoret, ndahet dhe magazinohet informacioni juaj personal, në kontekstin e Shërbimit të personalizimit dhe duhet lexuar së bashku me Politikën e Privatësisë të Samsung. Samsung Electronics (UK) Limited është kontrolluesi i të dhënave për përpunimin e informacionit personal. Në rast të ndonjë mospërputhjeje ose konflikti midis kushteve të këtij Njoftimi të Privatësisë dhe Politikës së Privatësinë të Samsung, kushtet e këtij Njoftimi të Privatësisë kanë përparësi.


  Sa më shumë që kupton dhe mëson rreth jush Shërbimi i personalizimit, aq më shpejt dhe më saktë mund të të ofrojë materiale dhe informacion të personalizuar. Shërbimi i personalizimit synon të kuptojë më mirë interest tuaja, preferencat dhe vendndodhjen dhe të mbledhë e të analizojë informacion rreth jush me mënyra të ndryshme, përfshi:


  Çfarë lloj informacioni lejohet të mbledhë rreth jush Shërbimi i personalizimit?

  Sa më shumë që kupton dhe mëson rreth jush Shërbimi i personalizimit, aq më shpejt dhe më saktë mund të të ofrojë materiale dhe informacion të personalizuar. Shërbimi i personalizimit synon të kuptojë më mirë interest tuaja, preferencat dhe vendndodhjen dhe të mbledhë e të analizojë informacion rreth jush me mënyra të ndryshme, përfshi:

  • Informacion për pajisjen. Shërbimi i personalizimit mund të mbledhë informacion për identifikimin unik të pajisjes, informacion për cilësimet (të tillë si cilësimet e gjuhës dhe të bllokimit), informacion për statusin (të tillë si lidhjet me pajisje të tjera) dhe informacion tjetër për pajisjet tuaja. Shërbimi i personalizimit gjithashtu mund të kontrollojë aplikacionet e instaluara ose që po punojnë aktualisht në pajisjen tuaj. Veç kësaj, Shërbimi i personalizimit mund të mbledhë informacion në lidhje me si, kur dhe sa gjatë ju i përdorni pajisjet e lidhura me llogarinë tuaj Samsung, përfshirë përdorimin prej jush të Shërbimeve dhe të app-eve dhe shërbimeve nga palë të treta në pajisje (të tilla si një listë të app-eve në pajisjet tuaja, muzikën e luajtur në pajisjet tuaja, Website-et që ju vizitoni dhe kërkimet që ju bëni).
  • Informacion për Muzikën dhe Fotot tuaja. Shërbimi i personalizimit mund të mbledhë dhe të analizojë informacion të tillë si titujt, zhanret dhe artistët në muzikën që keni luajtur ose keni ruajtur më parë dhe informacion për fotot tuaja, të tillë si orët dhe vendet se ku janë nxjerrë fotot tuaja të ruajtura.
  • Të dhëna për Kontaktet dhe Komunikimin. Shërbimi i personalizimit mund të marrë akses në listën tuaj të kontakteve dhe të mbledhë e të analizojë historikun e thirrjeve dhe të mesazheve tekst në hyrje dhe në dalje, për të ofruar shërbime, të tilla si të përcaktojë marrëdhëniet tuaja me të tjerët (p.sh. familjen dhe miqtë), cilat janë kontaktet tuaja më të rëndësishme, kush ju kontakton më shpesh dhe cila është mënyra juaj e preferuar e kontaktimit; të afishojë informacion për kontaktet tuaja të rëndësishme (p.sh. thirrjet e humbura); dhe të gjejë kontaktet të cilave ju u referoheni teksa përdorni njohjen zanore.
  • Informacion për Kalendarin. Shërbimi i personalizimit mund të marrë akses në kalendarin e pajisjes dhe të mbledhë e të analizojë të dhënat në kalendar për të mësuar preferencat tuaja, të regjistrojë datat e rëndësishme dhe të identifikojë vendndodhjen tuaj.
  • Historiku i shfletimit të Internetit. Shërbimi i personalizimit mund të aksesojë, të mbledhë dhe të analizojë historikun e shfletimit të Internetit prej jush (të tillë si website-et që keni vizituar, fjalëkyçet që keni kërkuar dhe kujtesat) për të mësuar rreth interesave dhe preferencave tuaja; për të afishuar rezultate kërkimi më të përshtatshme dhe ofruar informacionin më të përshtatshëm në kontekste të ndryshme; dhe për të të siguruar shërbime të tjera, siç përshkruhet në këtë Njoftim të Privatësisë. Historiku juaj i kërkimeve gjatë shfletimit të Internetit në Regjimin sekret (inkonjito ose privat) nuk do të mblidhet.
  • informacion për vendndodhjen. Shërbimi i personalizimit mund të aksesojë, të mbledhë dhe të analizojë gjeolokacionin e saktë të pajisjes suaj dhe informacion tjetër të ndërlidhur me vendndodhjen tuaj, rregullisht përmes sinjaleve Bluetooth dhe Wi-Fi, futjeve në kalendar dhe teknologjive dhe të dhënave të tjera për qëllime të caktuara, të tilla si për të ofruar njoftime të ndërlidhura me vendndodhjen ose informacion që ju keni kërkuar. Që Shërbimi i personalizimit të mbledhë informacion për vendodhjen gjeografike, në pajisjen tuaj duhet të jenë aftësuar cilësimet e Vendndodhjes. Për këtë arsye, në disa raste, Shërbimi i personalizimit mund të kërkojë që ju të aftësoni cilësimet e Vendndodhjes.
  • Llogaria Samsung, Profili im dhe Të dhënat e Shërbimeve Samsung. Shërbimi i personalizimit mund të mbledhë dhe të analizojë informacion të magazinuar në Samsung account ose të bashkëlidhur me të (të tillë si ID-ja juaj për llogarinë Samsung, informacioni i kontaktit, emri, data e lindjes dhe gjinia) dhe informacion të regjistruar te Profili im. Shërbimi i personalizimit gjithashtu mund të mbledhë dhe të analizojë informacion të ndërlidhur me përdorimin prej jush të Shërbimeve, të tillë si historikun tuaj të përdorimit të app-eve Samsung, komandat zanore që janë dhënë përmes shërbimit të njohjes zanore, njoftimet e cilësuara te Reminder dhe të dhënat për motin që ju janë dhënë.
  • Të dhënat e Shërbimit të klientit. Shërbimi i personalizimit mund të aksesojë, të mbledhë dhe të analizojë të dhëna të siguruara përmes ndërveprimeve tuaja me Shërbimin e klientit të Samsung, të tilla si riparimet dhe regjistrimet e ndërveprimeve të klientit me personelin e Shërbimit të klientit, historikun e blerjeve tuaja në dyqanet Samsung dhe informacion për promocionet ku ju keni marrë pjesë.
  • Informacion i ndërlidhur me app-e dhe shërbime nga palë të treta. Duke lejuar lidhjen me një app ose shërbim nga një palë e tretë, ju mund të aftësoshni Shërbimin e personalizimit që të përdorë të dhënat rreth përdorimit prej jush të këtyre app-eve dhe shërbimeve nga palë të treta dhe të ofrojë funksionalitete të personalizuara.

  Përveç informacionit të specifikuar më lart, Shërbimi i personalizimit gjithashtu mund të mbledhë informacion rreth jush, pajisjeve dhe app-eve tuaja dhe përdorimit prej jush të Shërbimeve në mënyra që ne do të t’i përshkruajmë në momentin e mbledhjes ose përndryshe me pëlqimin tuaj. Shërbimi i personalizimit ju lejon të vendosni në lidhje me mënyrën si Shërbimi i personalizimit lejohet të përdorë dhe të analizojë lloje të caktuara të informacionit personal, të tilla si historikun e thirrjeve dhe mesazheve tuaja tekst, të dhënat e vendodhjes gjeografike dhe historikun e shfletimit të Internetit. Shërbimi i personalizimit gjithashtu ju jep mundësinë për të mos lejuar që Shërbimi i personalizimit të përdorë informacionin tuaj personal për synime të reklamës. Për më shumë informacion, shihni seksionin “Të drejtat dhe Vendimet tuaja” më poshtë. Ne gjithashtu mund të mbledhim informacion të vënë në dispozicion përmes platformave dhe app-eve nga palë të treta (të tilla si platformat e mediave sociale online), përmes bazave të të dhënave ose direktorive online ose që sigurohet me ndonjë mënyrë tjetër të ligjshme. Ky informacion mund të rregullohet nga njoftimi i privatësisë që ofrohet nga pala e tretë në momentin e mbledhjes. Shembuj informacioni që ne mund të marrim përfshijnë: statusin e blerjeve dhe/ose të përdorimit prej jush (p.sh. aktiv/joaktiv) të shërbimeve nga palë të treta dhe mënyrën si ju i përdorni shërbimet nga palë të treta.


  Si përdoret informacioni i mbledhur?

  Shërbimi i personalizimit do të kombinojë dhe analizojë informacionin e specifikuar më lart përmes një sistemi të automatizuar dhe do t’ia kalojë të dhënat e analizuara Shërbimeve dhe app-eve nga palë të treta që ju keni autorizuar për synimet e mëposhtme:

  • për të ofruar materiale dhe informacion të personalizuar;
  • për të analizuar mënyrat si mund të ofrohen Shërbime më të mira;
  • për të përmirësuar dhe zhvilluar Shërbimet;
  • për të afishuar reklama të personalizuara rreth produkteve dhe shërbimeve që ju mund t’i konsideroni me interes; dhe
  • me pëlqimin tuaj të veçantë, për të komunikuar me ju, përmes e-mail dhe njoftimeve push, rreth produkteve dhe shërbimeve të ofruara nga Samsung dhe palë të treta që u përshtaten interesave tuaja.

  Ju mund ta ndaloshni mbledhjen, kombinimin dhe përdorimin e informacionit, siç përshkruhet në “Të Drejtat dhe Vendimet Tuaja” në vijim. Megjithatë mbani parasysh se, meqë secili Shërbim ka nevojë për një lloj të caktuar informacioni, në mënyrë që ju t’ju ofrohet Shërbimi i personalizimit, atëherë eksperienca optimale e përdoruesit mund të sigurohet vetëm kur ju i jep Shërbimit të personalizimit akses në të gjithë informacionin.


  Reklamat e personalizuara dhe Marketingu i drejtpërdrejtë

  Shërbimi i personalizimit mund të mbledhë, të analizojë dhe të ndajë informacion rreth përdorimit prej jush të Shërbimeve dhe aktiviteteve online, në rrjedhë të kohës dhe përmes website-ve dhe app-eve nga palë të treta, si dhe në pajisje të ndryshme, për të të ofruar komunikime reklamash dhe marketingu të drejtpërdrejtë (kolektivisht, “Reklama”) rreth produkteve dhe shërbimeve të ofruara nga Samsung dhe palët e treta që janë personalizuar sipas interesave tuaja. Atje ku e kërkon ligji i zbatueshëm, ne do të sigurojmë pëlqimin tuaj për përpunimin e informacionit tuaj personal për qëllime të marketingut të drejtpërdrejtë. Ju mund të refuzoni përdorimin e këtij informacioni nga Shërbimi i personalizimit për Reklama të personalizuara që nga menuja Profili im > Menaxhoni llogarinë Samsung në cilësimet e llogarisë suaj Samsung, duke çaktivizuar “Reklamat që përdorin Shërbimin e personalizimit”. Mbani parasysh, megjithatë, se çaktivizimi i këtij opsioni nuk do t’i ndalë të gjitha Reklamat (përfshi Reklamat e personalizuara) të ofruara nga Samsung. Ju mund të vazhdoni të merrni Reklama nga Samsung në qoftë se keni dhënë pëlqimin për t’i marrë nga Shërbime të tjera. Vizito menunë Cilësimet në Shërbimin përkatës për më shumë informacion se si t’i ndaloni këto Reklama nga Shërbimet e tjera.
  Si mund ta hiqni informacionin e mbledhur nga Shërbimi i personalizimit?
  Informacioni i mbledhur dhe i analizuar nga Shërbimi i personalizimit do të hiqet pasi të keni hequr llogarinë tuaj Samsung. Ju mund edhe të kërkoni heqjen e kategorive të veçanta të të dhënave që janë mbledhur dhe analizuar nga Shërbimi i personalizimit në çdo kohë, madje edhe para se ta hiqni llogarinë tuaj Samsung, përmes menusë së Cilësimeve të privatësisë në llogarinë tuaj Samsung. Mbani parasysh se, në disa raste, mund të duhet të kalojë ca kohë para se informacioni i ruajtur në serverët tanë të hiqet krejtësisht.


  Çfarë ndodh po të heq informacion të mbledhur nga Shërbimi i personalizimit ose të ndaloj mbledhjen, prej Shërbimit të personalizimit, të disa llojeve të informacionit?

  Po ta hiqni informacionin e mbledhur, mund të ulet saktësia dhe/ose cilësia e materialeve të personalizuara që të dërgohen nga Shërbimi i personalizimit. Më tej akoma, disa funksionalitete të personalizimit mund të kërkojnë informacion që ju keni hequr ose ku e keni refuzuar aksesin nga Shërbimi i personalizimit, dhe këto funksionalitete do të mund të rikthehen në shërbim vetëm duke e lejuar Shërbimin e personalizimit që të mbledhë dhe të përdorë sërish informacionin përkatës.


  Kujt ia komunikojmë informacionin personal rreth jush?

  Ne nuk ia përcjellim palëve të treta, përmes Shërbimit të personalizimit, informacionin personal rreth jush, përveçse sikurse përshkruhet në këtë Njoftim të Privatësisë dhe në Politikën e Privatësisë të Samsung. Ne mund të ndajmë informacionin personal që kemi për ju me degët dhe filialet tona dhe me ofruesit e shërbimit palë të treta, që na ndihmojnë për të ofruar Shërbimin e personalizimit.
  Si e mbrojmë ne informacionin personal rreth jush
  Ne marrim masa të sigurisë administrative, teknike dhe fizike për të mbrojtur informacionin personal që sigurojmë përmes Shërbimeve dhe Shërbimit të personalizimit ndaj shkatërrimit, interferencës, humbjes, modifikimit, aksesit, komunikimit ose përdorimit të paligjshëm ose të paautorizuar.


  Të Drejtat dhe Vendimet Tuaja

  Samsung respekton vendimet që ju merrni dhe përpiqet të ofrojë një larmi mënyrash për ju që të kontrolloni informacionin tuaj. ju mundeni, në çdo kohë, ta çaktivizoni Shërbimin e personalizimit përmes opsionit “Shërbimi i personalizimit” në menunë Cilësimet të llogarisë suaj Samsung, rast në të cilin Samsung do të ndërpresë ofrimin e materialeve dhe informacionit të personalizuar, si dhe mbledhjen, kombinimin dhe analizën e informacionit tuaj nga ana e Shërbimit të personalizimit. Veç kësaj, po t’i ndryshoni cilësimet e përshkruara në seksionin “Reklamat e personalizuara dhe Marketingu i drejtpërdrejtë” më lart, informacioni i mbledhur dhe i analizuar nga Shërbimi i personalizimit nuk do të mund të përdoret më për qëllime reklame.
  Më tej akoma, ju mund të specifikoni kategoritë e informacionit që mund të mbledhë dhe të analizojë Shërbimi i personalizimit, si dhe mbështetjen nga Shërbimi i personalizimit për disa Shërbime të caktuara. Megjithatë, çdo vendim i mëtejshëm, nuk do të ndikojë mbi informacionin tashmë të mbledhur, të kombinuar dhe të analizuar nga Shërbimi i personalizimit; dhe çaktivizimi i Shërbimit të personalizimit nuk do të bëjë që të hiqet informacioni i mbledhur, i kombinuar dhe i analizuar më parë nga Shërbimi i personalizimit. Edhe po ta çaktivizoni Shërbimin e personalizimit, gjithnjë mund të përdorësh funksionalitetet e parazgjedhura që ofrohen nga çdo Shërbim. Mund të përzgjidhni nga një larmi opsionesh, të përshkruara më poshtë:


  • Për të ndryshuar cilësimet e Shërbimit të personalizimit në secilën prej pajisjeve të regjistruara në llogarinë tuaj Samsung, veproni si vijon:
   - Telefona inteligjentë/Tableta: Cilësimet > Reja dhe llogaritë > Llogaritë > Samsung account > Privatësia > Shërbimi i personalizimit
  • Për të ndryshuar cilësimet e Shërbimit të personalizimit për të gjitha pajisjet e regjistruara në llogarinë tuaj Samsung, veproni si vijon:
   - Website-i: https://account.samsung.com > Cilësimet e informacionit personal
   - Telefona inteligjentë/Tableta: Cilësimet > Reja dhe llogaritë > Llogaritë > Samsung account > Profili im > Menaxho Samsung account > Shërbimi i personalizimit

  Cilësimet e veçanta më lart mund të pësojnë ndryshime në modelet e reja ose të përditësuara të pajisjeve që mbështetin Shërbimin e personalizimit. Mbani parasysh se eksperienca juaj e personalizuar e përdoruesit mund të ndryshojë si rezultat i çaktivizimit të Shërbimit të personalizimit.

  Në pajtim me ligjin e zbatueshëm, ju mund të keni të drejtë të kundërshtoni ose të kërkoni bllokimin e përpunimit të informacionit tuaj personal, të kërkoni akses në këtë informacion personal dhe korrigjimin e tij. Kërkesat mund të bëhen përmes departamentit tonë të shërbimit të klientëve në GDPR Support.  POLITIKA GLOBALE E PRIVATËSISË E SAMSUNG – SHTESA PËR SMART TV

  Shërbimi Smart TV i Samsung ofron një grup funksionalitetesh për të përmirësuar materialet video, personalizuar eksperiencat TV, filmat, lidhjet me shërbimet e rrjeteve sociale dhe ndihmuar në kontrollin dhe ndërveprimin me një Smart TV nëpërmjet komandave zanore. Ne mbledhim, përdorim, ndajmë dhe magazinojmë informacion përmes Smart TV-it tuaj dhe pajisjeve të lidhura me Smart TV-in në mënyrat që përshkruhen në Politikën Globale të Privatësisë të Samsung. Kjo Shtesë ofron hollësi të mëtejshme në lidhje me praktikat e privatësisë për disa funksionalitete Smart TV.

  Smart TV ka për synim të ndihmojë për të gjetur dhe aksesuar lehtë programimin video dhe materiale të tjera. Për shembull, ju mund të merrni akses në informacion rreth programeve televizive live që ju ofrohen nga operatori i shërbimit me kabllo ose me satelit dhe ofertat e materialeve video me porosi, të sjella nga ofrues materialesh palë të treta, përmes udhëzuesve të kërkueshëm që afishohen në Smart TV.
  Në rast programesh televizive live, ne përcaktojmë se çfarë materialesh mund të konsumoni, pjesërisht në bazë të kodit tuaj postar. Veç kësaj, Smart TV të ndihmon të gjeni dhe të përjetoni materiale të tjera Smart TV më të përshtatshme për ju, duke theksuar programet dhe materialet që ka gjasa t’i konsideroni me interes, ose duke ofruar shërbime të mëtejshme që do të përmirësojnë eksperiencën tuaj televizive. Këto rekomandime dhe shërbime të mëtejshme ne i mbështetim në:

  • Informacionin për materiale që ju keni parë, blerë, shkarkuar ose bërë stream përmes aplikacioneve Samsung në Smart TV ose pajisje të tjera (Për informacionin në lidhje me shikimin TV, shihni seksionin ’Shërbimet e informacionit për shikimin’ më poshtë);
  • Informacionin për aplikacionet që ju keni aksesuar nëpërmjet Smart TV tuaj;
  • Informacionin për klikimet tuaja në tastet “Pëlqej”, “Nuk pëlqej”, “Shih tani” dhe taste të tjerë në Smart TV tuaj;
  • Termat e kërkimit që ju ke futur në funksionalitetet e kërkimit të Smart TV, përfshirë kohën kur ju kërkoni për materiale video të veçanta;
  • Informacione të tjera për përdorimin e Smart TV dhe për pajisjen, përfshirë por pa u kufizuar në adresën IP, të dhënat e logimit, informacionin që identifikon konfigurimin e hardware-it ose të software-it tuaj, informacionin për shfletuesin dhe për faqen (faqet) që ju kërkoni.


  Shërbimet e informacionit për shikimin

  Që të ofrojmë eksperienca Smart TV të personalizuara për ju, disa nga funksionalitetet dhe shërbimet tona do të mbështeten në historikun e shikimit të TV prej jush dhe në informacionin e përdorimit të Smart TV.
  Historiku juaj e shikimit TV përfshin informacion rreth rrjeteve, kanaleve, website-ve të vizituara dhe programeve që keni shikuar në Smart TV dhe kohën që keni kaluar duke i shikuar.
  Ne mund të përdorim njohjen automatike të materialeve (ACR) dhe teknologji të tjera për ta kapur këtë informacion. Smart TV juaj transferon copëza videosh ose informacion për sintonizatorin TV për të identifikuar programet e shikuara.
  Ju mund ta ndryshoni vendimin që keni marrë për privatësinë që nga menuja e cilësimeve, duke çaktivizuar funksionalitetin ose shërbimin përkatës sipas dëshirës tuaj, rast në të cilin historiku juaj i shikimit nuk do të mblidhet më për atë funksionalitet ose shërbim të veçantë.
  Përdorimi prej jush i Shërbimeve tona do të përfshijë transferimin, magazinimin dhe përpunimin e informacionit tuaj personal jashtë vendit ku ti jeton, në Kore, në pajtim me këtë politikë. Veç kësaj, përdorimi prej jush i Shërbimeve mund të përfshijë edhe transferimin, magazinimin dhe përpunimin e informacionit tuaj personal drejt vendeve të tjera; vende të tilla përfshijnë por nuk kufizohen me shtetet e Zonës Ekonomike Europiane, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Kanadanë. Mbani parasysh se mbrojtja e të dhënave dhe ligjet e tjera në vendet jashtë Zonës Ekonomike Europiane ku mund të transferohet informacioni juaj mund të mos jenë aq të rrepta sa ato në vendin ku jetoni. Ne do të marrim masat e duhura, në pajtim me ligjin e zbatueshëm, për t’u siguruar që informacioni juaj personal të mbetet i mbrojtur. Masa të tilla përfshijnë përdorimin e Klauzolave Kontraktuale Standard për të mbrojtur transferimin e të dhënave jashtë Zonës Ekonomike Europiane. Për më shumë informacion, ose për të marrë një kopje të marrëveshjeve kontraktuale në fuqi, ju lutemi na kontaktoni duke vizituar faqen tonë të Mbështetjes në lidhje me Privatësinë.
  Mbani parasysh se vendimi juaj për privatësinë mund të ndikojë në ofrimin ose cilësinë e shërbimit të veçantë të bazuar në informacionin për shikimin.


  Shërbime reklamash të bazuara në interesat

  Shërbimet e reklamave të bazuara në interesat (“Shërbimet IBA”) janë projektuar për të ofruar mundësinë për të marrë dhe shikuar reklama të dobishme, ndërvepruese dhe të bazuara në interesat, rreth produkteve dhe shërbimeve të ofruara nga Samsung dhe palët e treta, në Samsung Smart TV tuaj ose përmes platformave ose pajisjeve të ndryshme Samsung ose nga palë të treta, përfshi reklamat lineare në web, pajisjet celulare dhe tabletat.

  Për t’i bërë reklamat në pajisjet tuaja më të përshtatshme për ju, Shërbimi IBA do të mbështetet në historikun e shikimit tuaj TV (përfshi informacionin për rrjetet, kanalet, website-et e vizituara dhe programet e shikuara në Samsung Smart TV dhe kohën e shpenzuar duke i shikuar), informacionin për përdorimin e Samsung Smart TV dhe të dhëna të tjera statistikore të nxjerra nga burime të besuara të dhënash të palëve të treta. Ne mund të përdorim njohjen automatike të materialeve (ACR) dhe teknologji të tjera për ta kapur historikun tuaj të shikimit TV.

  Në bazë të informacionit më lart, ne krijojmë grupe me persona që zotërojnë Samsung Smart TV dhe që kanë interesa të ngjashëm dhe pastaj i përdorim këto grupe për Shërbimin IBA. Informacioni më lart përdoret për të përcaktuar grupet ku do të futet Samsung Smart TV juaji dhe, kësisoj, edhe reklamat që do të dërgohen në pajisjet tuaja.

  Ju mund ta çaktivizoni Shërbimin IBA në çdo kohë, që nga menuja e cilësimeve në Samsung Smart TV.

  Mbani parasysh se vendimi juaj i privatësisë në lidhje me Shërbimin IBA nuk do të ketë ndikim mbi nëse ju do të merrni ose do të shërbeheni me lloje të tjera reklamash dhe marketingu që nuk bazohen, në mënyrë të veçantë, mbi historikun tuaj të shikimit TV ose informacionin e përdorimit prej jush të Samsung Smart TV. Ato lloje të tjera reklamash dhe marketingu do të mbështeten mbi informacion tjetër, të tillë si informacioni i përgjithësuar për vendndodhjen dhe informacione të tjera të përafruara ose të deduktuara. Ato mund të jenë më pak të përshtatshme, sepse nuk bazohen në interesat tuaja.

  Për informacion më të hollësishëm rreth Shërbimeve IBA, referohuni te Njoftimi i Privatësisë për Shërbimet IBA në fund të kësaj Shtese.


  PSID

  Historiku juaj i shikimit të Smart TV dhe informacioni i përdorimit që mblidhet për të ofruar reklama të bazuara në interesat tuaja, do të bashkëlidhet me një identifikues të randomizuar, jo-mbetës dhe të rikthyeshëm në gjendje fillestare të pajisjes, që quhet ID-ja e shërbimit të personalizuar ose “PSID”.
  Ju mund të riktheni në gjendje fillestare PSID-në tuaj në çdo kohë, duke vizituar menunë cilësimet në Smart TV dhe ashtu historiku i shikimit prej jush të Smart TV dhe informacioni për përdorimin e Smart TV në kontekstin e reklamave të bazuara në interesat do të shkëputen nga PSID-ja e mëparshme. Mbani parasysh se, po ta riktheni PSID-në në gjendjen fillestare, cilësia e reklamave të personalizuara dhe të bazuara në interesat mund të ulet.


  Njohja zanore

  Mund ta kontrolloni Smart TV dhe të përdorni shumë nga funksionalitetet e tij me anë të komandave zanore.
  Po të aktivizoni Njohjen zanore, mund të ndërveproni me Smart TV nëpërmjet zërit. Për të ofruar funksionalitetin e Njohjes zanore, komandat tuaja zanore do të transmetohen (së bashku me informacion për pajisjen tuaj, përfshi edhe identifikuesit e pajisjes) drejt nesh dhe ne do t’i konvertojmë komandat tuaja zanore në tekst, për të ofruar funksionalitetet e Njohjes zanore. Veç kësaj, Samsung mund të mbledhë komanda zanore dhe tekste të bashkëlidhura, në mënyrë që ne të mund të vlerësojmë e të përmirësojmë funksionalitetet. Samsung do t’i mbledhë komandat tuaja zanore vetëm kur ju i bëni një kërkesë specifike Smart TV-it duke klikuar mbi butonin e aktivizimit ose në telekomandë ose në ekran dhe duke folur në mikrofonin e telekomandës.
  Në qoftë se nuk e aktivizoni Njohjen zanore, nuk do të mund të përdorni funksionalitetet e njohjes zanore.
  Mund ta çaktivizoni mbledhjen e të dhënave nga Njohja zanore në çdo kohë, që nga menuja “cilësimet”. Megjithatë, kjo nuk do të lejojë që të përdorni funksionalitete të Njohjes zanore.

  Për informacion më të hollësishëm rreth Njohjes zanore, referohuni te Njoftimi i Privatësisë për Njohjen zanore në fund të kësaj Shtese.


  Palët e treta

  Ju lutemi mbani parasysh se kur ju shihni një video ose merrni akses në aplikacione ose materiale të ofruara nga një palë e tretë, ofruesi mund të mbledhë ose të marrë informacion rreth Smart TV-it tuaj (p.sh. adresën IP dhe identifikuesit e pajisjes), transaksionin e kërkuar (p.sh. kërkesën tuaj për të blerë ose marrë ma qira videon) dhe përdorimin prej jush të aplikacionit ose shërbimit. Samsung nuk mban përgjegjësi për praktikat e privatësisë ose të sigurisë të këtyre ofruesve. Tregoni kujdes dhe lexojini mirë deklaratat e privatësisë që zbatohen ndaj website-ve dhe shërbimeve nga palë të treta që përdorni.


  Funksionalitetet e veçanta sipas shtetit

  Ju lutemi kini parasysh se ndonjë nga funksionalitetet e përshkruara në këtë Shtesë për Smart TV mund të mos ofrohet, në varësi të vendit ku jeton.  Njoftimi i privatësisë për shërbimin e Njohjes zanore


  Data e hyrjes në fuqi: 25 maj 2018

  Samsung Electronics (UK) Limited (“Samsung” ose “Ne”) dhe filialet përkatëse i respektojmë shqetësimet tuaja për privatësinë. Ky Njoftim i Privatësisë vlen për informacionin personal që ne mbledhim përmes shërbimit të Njohjes zanore (“Shërbimi zanor”).

  Shërbimi zanor është një shërbim që u jep përdoruesve mundësinë të gjejnë dhe të shohin materiale dhe t’i menaxhojnë veprimet e tyre me produktet Samsung duke përdorur vetëm zërin. Funksionalitetet e tij përfshijnë përpunimin e gjuhës natyrore në kërkimet e tyre në materiale dhe kontrollin ndaj Samsung Smart TV; Internetin, motin dhe shërbime të tjera të cilat u ofrohen përdoruesve nga Samsung Smart TV-të e tyre.

  Në varësi të gjuhës që ju përzgjidhni, mund të përdorni dhe të përfitoni nga funksionaliteti i njohjes zanore të përmirësuar Bixby. Kur të aktivizohet Bixby, ju mund ta dalloni këtë nga ikonat, banderolat ose shenja të tjera në ekranin e Samsung Smart TV.

  Ky Njoftim i Privatësisë ofron informacion të mëtejshëm të veçantë në lidhje me mënyrën si përdoren të dhënat tuaja personale në kontekstin e Shërbimit zanor dhe duhet lexuar në bashkëlidhje me Politikën Globale të Privatësisë të Samsung, e cila gjithashtu zbatohet ndaj përdorimit prej jush të Shërbimit zanor dhe mund të gjendet në https://account.samsung.com/membership/pp.

  Në këtë Njoftim të Privatësisë, ne përshkruajmë llojet e informacionit që mblidhen përmes Shërbimit zanor, si mund ta përdorim informacionin, sa gjatë mund ta mbajmë informacionin, me kë lejohemi ta ndajmë dhe vendimet që mund të merrni ju, në lidhje me përdorimin prej nesh të informacionit dhe ushtrimin e të drejtave tuaja. Ne gjithashtu përshkruajmë masat që marrim për të mbrojtur informacionin dhe të tregojmë si të na kontaktoni në lidhje me praktikat tona të privatësisë. Samsung është kontrolluesi i të dhënave për përpunimin e të dhënave personale.


  Informacioni që marrim

  Përmes Shërbimit zanor, ne mund të marrim informacion rreth jush me mënyra të ndryshme. Llojet e informacionit personal që mbledhim përfshijnë:

  • Informacion nga Samsung account (Opsional). Kur ti logohesh në Samsung account në Smart TV, ne mund të mbledhim informacion të bashkëlidhur me Samsung account, që përdoret për akses te Shërbimi zanor, të tillë si emrin tënd, adresën e-postare dhe ID-në e Samsung account.
  • Ndërveprimet e Shërbimit zanor. Ne mund të mbledhim informacionin që ti shkëmben me Shërbimin zanor përmes ndërveprimeve të tua me Shërbimet, përfshi regjistrimet e komandave të tua zanore (të tilla si pyetjet, kërkesat dhe udhëzimet e tua), fotot e tua dhe futje të tjera, si dhe informacionin që ti merr nga Shërbimet (të tillë si përgjigjet, raportimet dhe materialet). Ne mund të marrim edhe informacion tjetër të ndërlidhur me përdorimin që ia bën ti Shërbimit zanor, përfshi informacionin (të tillë si informacioni i ndërlidhur me app-et që ti përdor, uebsajtet që viziton dhe fotot, muzikën, hyrjet në kalendar, kujtesoret dhe materialet dhe të dhënat nga app-e, uebsajte dhe shërbime të tjera Samsung dhe nga palë të treta) që ne marrim nga Samsung-u dhe nga app-et dhe shërbimet nga palë të treta që aksesohen ose përdoren nga Shërbimi zanor për të ofruar Shërbimet (të tilla si streaming-u muzikor dhe moti).
  • Të dhënat e gjeolokacionit. Ne mund të marrim gjeolokacionin e pajisjes sate dhe informacion tjetër të ndërlidhur me vendndodhjen tënde përmes informacionit për kodin postar të magazinuar në TV, që mund të nxirret përmes adresës sate IP ose futjes sate për qëllime të caktuara, mes të tjerash, për të ofruar ty Shërbimet.
  • Informacionin për pajisjet dhe app-et. Ne mund të mbledhim informacion me mënyra të automatizuara rreth pajisjeve të tua të aftësuara për Shërbimin zanor, të tillë si modelet e pajisjeve, versionet e sistemeve operative, konfigurimet dhe cilësimet e pajisjeve, adresat IP, si dhe identifikuesit e pajisjeve dhe identifikues të tjerë unikë. Veç kësaj, ne mund të marrim informacion në lidhje me si, kur dhe sa gjatë ti i përdor pajisjet e tua që janë aftësuar për Shërbimin zanor, përfshi përdorimin prej teje të Shërbimit zanor dhe të app-eve dhe shërbimeve nga Samsung-u dhe nga palë të treta në pajisjet (të tilla si një listë të app-eve në pajisjet e tua, muzikën e luajtur në pajisjet e tua, uebsajtet që ti viziton dhe kërkimet që ti bën).

  Serverët e Samsung mund të marrin informacion kur ju ndërveproni me Shërbimin zanor, të tillë si informacion për përdorimin që ju i bëni Shërbimit zanor, ndërveprimet tuaja me Shërbimin zanor, vendodhjen tuaj gjeografike dhe pajisjet që ju përdorni për të marrë akses te Shërbimi zanor.


  Si e përdorim informacionin që marrim

  Informacionin që marrim përmes Shërbimit zanor, ne mund ta përdorim:

  • për të ofruar Shërbimet, p.sh. për t’iu përgjigjur kërkesave, pyetjeve dhe udhëzimeve të tua, që bëhen përmes Shërbimit zanor;
  • për të të identifikuar dhe autentifikuar, në mënyrë që ti të mund të përdorësh një Shërbim zanor të caktuar;
  • për të përmirësuar dhe personalizuar eksperiencën tënde me Shërbimin zanor, si p.sh. për të ofruar materiale dhe përgjigje të personalizuara për përdoruesit tanë dhe mënyrën si ndërveprojnë ata me Shërbimin zanor;
  • për të komunikuar me ty, me pëlqimin tënd specifik, rreth produkteve dhe shërbimeve tona dhe për të ofruar njoftime, materiale, sinjalizime, oferta, promocione, informacion marketingu, komunikata dhe reklama;
  • për t’iu përgjigjur kërkesave dhe pyetjeve të tua;
  • për të vënë në punë, vlerësuar dhe përmirësuar biznesin tonë (përfshi zhvillimin e produkteve të reja; përmirësimin dhe fuqizimin e produkteve tona dhe shërbimeve; menaxhimin e komunikimeve tona; analizën e produkteve tona, bazës së klientëve dhe shërbimeve; kryerjen e studimeve të tregut; kryerjen e analizës së të dhënave; dhe kryerjen e funksioneve të financës, auditimit dhe funksioneve të tjera të brendshme);
  • për të të lejuar të ndërveprosh dhe të përdorësh app-e dhe shërbime të caktuara nga palë të treta;
  • për të mbrojtur, për t’i identifikuar dhe parandaluar mashtrimet dhe veprimtari të tjera kriminale, kërkesat për zhdëmtime dhe përgjegjshmëri të tjera; dhe
  • për të përmbushur dhe zbatuar kërkesa ligjore të zbatueshme, standarde industriale përkatëse dhe politikat tona, përfshi këtë Njoftim të Privatësisë dhe Politikën e Privatësisë të Samsung account.

  Përmes Shërbimit zanor, ne mund të mbledhim informacion personal për veprimtaritë tuaja online në pajisjet e aftësuara për Shërbimin zanor në rrjedhë të kohës dhe përmes app-eve, website-ve dhe shërbimeve të tjera online nga palë të treta. Ne mund të përdorim shërbime të analizës nga palë të treta, me Shërbimet tona. Ofruesit që i administrojnë këto shërbime të analizës na ndihmojnë për të analizuar përdorimin prej jush të Shërbimeve dhe për të përmirësuar Shërbimet tona. Informacioni që marrim mund t’u komunikohet këtyre ofruesve dhe palëve të tjera të treta përkatëse ose të mblidhet drejtpërdrejt prej tyre, për ta përdorur, mes të tjerash, për të vlerësuar përdorimin e Shërbimeve, për të ndihmuar që të ofrohen Shërbimet dhe për të diagnostikuar probleme teknike.

  Samsung i përpunon të dhënat personale për qëllimet e përshkruara më lart. Baza ligjore e Samsung për të përpunuar të dhëna personale përfshin një përpunim që është: i nevojshëm për zbatimin e kontratës midis jush dhe Samsung (për shembull, që ju t’ju ofrohen Shërbimet dhe të mund të identifikoheni dhe autentifikoheni, në mënyrë që të lejohemi t’i përdorni disa Shërbime të caktuara); të nevojshme për të përmbushur kërkesat ligjore (për shembull, për të ndjekur rregullat përkatëse të fushës financiare dhe për informim të detyrueshëm të organeve të rendit); i nevojshëm për interesat legjitime të Samsung (për shembull, për të menaxhuar marrëdhënien tonë me ju dhe për të përmirësuar shërbimet); dhe në bazë të pëlqimit të dhënë prej klientëve tanë (për shembull, për të komunikuar me ju rreth produkteve dhe shërbimeve tona dhe për të ofruar informacion marketingu), pëlqim i cili mund të tërhiqet pastaj në çdo kohë duke na kontaktuar siç përcaktohet në seksionin Si të kontaktosh me ne të këtij Njoftimi të Privatësisë, pa e prekur kjo ligjshmërinë e përpunimit të bazuar në pëlqimin para se ky i fundit të tërhiqej.

  Juve ju kërkohet, si kusht i domosdoshëm për të lidhur kontratë, që të na jepni të dhënat personale për t’i përpunuar, siç përshkruhet më lart. Në qoftë se ju nuk na jepni të dhënat personale, ne nuk do të mund t’ju ofrojmë të gjitha funksionalitetet e përdorshme nëpërmjet Shërbimit zanor.


  Ndarja e informacionit

  Ne nuk komunikojmë informacion personal rreth jush përmes Shërbimeve, përveçse në rastet e përshkruara në këtë Njoftim të Privatësisë. Disa anëtarë të ekipit të Shërbimit zanor në Samsung mund të marrin akses dhe të përpunojnë të dhëna personale në kontekstin e përgjegjësive të tyre të detyrës dhe detyrimeve kontraktuale. Ne mund të ndajmë informacionin personal që kemi për ju me degët dhe filialet tona dhe me ofruesit e shërbimit që kryejnë shërbime për ne. Ne nuk autorizojmë ofruesit tanë të shërbimit që të përdorin ose të komunikojnë informacionin, përveçse sipas nevojës, për të kryer shërbime për llogarinë tonë ose për të përmbushur kërkesat ligjore.

  Kur ju përdorni Shërbimin zanor për të marrë akses ose ndërvepruar me app-e dhe shërbime nga palë të treta, ne mund t’u dërgojmë informacion personal të caktuar ofruesve të këtyre app-eve dhe shërbimeve nga palë të treta, për të ofruar shërbimet që ju kërkoni. Shembuj të këtij informacioni mund të jenë komandat zanore që ju formuloni për t’i vënë këto app-e dhe shërbime në punë, të dhënat e vendndodhjes suaj gjeografike dhe të dhëna të tjera të vendndodhjes, si dhe të dhëna të tjera që ndihmojnë për t’i bërë më të përdorshme shërbimet që ju kërkoni. Këto palë të treta mund të mbledhin edhe disa lloje informacioni personal drejtpërdrejt nga pajisjet tuaja, përmes Shërbimit zanor. Samsung nuk mban përgjegjësi për praktikat e privatësisë ose të sigurisë të këtyre ofruesve palë të treta. Praktikat e sigurisë dhe të privatësisë të ofruesve përkatës, përfshi edhe hollësitë për informacionin që ata marrin prej nesh ose që mbledhin rreth jush u nënshtrohen deklaratave të sigurisë të këtyre palëve, të cilat ne sugjerojmë me forcë që t’i shqyrtoni.

  Samsung, filialet dhe degët tona dhe ofruesit tanë të shërbimit palë të treta mund të komunikojnë informacion rreth jush edhe në rastet kur (1) na kërkohet që ta bëjmë këtë nga ligji ose një procedurë ligjore (si një urdhër i gjykatës ose fletë-thirrje gjyqi); (2) në përgjigje të kërkesave nga agjencitë qeveritare, si autoritetet e ruajtjes së rendit; (3) për të përcaktuar, ushtruar ose mbrojtur të drejtat tona ligjore; (4) kur ne besojmë se ky komunikim është i nevojshëm ose i përshtatshëm për të parandaluar lëndime fizike ose dëmtime të tjera ose humbje financiare; (5) në lidhje me një hetim të veprimtarisë së paligjshme të dyshuar ose faktike; (6) kur ne shesim ose transferojmë krejt biznesin tonë dhe asetet ose një pjesë të tyre (përfshi rastin e një shkrirjeje, blerjeje, ri-organizimi, shpërndarjeje ose likuidimi); ose (7) për ndonjë arsye tjetër me pëlqimin tuaj.


  TRANSFERIMI NDËRKOMBËTAR I TË DHËNAVE

  Përdorimi prej jush i Shërbimeve tona do të përfshijë transferimin, magazinimin dhe përpunimin e informacionit tuaj personal jashtë vendit ku ju jetoni, në Kore, në pajtim me këtë politikë. Veç kësaj, përdorimi prej jush i Shërbimeve mund të përfshijë edhe transferimin, magazinimin dhe përpunimin e informacionit tuaj personal drejt vendeve të tjera; vende të tilla përfshijnë por nuk kufizohen me shtetet e Zonës Ekonomike Europiane dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Mbani parasysh se mbrojtja e të dhënave dhe ligjet e tjera në vendet jashtë Zonës Ekonomike Europiane ku mund të transferohet informacioni juaj mund të mos jenë aq të rrepta sa ato në vendin ku jeton. Ne do të marrim masat e duhura, në pajtim me ligjin e zbatueshëm, për t’u siguruar që informacioni juaj personal mbetet i mbrojtur. Masa të tilla përfshijnë përdorimin e Klauzolave Kontraktuale Standard për të mbrojtur transferimin e të dhënave jashtë Zonës Ekonomike Europiane. Për më shumë informacion, ose për të marrë një kopje të marrëveshjeve kontraktuale në fuqi, ju lutemi na kontaktoni duke vizituar faqen tonë të Mbështetjes në lidhje me Privatësinë.


  MBAJTJA E TË DHËNAVE

  Ne nuk do t’i mbajmë të dhënat tuaja personale për më gjatë se ç’është e nevojshme për qëllimin për të cilin i kishim mbledhur. Kjo do të thotë se të dhënat do të shkatërrohen ose do të fshihen nga sistemet tona, kur të mos nevojiten më.
  Ne ndërmarrim masat e duhura për të siguruar që po e përpunojmë dhe mbajmë informacionin rreth jush në bazë të logjikës së mëposhtme:
  1. së paku për aq kohë sa informacioni përdoret për t’ju ofruar ju një shërbim;
  2. siç e kërkon ligji, një kontratë ose detyrimet tona statutore; ose
  3. për aq kohë sa kjo është e nevojshme për qëllimet për të cilat informacioni u mblodh, po përpunohet ose edhe më gjatë, nëse kjo kërkohet nga ndonjë kontratë, nga ligjet në fuqi ose për synime statistikore, të cilat u nënshtrohen garancive të duhura.


  Vendimet tuaja

  Ju mund ta çaktivizoni Shërbimin zanor në çdo kohë, që nga menuja e cilësimeve, por kjo do t’ju pengojë që ta përdorni Shërbimin zanor.

  Veç kësaj, ne ju ofrojmë disa zgjedhje, në lidhje me informacionin personal që marrim rreth jush. Për t’i përditësuar preferencat, kufizuar komunikimet që merrni prej nesh ose paraqitur një kërkesë, na kontaktoni siç përcaktohet në seksionin Si të kontaktoni me ne të këtij Njoftimi të Privatësisë.


  TË DREJTAT TUAJA

  Ju keni të drejtë të kërkoni hollësi për informacionin që ne mbledhim rreth jush dhe të na kërkoni të korrigjojmë pasaktësi në atë informacion, si dhe të kundërshtoni ose të kërkoni bllokimin e përpunimit dhe të kërkoni akses tek informacioni juaj ose fshirjen e tij ose portabilitetin. Sipas ligjeve të disa juridiksioneve, ne mund të refuzojmë përpunimin e kërkesave që përsëriten në mënyrë të paarsyeshme, kanë nevojë për përpjekje teknike të tepruara, vënë në rrezik privatësinë e të tjerëve, janë jopraktike ose për të cilat aksesi përndryshe nuk kërkohet nga ligji vendas. Nëse dëshironi të bëni një kërkesë për akses në informacionin tuaj, ju lutemi vizitoni faqen tonë të Mbështetjes në lidhje me Privatësinë.
  Në qoftë se kërkoni fshirjen e informacionit personal, ju e keni të qartë se nuk do të jeni në gjendje të aksesoni ose të përdorni Shërbimet dhe se në regjistrimet dhe arkivat e Samsung mund të mbetet pak informacion personal për një farë kohe, në pajtim me ligjin e zbatueshëm, por Samsung nuk do ta përdorë atë informacion për qëllime tregtare. Ju e kuptoni se, pavarësisht nga kërkesa juaj për fshirje, Samsung ruan të drejtën ta mbajë informacionin tuaj personal, ose një pjesë të caktuar të tij, në pajtim me seksionin e mëposhtëm për “Mbajtjen e të dhënave” dhe ligjet e zbatueshme. Samsung mund të pezullojë, kufizojë ose ndërpresë aksesin tuaj në website, për shkak të shkeljes së Kushteve të Përdorimit të Samsung, kur kjo është e nevojshme për të mbrojtur të drejtat, pronën ose sigurinë e Samsung, të cilësdo prej filialeve tona përkatëse, partnerëve të biznesit, punonjësve ose klientëve.


  Si e mbrojmë ne informacionin personal

  Ne marrim masa të sigurisë administrative, teknike dhe fizike për të mbrojtur informacionin personal që na vjen në zotërim përmes Shërbimeve ndaj shkatërrimit, interferencës, humbjes, modifikimit, aksesit, komunikimit ose përdorimit aksidental, të paligjshëm ose të paautorizuar. Samsung ndërmerr edhe procedura të arsyeshme për të garantuar që këto të dhëna janë të besueshme sa i përket përdorimit të tyre të synuar, si dhe që janë të sakta, të plota dhe aktuale.


  Përditësimet e Njoftimit tonë të Privatësisë

  Ky Njoftim i Privatësisë mund të përditësohet periodikisht për të pasqyruar ndryshimet në praktikat tona të informacionit personal, në lidhje me Shërbimet ose ndryshimet në ligjin e zbatueshëm. Ne do të publikojmë një njoftim në website-in tonë dhe/ose pajisjen tuaj për të të njoftuar për ndryshimet e rëndësishme në Njoftimin tonë të Privatësisë dhe do të tregojmë, në krye të njoftimit, se kur është përditësuar ai për herë të fundit.


  NA KONTAKTONI

  Po të keni pyetje të veçanta, ju lutemi të na kontaktoni (Kontrolluesi i të dhënave i BE) në:
  European Data Protection Officer
  Samsung Electronics (UK) Limited
  Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Chertsey, Surrey KT16 0PS
  Nëse dëshironi të ushtroni të drejtat tuaja, ju lutemi vizitoni faqen tonë të Mbështetjes në lidhje me Privatësinë.

  Ju mund të depozitoni një ankesë pranë autoritetit mbikëqyrës përkatës, në qoftë se mendoni se përpunimi prej nesh i të dhënave tuaja personale e shkel ligjin e zbatueshëm. Hollësitë e kontaktit për të gjitha Autoritetet Mbikëqyrëse të BE mund të gjenden këtu: (http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080).  Njoftimi i Privatësisë për Shërbimin e reklamave të bazuara në interesat


  Data e hyrjes në fuqi: 25 maj 2018

  Samsung Electronics (UK) Limited (“Samsung” ose “Ne”) dhe filialet përkatëse i respektojmë shqetësimet tuaja për privatësinë. Ky Njoftim i Privatësisë vlen për informacionin personal që ne mbledhim përmes Shërbimit të reklamave të bazuara në interesat (“Shërbimit IBA”).

  Ky Njoftim i Privatësisë ofron informacion specifik të mëtejshëm në lidhje me mënyrën si përdoren të dhënat tuaja personale në kontekstin e Shërbimit IBA dhe duhet lexuar në bashkëlidhje me Politikën Globale të Privatësisë të Samsung, e cila gjithashtu zbatohet ndaj përdorimit prej jush të Shërbimit IBA dhe mund të gjendet në https://account.samsung.com/membership/pp.

  Në këtë Njoftim të Privatësisë, ne përshkruajmë llojet e informacionit që përdoren nëpërmjet Reklamave të bazuara në interesat, si e përdorim informacionin, sa gjatë e mbajmë informacionin, me kë e ndajmë dhe zgjedhjet që mund të bëni ju, në lidhje me përdorimin prej nesh të informacionit dhe ushtrimin e të drejtave tuaja. Ne gjithashtu përshkruajmë masat që marrim për të mbrojtur informacionin dhe të tregojmë si të na kontaktoni në lidhje me praktikat tona të privatësisë. Samsung është kontrolluesi i të dhënave për përpunimin e të dhënave personale.


  Çfarë është Shërbimi IBA?

  Shërbimi IBA është projektuar për të ofruar mundësinë për të marrë dhe shikuar reklama të dobishme, interaktive dhe të bazuara në interesat, rreth produkteve dhe shërbimeve të ofruara nga Samsung dhe palët e treta, në Samsung Smart TV tuaj ose përmes platformave ose pajisjeve të ndryshme Samsung ose nga palë të treta, përfshi reklamat lineare në web, pajisjet celulare dhe tabletat.

  Për t’i bërë reklamat në pajisjet tuaja më te përshtatshme për ju, Shërbimi IBA do të mbështetet në historikun e shikimit tuaj TV (përfshi informacionin për rrjetet, kanalet, website-et e vizituara dhe programet e shikuara në Samsung Smart TV dhe kohën e shpenzuar duke i shikuar), informacionin për përdorimin e Samsung Smart TV dhe të dhëna të tjera statistikore të nxjerra nga burime të besuara të dhënash të palëve të treta. Ne mund të përdorim njohjen automatike të materialeve (ACR) dhe teknologji të tjera për ta kapur historikun tuaj të shikimit TV.

  Në bazë të informacionit më lart, ne krijojmë grupe me persona që zotërojnë Samsung Smart TV dhe që kanë interesa të ngjashëm dhe pastaj i përdorim këto grupe për Shërbimin IBA. Informacioni më lart përdoret për të përcaktuar grupet ku do të futet Samsung Smart TV juaj dhe, kësisoj, edhe reklamat që do të dërgohen në pajisjet tuaja.


  PSID

  Informacioni për përdorimin e pajisjes që mblidhet për qëllime të ofrimit të Shërbimit IBA do të bashkëlidhet me një identifikues të randomizuar, jo-mbetës dhe të rikthyeshëm në gjendjen fillestare të pajisjes, që quhet PSID. Ju mund ta riktheni PSID-në në gjendjen fillestare siç tregohet në seksionin Vendimet Tuaja të këtij Njoftimi të Privatësisë.


  Informacioni që marrim

  Përmes Shërbimit IBA, ne sigurojmë informacion rreth pajisjeve tuaja me mënyra të ndryshme. Llojet e informacionit që ne mbledhim përfshijnë:

  • Informacion për pajisjen. Ne mbledhim informacion të tillë si modelin e pajisjes, versionet e sistemit operativ, konfigurimet dhe cilësimet e pajisjes, adresën IP, identifikuesit e pajisjes dhe identifikuesit e tjerë.
  • Informacion për përdorimin dhe logimin në pajisje. Ne mbledhim informacion në lidhje me si, kur dhe sa gjatë ti i përdor pajisjet e tua, përfshi ndërveprimet e tua me Shërbimin IBA dhe app-et dhe shërbimet Samsung dhe nga palë të treta në pajisjet (të tilla si një listë të app-eve në pajisjet e tua).
  • Informacion për shikimin. Ne mbledhim historinë e shikimit prej teje të TV-it. Historia jote e shikimit TV përfshin informacion rreth rrjeteve, kanaleve, uebsajteve të vizituara dhe programeve që ke shikuar në Samsung Smart TV dhe kohën që ke kaluar duke i shikuar. Ne mund të përdorim ACR dhe teknologji të tjera për ta kapur këtë histori të shikimit TV.
  • Informacion statistikor. Ne mund të përdorim informacion statistikor rreth teje ose pajisjeve të tua, të tilla si vendndodhjen e përgjithësuar dhe grup-moshën e përafërt. Ne e nxjerrim këtë informacion statistikor nga burime komercialisht të përdorshme (siç lejohet nga ligji), të tilla si ofruesit tanë të shërbimeve palë të treta. Ne punojmë me vetëm ata ofrues të shërbimeve palë të treta që na sigurojnë se ky informacion është marrë në pajtim me ligjin e zbatueshëm dhe mund të na jepet për përdorim dhe komunikim.

  Serverët e Samsung mund të marrin informacion kur ju ndërveproni me Shërbimin IBA, të tillë si informacion për ndërveprimet tuaja me Shërbimin IBA, vendodhjen tuaj gjeografike dhe pajisjet që ju përdorni për të marrë Shërbimin IBA.


  Si e përdorim informacionin që marrim

  Informacionin që marrim përmes Shërbimit IBA, ne e përdorim:

  • për të të ofruar Shërbimin IBA;
  • për të përmirësuar dhe personalizuar eksperiencën tënde me Shërbimin IBA;
  • me pëlqimin tënd specifik, për të komunikuar me ty, përmes e-postës dhe njoftimeve push, rreth produkteve dhe shërbimeve të ofruara nga Samsung-u dhe palë të treta që u përshtaten interesave të tua;
  • për t’iu përgjigjur kërkesave dhe pyetjeve të tua;
  • për të vënë në punë, vlerësuar dhe përmirësuar biznesin tonë (përfshi zhvillimin e produkteve të reja; përmirësimin dhe fuqizimin e produkteve tona dhe shërbimeve; menaxhimin e komunikimeve tona; analizën e produkteve tona, bazës së klientëve dhe shërbimeve; kryerjen e studimeve të tregut; kryerjen e analizës së të dhënave; dhe kryerjen e funksioneve të financës, auditimit dhe funksioneve të tjera të brendshme);
  • për të mbrojtur, për t’i identifikuar dhe parandaluar mashtrimet dhe veprimtari të tjera kriminale, kërkesat për zhdëmtime dhe përgjegjshmëri të tjera; dhe
  • për të përmbushur dhe zbatuar kërkesa ligjore të zbatueshme, standarde industriale përkatëse dhe politikat tona, përfshi këtë Njoftim të Privatësisë dhe Politikën e Privatësisë të Samsung account.

  Samsung i përpunon të dhënat personale për qëllimet e përshkruara më lart. Baza ligjore e Samsung për të përpunuar të dhëna personale përfshin një përpunim që është: i nevojshëm për zbatimin e kontratës midis jush dhe Samsung (për shembull, që ju t’ju ofrohet Shërbimi IBA dhe të mund të identifikoheni dhe autentifikoheni); i nevojshëm për të përmbushur kërkesat ligjore (për shembull, për të ndjekur rregullat përkatëse të fushës financiare dhe për informim të detyrueshëm të organeve të rendit); i nevojshëm për interesat legjitime të Samsung (për shembull, për të menaxhuar marrëdhënien tonë me ju dhe për të përmirësuar Shërbimin IBA); dhe në bazë të pëlqimit të dhënë prej klientëve tanë (për shembull, për të komunikuar me ju rreth produkteve dhe shërbimeve tona dhe për t’ju ofruar informacion marketingu), pëlqim i cili mund të tërhiqet pastaj në çdo kohë që nga menuja cilësimet, siç specifikohet në seksionin Vendimet Tuaja të këtij Njoftimi të Privatësisë, pa e prekur kjo ligjshmërinë e përpunimit të bazuar në pëlqimin para se ky i fundit të tërhiqej.

  Ju ju kërkohet, si kusht i domosdoshëm për të përfituar Shërbimin IBA, që të na jepni të dhënat personale për t’i përpunuar, siç përshkruhet më lart. Në qoftë se ju nuk na jepni të dhënat personale, ne nuk do të mund t’ju ofrojmë të gjitha funksionalitetet e përdorshme nëpërmjet Shërbimit IBA.


  Ndarja e informacionit

  Ne nuk komunikojmë informacion personal rreth jush përmes Shërbimit IBA, përveçse në rastet e përshkruara në këtë Njoftim të Privatësisë dhe në Politikën Globale të Privatësisë të Samsung. Disa pak anëtarë të ekipit të Shërbimit të reklamave në Samsung mund të marrin akses dhe të përpunojnë të dhëna personale në kontekstin e përgjegjësive të tyre të detyrës dhe detyrimeve kontraktuale. Ne mund të ndajmë informacionin personal që kemi për ju me degët dhe filialet tona dhe me ofruesit e shërbimit që kryejnë shërbime për ne. Ne nuk autorizojmë ofruesit tanë të shërbimit që të përdorin ose të komunikojnë informacionin, përveçse sipas nevojës, për të kryer shërbime për llogarinë tonë ose për të përmbushur kërkesat ligjore.

  Samsung, filialet dhe degët tona dhe ofruesit tanë të shërbimit palë të treta mund të komunikojnë informacion rreth jush edhe në rastet kur (1) na kërkohet që ta bëjmë këtë nga ligji ose një procedurë ligjore (si një urdhër i gjykatës ose fletë-thirrje gjyqi); (2) në përgjigje të kërkesave nga agjencitë qeveritare, si autoritetet e ruajtjes së rendit; (3) për të përcaktuar, ushtruar ose mbrojtur të drejtat tona ligjore; (4) kur ne besojmë se ky komunikim është i nevojshëm ose i përshtatshëm për të parandaluar lëndime fizike ose dëmtime të tjera; (5) në lidhje me një hetim të veprimtarisë së paligjshme të dyshuar ose faktike; (6) kur ne shesim ose transferojmë krejt biznesin tonë dhe asetet ose një pjesë të jure (përfshi rastin e një shkrirjeje, blerjeje, ri-organizimi, shpërndarjeje ose likuidimi); ose (7) për ndonjë arsye tjetër me pëlqimin tuaj.


  TRANSFERIMI NDËRKOMBËTAR I TË DHËNAVE

  Përdorimi prej jush i Shërbimeve tona do të përfshijë transferimin, magazinimin dhe përpunimin e informacionit tuaj personal jashtë vendit ku ju jetoni, në Kore, në pajtim me këtë politikë. Veç kësaj, përdorimi prej jush i Shërbimeve mund të përfshijë edhe transferimin, magazinimin dhe përpunimin e informacionit tuaj personal drejt vendeve të tjera; vende të tilla përfshijnë por nuk kufizohen me shtetet e Zonës Ekonomike Europiane, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Kanadanë. Mbani parasysh se mbrojtja e të dhënave dhe ligjet e tjera në vendet jashtë Zonës Ekonomike Europiane ku mund të transferohet informacioni juaj mund të mos jenë aq të rrepta sa ato në vendin ku jeton. Ne do të marrim masat e duhura, në pajtim me ligjin e zbatueshëm, për t’u siguruar që informacioni juaj personal të mbetet i mbrojtur. Masa të tilla përfshijnë përdorimin e Klauzolave Kontraktuale Standard për të mbrojtur transferimin e të dhënave jashtë Zonës Ekonomike Europiane. Për më shumë informacion, ose për të marrë një kopje të marrëveshjeve kontraktuale në fuqi, ju lutemi na kontaktoni duke vizituar faqen tonë të Mbështetjes në lidhje me Privatësinë.


  MBAJTJA E TË DHËNAVE

  Ne nuk do t’i mbajmë të dhënat tuaja personale për më gjatë se ç’është e nevojshme për qëllimin për të cilin i kishim mbledhur. Kjo do të thotë se të dhënat do të shkatërrohen ose do të fshihen nga sistemet tona, kur të mos nevojiten më.
  Ne ndërmarrim masat e duhura për të siguruar që po e përpunojmë dhe mbajmë informacionin rreth jush në bazë të logjikës së mëposhtme:
  1. së paku për aq kohë sa informacioni përdoret për t’ju ofruar ju një shërbim;
  2. siç e kërkon ligji, një kontratë ose detyrimet tona statutore; ose
  3. për aq kohë sa kjo është e nevojshme për synimet për të cilat informacioni u mblodh, po përpunohet ose edhe më gjatë, nëse kjo kërkohet nga ndonjë kontratë, nga ligjet në fuqi ose për synime statistikore, të cilat u nënshtrohen garancive të duhura.


  Vendimet tuaja

  Ju mund ta riktheni PSID-në tuaj në gjendje fillestare në çdo kohë, duke vizituar menunë cilësimet dhe, pas rikthimit në gjendje fillestare, historikun e shikimit prej jush të Smart TV dhe informacioni për përdorimin e Smart TV do të shkëputen nga PSID-ja e mëparshme. Mbaj parasysh se, po ta resetosh PSID-në, cilësia e Shërbimit IBA mund të ndikohet.

  Veç kësaj, ju mund ta çaktivizoni Shërbimin IBA në çdo kohë, që nga menuja e cilësimeve në Samsung Smart TV.

  Ki parasysh se vendimi juaj i privatësisë në lidhje me Shërbimin IBA nuk do të ketë ndikim mbi nëse ju do të merrini ose do të shërbeheni me lloje të tjera reklamash dhe marketingu që nuk bazohen, veçanërisht, mbi historikun tuaj të shikimit TV ose informacionin e përdorimit prej jush të Samsung Smart TV. Ato lloje të tjera reklamash dhe marketingu do të mbështeten mbi informacion tjetër, të tillë si informacioni i përgjithësuar për vendndodhjen dhe informacione të tjera të përafruara ose të deduktuara. Ato mund të jenë më pak të përshtatshme, sepse nuk bazohen në interesat tuaja.


  Si e mbrojmë ne informacionin personal

  Ne marrim masa të sigurisë administrative, teknike dhe fizike për të mbrojtur informacionin personal që sigurojmë përmes Shërbimit IBA ndaj shkatërrimit, interferencës, humbjes, modifikimit, aksesit, komunikimit ose përdorimit aksidental, të paligjshëm ose të paautorizuar. Samsung ndërmerr edhe procedura të arsyeshme për të garantuar që këto të dhëna janë të besueshme sa i përket përdorimit të tyre të synuar, si dhe që janë të sakta, të plota dhe aktuale.


  Përditësimet e Njoftimit tonë të Privatësisë

  Ky Njoftim i Privatësisë mund të përditësohet periodikisht për të pasqyruar ndryshimet në praktikat tona të informacionit personal, në lidhje me Shërbimin IBA ose ndryshimet në ligjin e zbatueshëm. Ne do të publikojmë një njoftim në website-in tonë dhe/ose pajisjen tuaj për t’ju njoftuar për ndryshimet e rëndësishme në Njoftimin tonë të Privatësisë dhe do të tregojmë, në krye të njoftimit, se kur është përditësuar ky për herë të fundit.


  NA KONTAKTONI

  Po të keni pyetje të veçanta, ju lutemi na kontaktoni (Kontrolluesi i të dhënave i BE) në:
  European Data Protection Officer
  Samsung Electronics (UK) Limited
  Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Chertsey, Surrey KT16 0PS
  Nëse dëshironi të ushtroni të drejtat tuaja, ju lutemi vizitoni faqen tonë të Mbështetjes në lidhje me Privatësinë.

  Ju mund të depozitoni një ankesë pranë autoritetit mbikëqyrës përkatës, në qoftë se mendoni se përpunimi prej nesh i të dhënave tuaja personale e shkel ligjin e zbatueshëm. Hollësitë e kontaktit për të gjitha Autoritetet Mbikëqyrëse të BE mund të gjenden këtu: (http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080).  POLITIKA GLOBALE E PRIVATËSISË E SAMSUNG-UT – SHTESA PËR PAJISJE CELULARE

  Pajisjet celulare, pajisjet e mbajtshme dhe teknologji dhe shërbime të tjera të ndërlidhura Samsung (kolektivisht, “Pajisjet Celulare”) ofrojnë një gamë të gjerë funksionalitetesh, përfshi ato që i lejojnë përdoruesit të mbikëqyrin dhe të përmirësojnë formën fizike dhe mirëqenien, të përmirësojnë eksperiencën e tyre të përdoruesit, të kryejnë pagesa celulare dhe t’i kontrollojnë Pajisjet Celulare me komanda zanore. Kur ti i përdor Pajisjet tona Celulare, ne mbledhim, përdorim, ndajmë dhe ruajmë informacionin tënd në mënyrat e përshkruara në Politikën e Privatësisë Samsung. Kjo Shtesë ofron hollësi të mëtejshme në lidhje me mënyrën si e përdorim atë informacion, për të ofruar funksionalitetet e Pajisjes Celulare.


  Informacioni standard për Pajisjen Celulare

  Kur ti e aktivizon Pajisjen Celulare ose përdor funksionalitetet e saj të lidhura me Internetin, do të mblidhet informacion. Ky përfshin informacion për Pajisjen Celulare, të tillë si adresën IP, versionin OS, cilësimet rajonale dhe të gjuhës, numrat IMEI dhe identifikues të tjerë unikë të pajisjes. Këtu gjithashtu përfshihet informacion në lidhje me si, kur dhe për sa kohë ti e përdor Pajisjen Celulare.
  Sikurse përshkruhet në Politikën e Privatësisë, ne përdorim informacionin standard rreth Pajisjes sate Celulare për synime të përdorimit, mirëmbajtjes dhe përmirësimit dhe mund të përbashkojmë informacionin standard rreth Pajisjes sate Celulare me partnerë shërbimi, të tillë si kompanitë celulare ose ofruesit e shërbimeve që ofrojnë shërbime në emrin tonë.


  Palët e treta

  Lutemi ki parasysh se kur përdor një funksionalitet të ofruar nga një palë e tretë, përfshi kompaninë e shërbimit celular, ky ofrues mund të mbledhë ose të marrë informacion rreth Pajisjes Celulare (p.sh. adresën IP dhe identifikuesit e pajisjes), transaksionin e kërkuar (p.sh. kërkesën tënde për të blerë ose rentuar një material) dhe përdorimin prej teje të aplikacionit ose shërbimit. Samsung-u nuk mban përgjegjësi për praktikat e privatësisë ose të sigurisë të këtyre ofruesve. Trego kujdes dhe lexoji mirë deklaratat e privatësisë që zbatohen ndaj uebsajteve dhe shërbimeve nga palë të treta që përdor.


  Funksionalitetet specifike

  Lutemi ki parasysh se ndonjë nga funksionalitetet e përshkruara në këtë Shtesë mund të mos jenë në dispozicionin tënd, varësisht versionit të modelit, ofruesit të shërbimit ose vendit ku jeton.


  Samsung Health

  Aplikacioni Samsung Health, aplikacionet e bashkëlidhura me të dhe aksesorët e bashkëlidhur (kolektivisht “Samsung Health”) është një shoqërues gjithëpërfshirës i projektuar për të nxitur një stil jetese të shëndetshëm. Me Samsung Health ti mund të gjurmosh veprimtaritë e tua të përditshme; të këshillohesh si t’i arrish synimet ditore të formës fizike dhe nivelet e njëpasnjëshme të referencës; dhe të matësh dhe të menaxhosh faktorë të tillë si rrahjet e zemrës, nivelet e SpO2 dhe nivelin e stresit.
  Qëllimi i përpunimit të së dhënave për Samsung Health është të ofrojë shërbimin ose funksionalitetin që ti kërkon, përfshi këtu shërbime të rezervimit dhe sinkronizimit të së dhënave për përdorues të Samsung account, për të ofruar analizë të dhënash dhe statistika për ta përmirësuar mirëqenien fizike dhe për të përmirësuar Samsung Health vetë dhe shërbimet që ai ofron. Të dhënat mund të mblidhen ose nëpërmjet sensorëve në Pajisjen Celulare ose kur ti i fut vetë të dhënat e tua në Pajisjen Celulare përkatëse ose në aplikacionin ose aksesorin e ndërlidhur.
  Informacion i mëtejshëm për mënyrën si ne përpunojmë informacionin tënd përshkruhet në Njoftimin e Privatësisë të Samsung Health, që mund të shihet që nga menyja Cilësimet e aplikacionit Samsung Health.


  Samsung Social

  Samsung Social (më parë i njohur me emrin Funksionet e Përmirësuara) është një paketë shërbimesh që kanë për synim të thjeshtojnë dhe përmirësojnë mënyrën si ti komunikon dhe lidhesh me miqtë e tu.
  Me funksionalitetet aktualisht të përdorshme, për shembull, ti mund të përbashkosh profilin dhe të shohësh imazhe nga miqtë e tu; dhe të përbashkosh skedarë dhe materiale me miqtë të tu në Kontakt.
  Për t’i ofruar këto funksionalitete, ne do kemi nevojë të mbledhim emrin tënd, informacion për numrat e telefonit nga lista jote e kontakteve dhe të marrim akses në materialet që ti po dëshiron të përbashkosh me miqtë e tu.
  Ti gjithnjë mund t’i paaftësosh këto funksionalitete në tërësi, ose përndryshe të zgjedhësh për të përdorur ato shërbime që dëshiron, që nga Cilësimet e Samsung account në Pajisjen tënde celulare ose nga aplikacionet që përdorin funksionalitete të Samsung Social.


  Ju lutemi vizitoni menutë e “privatësisë” të profilit tuaj në Samsung account ose në aplikacion për zgjedhje që të ofrohen, në qoftë se ju nuk dëshironi të merrni Shërbime ndërvepruese dhe të personalizuara në Pajisjen tuaj Celulare ose dëshiron t’i përshtatni nivelet e personalizimit për një shërbim ose funksionalitet të caktuar. Në qoftë se ti i çaktivizoni krejtësisht Shërbimet ndërvepruese dhe të personalizuara, atëherë informacioni dhe materialet që dërgohen në Pajisjen tuaj Celulare mund të mos kenë ndonjë vlerë të veçantë për ju. Samsung gjithnjë mund të mbledhë informacion për përdorimin prej jush të Pajisjes Celulare, për qëllimet e përshkruara në këtë Politikë të Privatësisë.


  Samsung Pay

  Samsung Pay është një mënyrë e lehtë dhe e sigurt për të kryer blerje me kartë debiti dhe krediti, duke përdorur një Pajisje Celulare të pajtueshme. Për të përdorur Samsung Pay dhe iniciuar procesin e regjistrimit të kartës, të dhënat e identifikimit dhe të verifikimit do t’i jepen bankës që nga Pajisja Celulare. Kjo përfshin informacion të Samsung account dhe të dhëna përdorimi të Samsung Pay, informacion për pajisjen, informacion për vendndodhjen (ku gjendesh, kur po e regjistron kartën) nëse cilësimet e Vendndodhjes janë aftësuar, si dhe informacion për kartën dhe adresën e faturimit, i cili dërgohet lëshuesit të kartës nëpërmjet serverëve tanë. Ky informacion enkriptohet nga Pajisja Celulare dhe i dërgohet bankës nëpërmjet serverëve Samsung. Ne kurrë nuk kemi akses në të dhëna të kartës ose bankare.
  Pasi Pajisja Celulare të jetë regjistruar, të gjitha të dhënat e transaksioneve transmetohen në mënyrë të sigurt midis Pajisjes Celulare dhe lëshuesit tënd dhe bankës. Historia e transaksioneve së fundi gjendet në Pajisjen tënde celulare dhe mund të shihet vetëm prej teje, bankës tënde dhe lëshuesit të kartës tënde. Ne nuk mbledhim informacion për transaksionet që ti bën ose për pajisjen ose llogarinë e përdorur për transaksionet. Megjithatë, ne mund të grumbullojmë dhe të anonimizojmë informacionin e mbledhur, në lidhje me orvatjet e tua për të bërë blerje nëpërmjet Samsung Pay, për të kuptuar si e përdorin njerëzit Samsung Pay, në mënyrë që të mund ta përmirësojmë, duke e bërë më të volitshëm dhe të dobishëm për klientët.
  Informacion i mëtejshëm për mënyrën si ne përpunojmë informacionin tënd përshkruhet në Njoftimin e Privatësisë të Samsung Pay, që mund të shihet që nga menyja Cilësimet e aplikacionit Samsung Pay.


  Shërbimet zanore

  Mund ta kontrollosh Pajisjen celulare dhe të përdorësh shumë nga funksionalitetet e saj me anë të komandave zanore..
  Varësisht modelit dhe rajonit, ti mund ta komandosh Pajisjen Celulare për ta bërë, për shembull, të luajë muzikë ose të kryejë kërkime në ueb me anë të S Voice. Më tej, ti mund të kontrollosh gjithçka që ke bërë me ndërfaqen me prekje, duke e përdorur komandën zanore me Bixby. Mund edhe të ndihmohesh me përkthim nëpërmjet S Translator, të diktosh memo përmes Memos zanore ose të aktivizosh funksionalitete gjatë kohës që je në timon, duke i folur Pajisjes celulare, pasi të kesh aftësuar Regjimin Makinë.
  Për të ofruar Shërbimet zanore, disa komanda zanore mund të transmetohen (së bashku me informacion për pajisjen tënde dhe përdorimin e saj, përfshi edhe identifikuesit e pajisjes) drejt një ofruesi shërbimi palë e tretë, që i konverton komandat e tua zanore në tekst. Veç kësaj, Samsung-u mund të mbledhë dhe pajisja jote mund të kapë komanda zanore dhe tekste të bashkëlidhura, në mënyrë që ne të mund të ofrojmë Shërbimet zanore dhe të vlerësojmë e të përmirësojmë funksionalitetet.


  ID-ja e Reklamave Samsung

  Në mënyrë që t’i bëjmë materialet dhe reklamat te Pajisja jote celulare më relevante për ty, ne do të mbledhim informacion për përdorimin prej teje të Pajisjes celulare dhe shërbimeve.
  Informacioni për përdorimin e Pajisjes celulare që mblidhet për synime të sigurimit të një marketingu të personalizuar do të bashkëlidhet me një identifikues të randomizuar, jo-mbetës dhe të resetueshëm të pajisjes që quhet ID-ja e reklamave Samsung. Ti mund ta resetosh ID-në e reklamave Samsung në çdo kohë, që nga menyja Cilësimet në Pajisjen tënde celulare dhe ashtu informacioni i përdorimit tënd të mëparshëm në lidhje me marketingun e personalizuar do të shkëputet dhe ndahet nga çfarë do të mblidhet nën ID-në e re të reklamave Samsung. Megjithatë, në qoftë se ti e reseton ID-në e reklamave Samsung, marketing-u i personalizuar mund të mos u përgjigjet më në mënyrë optimale interesave të tu të personale. Ti mund edhe të zgjedhësh, kur të duash, që të mos marrësh më marketing të personalizuar, që nga menyja Cilësimet në aplikacionin përkatës të shërbimit Samsung në Pajisjen tënde celulare.
  Megjithatë, edhe sikur ta refuzosh marketingun e personalizuar, kjo nuk do të ndikojë nëse ti do të marrësh apo jo lloje të tjera të reklamave ose të marketingut në Pajisjet e tua celulare. E vetmja diferencë do të jetë se ato reklama nuk do të mbështeten në informacionin për përdorimin e
  Lutemi të mbash gjithashtu parasysh se Samsung-u mundet ende të mbledhë, për qëllime të tjera, informacion për përdorimin prej teje të Pajisjes celulare, sikurse përshkruhet në korpusin kryesor të kësaj Politike të Privatësisë.

  Produktet e printimit dhe të kopjimit Samsung tani janë pjesë e familjes së produkteve HP. Referoju Deklaratës së Privatësisë të HP në linkun vijues: www.hp.com/go/privacy.

Na kontaktoni

Samsung Electronics (UK) Limited
Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Chertsey, Surrey KT16 0PS
Në mënyrë alternative, ju mund të na kontaktoni në faqen e Mbështetjes në lidhje me Privatësinë.